Ім'я файлу: ПУ-19дм_Безволенко Альона Олександрівна.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 14.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
Экономическая часть..docx

ПУ-19дм Безволенко Альона Олександрівна

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти є досить складним та тривалим процесом, який потребує відповідних знань та належного законодавчого врегулювання.

На сьогодні питання проведення державних закупівель регулюється Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року № 1490-ІІІ (із змінами та доповненнями), дія якого поширюється на відносини, пов’язані із закупівлею товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів та вартість яких дорівнює 30 тисяч гривень – для товарів і послуг, та 300 тисяч гривень – для робіт.

Метою Закону є створення правових засад здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, економне і раціональне їх використання та запобігання проявам корупції у сфері державних закупівель.

Ефективність проведення державних закупівель, в першу чергу, залежить від якісного аналізу та визначення існуючих потреб, обов’язкового планування торгів (тендеру), вивчення ринку необхідних товарів, робіт і послуг, правильного обчислення строків проведення торгів тощо.

Для організації та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти керівництвом замовника створюється тендерний комітет. Склад тендерного комітету і положення про тендерний комітет затверджується рішенням замовника. Кількість членів тендерного комітету повинна бути не менше 5 осіб. Члени тендерного комітету, в обов’язковому порядку протягом шести місяців з моменту вступу до тендерного комітету повинні отримати свідоцтва відповідного зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедури закупівлі. Повторне підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу на кожні два роки.

До роботи тендерних комітетів на договірних засадах можуть залучатися різні спеціалісти, експерти, консультанти, однак вони не несуть відповідальність за рішення, дії чи бездіяльність тендерного комітету. Рішення тендерного комітету оформляється відповідним протоколом.

На початку року тендерний комітет замовника складає річний план закупівлі, визначає етапи та строки здійснення процедури торгів та відповідальних осіб за їх проведення.

Річний план затверджується замовником не пізніше, ніж у місячний термін з дня затвердження кошторису витрат та надсилається до уповноваженого органу, а також оприлюднюється в інформаційних системах мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дня його затвердження.

На сьогодні спеціально уповноваженим органом з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг є Антимонопольний комітет України, основними функціями якого є контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель, погодження деяких процедур торгів, затвердження певних форм документів та інше.

У зв`язку із зростанням кількості проведених процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, потребує постійного вдосконалення законодавство у сфері здійснення державних закупівель.

З прийняттям у червні 2005 року нових змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" посилено заходи щодо забезпечення прозорості державних закупівель.

Так, замовник в обов`язковому порядку повинен оприлюднити в мережі Інтернет інформацію про проведення торгів, зокрема:

  • річний план закупівлі - протягом 15 календарних днів з дня його затвердження;

  • оголошення про заплановану закупівлю чи проведення попередньої кваліфікації – з моменту прийняття рішення про необхідність проведення тендеру;

  • протокол розкриття тендерних пропозицій - протягом п`яти робочих днів з дня розкриття тендерних пропозицій;

  • акцепт тендерної пропозиції та повідомлення про результати торгів – протягом п`яти календарних днів з дня акцепту;

  • запит цінових пропозицій (котирувань);

  • звіт про результати здійснення торгів – протягом 10 календарних днів з дня його затвердження;

  • оголошення про результати проведеної процедури закупівлі – протягом 10 календарних днів з дня укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів, або визнання їх такими, що не відбулися;

  • інформацію, що стосується розгляду скарги (у разі її надходження) – разом із звітом про результати торгів.

Крім того, процедура торгів не може здійснюватись до публікації оголошення про неї у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації та в інформаційному бюлетені Тендерної палати України (крім випадків застосування замовником процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника).

Важливим етапом підготовки до проведення закупівлі є вибір найбільш прийнятної процедури торгів. Законодавством визначено, що закупівля може здійснюватись шляхом проведення відкритих торгів, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного учасника.

Слід звернути увагу, що з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" від 15 грудня 2005 року № 3205-IV введено нову процедуру здійснення закупівлі – торги із зменшенням ціни (редукціон).

Зазначена процедура застосовується у випадках, коли предметом закупівлі є товари, чи послуги, для яких існує постійно-діючий ринок і які виробляються або виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, якщо очікувана вартість закупівлі таких товарів перевищує 100 тисяч гривень.

Особливістю цієї процедури є те, що під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі учасникам пропонується зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції учасники підтверджують підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Така процедура торгів, дозволяє зменшити ціну поданих пропозицій, тим самим сприяти економному використанню бюджетних коштів.

На сьогодні значно збільшився обсяг проведення відкритих торгів. Зазначена процедура є найбільш простою та відповідає головному принципу державних закупівель - прозорості і відкритості державних закупівель. Участь у відкритих торгах мають право брати всі учасники, запрошені замовником шляхом публікації оголошення в інформаційних системах мережі Інтернет, в інформаційному бюлетені Тендерної палати України та в спеціалізованому друкованому виданні.

Як правило, строк подання тендерних пропозицій становить 45 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення торгів, але в окремих випадках цей строк може бути скорочено до 21 календарного дня. Причини такого скорочення зазначаються у звіті.

Торги вважаються такими, що відбулися, якщо подано принаймні дві тендерні пропозиції. Зазначена процедура торгів, не передбачає проведення попередніх переговорів.

Що стосується процедури двоступеневих торгів, то вона застосовується в тих випадках, коли замовник не може визначитись з переліком необхідних товарів чи робіт, вибрати вид потрібних послуг, або, якщо з метою ефективного здійснення закупівлі необхідно провести попередні переговори з учасниками. Крім того, двоступеневі торги застосовуються під час здійснення закупівлі наукових досліджень, експериментів, розробок, надання консультаційних та інших спеціальних видів послуг.

Зазначена процедура проводиться в два етапи. Термін подання учасниками попередніх тендерних пропозицій не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

На першому етапі учасники подають свої тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація містить лише кваліфікаційні вимоги, вимоги до технічних характеристик, підтвердження професійної компетентності учасників та ін. На цьому етапі замовник має право проводити переговори будь з ким із учасників, при необхідності вносити зміни до тендерної документації. Запрошення на участь у першому етапі здійснюється шляхом опублікування оголошення.

Учасники, тендерні пропозиції яких не були відхилені на першому етапі, письмово запрошуються замовником до участі у другому етапі шляхом подання тендерних пропозицій із зазначенням ціни. Далі процедура двоступеневих торгів проводиться за аналогією процедури відкритих торгів.

Зміни в законодавстві про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти торкнулись і процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі у одного учасника.

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) застосовується до закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 100 тисяч гривень.

Раніше до участі у процедурі запиту цінових пропозицій (котирувань) запрошувалось не менше ніж 5 учасників. На сьогодні їх кількість зменшена від п`яти до трьох. Крім того, запрошення до участі замовник може надсилати, як письмово, так і шляхом опублікування оголошення в інформаційних системах мережі Інтернет.

Строк подання тендерних пропозицій визначається замовником.

Із внесенням змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" встановлені основні вимоги, які повинні міститись у запиті, зокрема обов`язкове складання протоколу розкриття тендерних пропозицій, надсилання його копії усім учасникам на їх запит, оприлюднення в інформаційних системах мережі Інтернет повідомлення про переможця торгів та акцепт тендерної пропозиції.

Договір про закупівлю з переможцем торгів укладається не раніше ніж через три робочих дні від дня відправлення письмового повідомлення учасникам про результати торгів, але не пізніше ніж 14 робочих днів від дня визначення переможця.

Процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника відповідно до законодавства потребують погодження з уповноваженим органом або отримання відповідного висновку щодо підстав обрання замовником зазначених процедур.

Процедура торгів з обмеженою участю застосовується у випадках, коли предмет закупівлі вимагає спеціальних знань або професійно-технічних можливостей, коли товари, роботи чи послуги мають складний, спеціалізований характер, або можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників.

Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 500 тисяч гривень, потребує погодження з уповноважених органом, або отримання відповідного висновку щодо обрання зазначеної процедури, крім випадку, коли така процедура застосовується після проведення попередньої кваліфікації. Замовник надсилає учасникам письмове запрошення до участі у торгах. Під час проведення торгів з обмеженою участю може здійснюватись попередня кваліфікація учасників.

З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" дещо змінено умови проведення попередньої кваліфікації. Зокрема, введене нове поняття "кваліфікаційна документація". Це документація, що готується замовником та передається учасникам торгів для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій. Крім того, значно деталізовано порядок проведення попередньої кваліфікації, наведено чіткий перелік інформації, яка має міститись у кваліфікаційній документації, визначено строки проведення та етапи розгляду і розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Під час проведення процедури торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право подавати лише ті учасники, які запрошені замовником, проте їх кількість повинна бути не менше двох.

Термін подання тендерних пропозицій має становити 45 календарних днів з дня відправлення запрошень до участі. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 15 календарних днів. Причини скорочення терміну зазначаються у звіті.

Замовник при проведенні торгів з обмеженою участю має право здійснити попередню кваліфікацію учасників. Інформація про проведення попередньої кваліфікації оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Законом України " Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Застосування процедури закупівлі в одного учасника потребує обов`язкового погодження з уповноваженим органом, або отримання відповідного висновку щодо обрання замовником зазначеної процедури. Закупівлі у одного учасника здійснюється після проведення з ним переговорів та застосовується у випадках:

закупівлі творів мистецтва, або закупівлі, пов`язаної із захистом прав інтелектуальної власності, чи укладення договору з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

відсутності конкуренції на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (надані) лише певним учасником, і при цьому не має альтернативи;

потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли заміна учасника може призвести до закупівлі товарів, робі і послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни між наявними товарами або послугами;

необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через не передбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником цих робіт, якщо такі роботи технічно і економічно пов`язані з головним договором;

виникнення потреби у здійсненні закупівлі у зв`язку з економічними чи соціальними, правовими, іншими обставинами, які замовник не міг передбачити, в тому числі закупівлі, пов`язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Результат проведення будь-якої процедури торгів, в першу чергу, залежить від якості та повноти оформлення тендерної документації, оскільки оцінка, порівняння та акцептування тендерної пропозиції залежить від сукупності інформації, що міститься в тендерній документації.

Від того чи правильно оформлена тендерна документація, чи містить вона всі необхідні вимоги замовника та роз’яснення залежить правильність оформлення учасниками тендерних пропозицій та розуміння ними головних вимог закупівлі.

Оскільки тендерні пропозиції учасників торгів оцінюється відповідно до критеріїв, специфікації та технічного завдання, визначених тендерною документацією вони повинні бути чіткими, повними за змістом та зрозумілими.

Так, тендерна документація повинна містити загальну інформацію для учасників торгів, інструкцію, яка містить основні умови обраної процедури, вимоги до учасників, зокрема підтвердження ними відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, чіткий та детальний опис необхідних товарів, робіт, послуг, основні умови договору та іншу необхідну інформацію.

У тендерній документації обов’язково повинні зазначатись: кінцевий термін подання та термін розкриття тендерних пропозицій, місце, дата та час їх розкриття, зазначення строку дії тендерної пропозиції, кількість товару, місце, де мають бути надані послуги, строки поставки товарів, надання послуг, відповідну специфікацію (технічне завдання), перелік критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, виклад процедури роз’яснень тендерної документації, інформація про можливість подання альтернативних тендерних пропозицій та методика їх оцінки і порівняння, термін дії тендерної пропозиції, відповідальних осіб за проведення тендеру, преференційні умови захисту вітчизняного ринку, інформацію про включення до ціни тендерної пропозиції ПДВ, необхідних витрат на транспортування, страхування, сплату мита, інших зборів та обов`язкових платежів, вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору, умови повернення такого забезпечення та інша інформація, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Встановлення обов’язку щодо зазначення в тендерній документації вимог про забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю є новим у сфері державних закупівель. При цьому законодавець розширив перелік видів забезпечення, зокрема до нього включаються такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов’язання несе будь-який банк, депозити, векселі, порука та інші види забезпечення за вибором замовника відповідно до законодавства.

Розмір тендерного забезпечення становить один відсоток очікуваної вартості у разі закупівлі робіт та п’ять відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів і послуг. Що стосується забезпечення виконання договору про закупівлю, то його розмір дещо більший, а саме – 15 відсотків його кошторисної вартості під час закупівлі товарів і послуг та 5 відсотків під час закупівлі робіт.

Крім того, законодавством передбачено, що у випадках, коли дозволяється подавати пропозиції щодо лота (частини предмета закупівлі), розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником в залежності від очікуваної вартості предмета закупівлі по кожному лоту.

Слід звернути увагу, що ненадання учасником тендерного забезпечення, якщо це було передбачено тендерною документацією, є підставою для відхилення його тендерної пропозиції.

Крім вищезазначеного, тендерна документація повинна містити кваліфікаційні вимоги до учасників. Зокрема, відомості про учасника, який бере участь у торгах, статут та повноваження посадових осіб, опис технічних можливостей, фінансовий стан учасника торгів, наявність професійного персоналу та ін.

Що стосується специфікації, то вона повинна містити опис та перелік необхідних товарів або послуг, правила виконання робіт, вимоги щодо гарантії якості, патентування тощо. Посилання на окремий товарний знак чи фірму забороняється. Учасники не повинні подавати свої тендерні пропозиції понад тих вимог, що визначені замовником. Такі тендерні пропозиції відхиляються.

Тендерна пропозиція подається у запечатаних конвертах (оригінал і копія) та повинна бути підписана уповноваженою особою учасника, а також скріплена печаткою. Тендерна пропозиція повинна бути подана у встановлений замовником строк, інакше вона відхиляється та повертається учаснику, що її подав.

Розкриття, розгляд, оцінка і порівняння тендерних пропозицій здійснюється тендерним комітетом замовника в день, час та місце, які визначені у тендерній документації чи оголошенні про проведення торгів (або запрошені до участі у торгах).

До участі у процедурі розкриття повинні бути допущенні всі учасники, що висловили таке бажання, а також представники державних органів (у разі необхідності).

Під час розкриття перевіряється наявність всіх необхідних документів, правильність їх оформлення, відповідність встановленим вимогам. Замовник має право звернутись до учасника за роз’ясненням змісту його тендерної документації з метою полегшення їх розгляду, оцінки і порівняння.

Для визнання торгів такими, що відбулися, необхідна наявність принаймні двох тендерних пропозицій. Розкриття та оцінка тендерних пропозицій оформлюється протоколом, який відповідно до законодавства оприлюднюється в інформаційних системах мережі Інтернет.

Пропозиція, яка за критеріями оцінки визнана найкращою, акцептується. Протягом п`яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає учаснику – переможцю торгів повідомлення про результат проведеної процедури. З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник не раніше ніж через п`ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам торгів про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий укладає договір про закупівлю.

Якщо, учасник, тендерну пропозицію якого було акцептовано, відмовляється від укладання договору про закупівлі, замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, крім випадків коли всі тендерні пропозиції відхилено.

Після цього, протягом 10 календарних днів з дня укладання договору про закупівлю, замовник опубліковує оголошення про результати торгів (відкритих торгів, двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю) в інформаційних системах мережі Інтернет, в Інформаційному бюлетені Тендерної палати України, а також у спеціалізованому друкованому виданні.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, їх очікувана вартість перевищує суму 30 тисяч гривень для товарів і послуг (300 тисяч гривень для робіт) під час здійснення оплати за договором замовник повинен надавати в органи Державного казначейства звіт про результати торгів.

Крім того, під час здійснення процедури закупівлі слід керуватись нормативно-правовими актами, які містять особливі вимоги до проведення торгів (наприклад, слід враховувати вимоги щодо граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 та ін.).

Правильний вибір процедури торгів, уникнення помилок під час проведення закупівлі, розробки тендерної документації, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, обрання переможця торгів сприятиме ефективному проведенню державних закупівель, запобіганню корупції під час проведення торгів (тендеру) та забезпечить раціональне використання коштів державного бюджету.

https://minjust.gov.ua/m/str_8094
скачати

© Усі права захищені
написати до нас