Ім'я файлу: Захворювання ока.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 23.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
Мен_10.docx
Гудименко.doc
Застосування методу проектів в екологічному вихованні дітей моло
СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ.docx
4_Interpolyatsia_Metod_Lagranzha_Nyutona_i_approk.doc
РЕФЕРАТ З ОРТ.СТОМ.№1.doc

Aphakia is a pathological condition of the visual organ, which is characterized by the absence of a lens in the eyeball. Clinically, the disease is manifested by a decrease in visual acuity, trembling of the iris, loss of the ability to accommodate and asthenopic complaints.

The clinical classification of aphakia includes congenital and acquired forms of the disease.

In the etiology of acquired aphakia, the main role is assigned to surgical extraction of cataracts, dislocation and subluxation of the lens. Also, the causes of this disease can be penetrating wounds and contusions of the eyeball.

A specific symptom of aphakia is iridodonesis (tremor of the iris), which develops when the eyes move.

Among the asthenopic complaints in patients with aphakia, there is an appearance of fog in front of the eyes, low ability to fix and double image.

Diagnosis of aphakia

To make a diagnosis of "aphakia", it is advisable to conduct such research methods as visometry, Gonioscopy,

Treatment of aphakia

Aphakia correction is performed using glasses, contact and intraocular lenses.

Афакія-це патологічний стан органу зору, для якого характерна відсутність кришталика в очному яблуці. Клінічно захворювання проявляється зниженням гостроти зору, тремтінням райдужної оболонки, втратою здатності до акомодації і астенопічними скаргами.

Клінічна класифікація афакії включає в себе вроджену і набуту форми захворювання.

В етіології придбаної афакії головну роль відводять хірургічної екстракції катаракти, вивиху і підвивиху кришталика. Також причинами даного захворювання можуть виступати проникаючі поранення і контузії очного яблука.

Симптоми афакії

Специфічним симптомом афакії є іридодонез (тремтіння райдужки), який розвивається при русі очей.

З астенопічних скарг у пацієнтів з афакією відзначається поява туману перед очима, низька здатність до фіксації і двоїння зображення.

Діагностика афакії

Для постановки діагнозу "афакія" доцільним є проведення таких методів дослідження, як візометрія, Гоніоскопія,

Лікування афакії

Корекція афакії проводиться за допомогою окулярів, контактних і інтраокулярних лінз.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас