Ім'я файлу: Tytul_kursova-1.doc
Розширення: doc
Розмір: 31кб.
Дата: 23.05.2020


Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
______________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)


КУРСОВА РОБОТАз ____________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)
на тему______________________________________________________

_____________________________________________________________

Студента (ки) ___ курсу, групи ____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________
________________________________

(прізвище та ініціали студента (ки))

Керівник _______________________

________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____


Члени комісії: _________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Івано-Франківськ – 20__ рік
скачати

© Усі права захищені
написати до нас