Ім'я файлу: ДНАОП Х.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 25.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
Презентація. Гігієна праці (1).pptx

ДНАОП Х.ХХ - Х.ХХ - ХХ рік затвердження нормативного акту порядковий номер нормативного акту у межах даного виду вид нормативного акту державні органи, які затвердили норма- тивний акт скорочена назва нормативного акту Кодове позначення складається з абревіатури ДНАОП і трьох груп цифр:

Перша група цифр – Х.ХХ - має цифрове позначення залежно від державних органів, які їх затвердили.

Державні органи Шифр

Держгірпромнагляд 0.00

МНС (Пожежна безпека) 0.01

МВС 0.02

Міністерство охорони здоров’я 0.03

Держатомнагляд 0.04

Міністерство праці 0.05

Держстандарт 0.06

Держкомбудархітектури 0.07

Друга група цифр - Х.ХХ - перша цифра означає вид нормативного акту, дві наступні - порядковий номер нормативного акта в межах даного виду в порядку реєстрації.

Вид нормативних актів Шифр

Правила 1

Стандарти 2

Норми 3

Положення, статути 4

Інструкції, керівництва, вказівки 5

Рекомендації, вимоги 6

Технічні умови безпеки 7

переліки та інші 8

Третя група цифр – XX - останнє двозначне число - рік затвердження нормативного акта. Державні галузеві нормативні акти про охорону праці. Поширюються лише на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що належать до певної галузі.

Схема кодування галузевих нормативних актів

ДНАОП Х.Х.ХХ - Х.ХХ - ХХ рік затвердження нормативного акту порядковий номер нормативного акту у межах даного виду вид нормативного акту група відповідно до класифікатора га- лузей господарської діяльності скорочена назва нормативного акту

Кодове позначення складається з абревіатури ДНАОП і трьох груп цифр:

Перша група цифр – Х.Х.ХХ – група відповідно до класифікатора галузей господарської діяльності. Галузь господарської діяльності Шифр

Електроенергетика 1.1.10

Хімічна промисловість 1.3.10

Тваринництво та птахівництво 2.1.20

Громадське харчування 7.1.30

Пожежна охорона 9.0.24

Фінансова, банківська діяльність 9.6.00

Органи державного управління 9.7.00

Друга група цифр - Х.ХХ - перша цифра означає вид нормативного акту, дві наступні - порядковий номер нормативного акта в межах даного виду в порядку реєстрації.

Вид нормативних актів Шифр

Правила 1

Стандарти 2

Норми 3

Положення, статути 4

Інструкції, керівництва, вказівки 5

Рекомендації, вимоги 6 Технічні умови безпеки

7 переліки та інші 8

Третя група цифр – XX - останнє двозначне число - рік затвердження нормативного акта. Державні нормативно-правові акти про охорону праці треба відрізняти від відомчих документів, що можуть розроблятися на їх основі і затверджуватися міністерствами, відомствами України або об’єднаннями підприємств з метою конкретизації вимог НПАОП залежно від специфіки галузі. Відомчі нормативно-правові акти про охорону праці, як правило, погоджуються з відповідним органом державного нагляду за охороною праці у встановленому ними порядку. Вимоги щодо охорони праці регламентуються у Державних стандартах України з питань безпеки праці, будівельними та санітарними нормами і правилами, правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), нормами технічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи зі сфери їх дії. Перелік правил, норм, стандартів та інших документів з питань охорони праці складають державний реєстр нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП). Є і банк даних автоматизованого інформаційного фонду ДНАОП, створеного Держпраці.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас