Ім'я файлу: тема 6.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 736кб.
Дата: 10.05.2021

Державне регулювання діяльності підприємства


Державне регулювання називається одним з напрямів державного впливу на розвиток економічних процесів у сучасний період нарівні із плануванням (програмуванням) організаційної діяльності, стимулюванням і контролем, державним моніторингом, Державним протекціонізмом (підтримкою приватного підприємництва), правовою організацією державного сектора ринкової економіки.
Підприємництво, згідно зі ст.42 Господарського кодексу України, є видом господарської діяльності. Оскільки, у свою чергу, господарська діяльність є видом економічної діяльності, слід дійти висновку, що державне регулювання підприємницької діяльності є складовою частиною державного регулювання економічної діяльності.

Засоби регулюючого впливу держави на підприємства


державне замовлення, державне завдання;
ліцензування, патентування і квотування;
сертифікація та стандартизація;
застосування нормативів та лімітів;
регулювання цін і тарифів;
надання інвестиційних, податкових та інших пільг;
надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Методи регулювання

Нормативно-правова база регулюючого впливу держави на діяльність об'єднань підприємств


Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р.
Указ Президента України "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" від 22.01.2000 р. № 89/2000

Принципи і методи державного регулювання


Принципи - мінімальне пряме втручання:
а)держави в економічні процеси;
б)здійснення опосередкованого впливу на суб'єктів господарювання через використання ефективних важелів та нормативів.
До методів державного регулювання відносять:
фінансово-економічні;
адміністративні.
Основними формами (засобами) державного регулювання є належна фінансова і кредитна політика (державний бюджет), національні цільові фонди, державний, банківський і комерційний кредити, відлагоджена податкова система.

Зміст регулювання підприємницької діяльності


Етапи здійснення підприємницької діяльності


Зміст підприємницької діяльності


Суть регулювання підприємницької діяльності підприємства


Створення підприємства


Державна реєстрація підприємства


Ліцензування певних видів діяльності;
Визначення переліку документів, що засвідчують створення підприємства;
Встановлення переліку осіб, які не мають права здійснювати підприємницьку діяльність;


Функціонування підприємства


Функціонування підприємства в умовах конкуренції з іншими підприємствами
Процес здійснення функцій підприємством
Робота колективу підприємства


Законодавче забезпечення свободи конкуренції, недопущення проявів монополізму
Податкове регулювання;
Фінансово-кредитна політика;
Правила ціноутворення (на певне коло товарів та послуг);
Екологічні норми та нормативи;
Безпека підприємництва;
Регулювання умов праці;
Забезпечення охорони праці;
Умови оплати праці (не нижче встановленого мінімуму)


Ліквідація підприємства


Процес припинення діяльності підприємства


Умови санації підприємства, якщо є потреба
Визначення пакету документів, що засвідчують припинення функціонування підприємства
Умови розрахунку боржника з кредиторами

Принципи державної регуляторної політики


доцільність — обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;
адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;
ефективність — забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
збалансованість — забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави;
передбачуваність — послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;
прозорість та врахування громадської думки — відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Методи державного регулювання

Засоби антимонопольного регулювання


обмеження на встановлення вищого рівня цін і тарифів, запровадження граничних нормативів рентабельності;
декларування зміни цін;
установлення стандартів і показників якості для товарів і послуг;
квотування обсягів виробництва товарів послуг);
використання державних замовлень;
розподіл ринків;
тарифне регулювання імпорту та експорту товарів та ін.

Державне регулювання підприємництва спрямоване на створення підприємницького середовища, сприятливого для розвитку підприємництва. Таким чином, державне регулювання діяльності суб'єктів підприємництва має бути продуманим і збалансованим. Співвідношення публічних і приватних інтересів при державному регулюванні підприємницької діяльності повинне виражатися в такому державному впливові, що надає можливість суб'єктам підприємництва ефективно розвиватися і при цьому забезпечує необхідні публічні потреби й інтереси.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас