Ім'я файлу: ПЗ 6. Протидія маніпуляціям свідомістю з боку деструктивних релі
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 25.10.2020

Вступ

Відмінною особливістю духовних процесів останні десятиліття є поширення нетрадиційних релігійних організацій. Релігійні секти зайняли міцне місце в духовному житті значної частини людей, у той час, коли традиційні релігії (християнство, іслам, іудаїзм) відстоюють свої історичні позиції.

Поняття «секта» має дві можливі етимології: або від лат. secare – відсікати, або від лат. segui – «наслідувати». Перша більш підходить до історичних сект (баптисти), друга – до новітніх релігійних рухів тоталітарного типу. Враховуючи таке визначення, секти можна класифікувати в такий спосіб:

Секти-довгожителі (мормони, свідки Єгови);

Поствоєнна електика (саєнтологія, мунізм);

Псевдоіндуїстські секти (необрахманізм, неоіндуїзм, неокришнаїзм);

Псевдобіблйні секти (Діти Бога, Церква Христа, Всесвітня Церква Бога, неоп’ятидесятники);

Секти вітчизняного походження – пострадянська електика (Біле братство, секта Порфірія Іванова, Церква останнього завіту);

Культи «Нової ери» (рух «Нью ейдж», сатанізм, астрологія, неоязичництво, «Євангеліє ери Водолія»).

Деструктивний характер релігійних організацій

Особливу тривогу викликає той факт, що послідовниками сектантських ідей все частіше стають молоді люди, які не здатні протистояти психологічному впливу на особистість через її несформованість та дезорієнтацію в соціумі. Засвоєння негативних релігійних установок становить серйозну небезпеку для підростаючого покоління та суспільства в цілому. Відсутність морального виховання у сім’ї посилює негативний вплив оточення, що є наслідком виходу дитини з-під впливу батьків. Молодь, яка не може знайти соціально-прийнятний спосіб застосування своїх можливостей, намагається утвердитися та самореалізуватися через релігійні секти, що перешкоджає процесу повноцінної соціалізації.

Протидія потрапляння та допомога у виході з деструктивних РО

В контексі молодих людей, що вже стали адептами якої-небудь деструктивної РО, соціальному педагогу спільно з психологом слід організувати реабілітаційну роботу з культистом, однією з основних форм якої є консультація по виходу із секти із залученням членів сім'ї.

Консультація про вихід - це надання людині інформації про принципи і практичні прийоми відновлення його соціальної ідентичності.

Консультація передбачає шанобливий діалог у відкритій обстановці, доповнений освітніми матеріалами у вигляді відповідних літературних, справжніх вихідних матеріалів (першоджерел), повідомлень засобів масової інформації та особистих свідчень.

Головна допомога може бути надана при добре спланованою роботі близьких і родичів адепта і фахівця, який допомагає як сім'ї, так і самому «культисту». В якості групи використовуються сім'я, знайомі, колишні члени культу. Групові механізми впливу на особистість в культі цілком доречно нейтралізувати аналогічними груповими механізмами «Не деструктивної дії». Необхідно враховувати, що під час знайомства з культом, завербований отримує тільки односторонню інформацію з боку культу, а зовсім не досліджує обидві точки зору. Група - це своєрідна «барокамера» при переході людини з культу в реальність.

Особливостями консультування про вихід є:

• значна роль попереднього збору інформації;

• активна участь сім'ї та близьких (але не сімейна терапія!);

• «командна» робота консультантів;

• тривалість і інтенсивність;

• акцент на надання інформації як на єдину мету консультування, тобто на інформування замість психотехніки;

• участь колишніх членів РО.

Правильне розуміння мислення представників таких РО і розстановка пріоритетів в його свідомості - основа успіху з виведення людини з культу.

Щоб забезпечити духовну безпеку суспільства і, перш за все, молоді, необхідні серйозні заходи по ліквідації релігійної безграмотності як адміністративних працівників, педагогів, психологів, так і населення (і, в першу чергу, молоді).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас