1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ім'я файлу: Держбуд2011.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1986кб.
Дата: 01.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Новый документ (1).pdf
Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування
як наука та навчальна дисципліна .....................................................5
§ 1. Поняття державного будівництва і місцевого самоврядування .................................................................................5
§ 2. Основні напрями здійснення державного будівництва
і місцевого самоврядування в Україні ............................................8
§ 3. Поняття, предмет і система науки державного будівництва
і місцевого самоврядування ...........................................................11
§ 4. Історичний розвиток науки державного будівництва
і місцевого самоврядування ...........................................................20
§ 5. Методологічні основи та джерела науки державного будівництва і місцевого самоврядування .....................................27
§ 6. Поняття, система навчальної дисципліни
«Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні» та її значення для підготовки юристів ..........................................35
Питання для самоперевірки ..................................................................37
Глава 2. Поняття й елементи організації та діяльності
органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні .............39
§ 1. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні ............39
§ 2. Системно-структурна організація органів державної влади
і місцевого самоврядування в Україні ..........................................42
§ 3. Система принципів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування ...............................................46
§ 4. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій
і компетенції органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування ...............................................................................52

352
§ 5. Поняття і система форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування .............................................................56
§ 6. Поняття і система методів діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування ........................................................62
§ 7. Наукова організація управлінської праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги ................70
Питання для самоперевірки ..................................................................72
Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим
і місцевого самоврядування в Україні .............................................73
§ 1. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
і місцевого самоврядування в Україні ..........................................73
§ 2. Територіальна основа системи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні ..............................................................75
§ 3. Правова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
і місцевого самоврядування в Україні ..........................................77
§ 4. Матеріальна і фінансова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні ............79
Питання для самоперевірки ..................................................................85
Глава 4. Організація роботи Верховної Ради України ..................86
§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради
України .............................................................................................86
§ 2. Організаційна будова та функції Верховної Ради
України .............................................................................................88
§ 3. Форми роботи Верховної Ради України ........................................92
§ 4. Порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради
України .............................................................................................95
§ 5. Особливості підготовки і проведення першої сесії
Верховної Ради України нового скликання ..................................99

353
§ 6. Організація проведення слухань у Верховній Раді
України ...........................................................................................102
§ 7. Методи роботи Верховної Ради України ....................................104
§ 8. Організація прийняття актів Верховної Ради
України ...........................................................................................105
Питання для самоперевірки ................................................................110
Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб
Верховної Ради України .................................................................... 111
§ 1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників ....................................................................... 111
§ 2. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної
Ради України .................................................................................115
§ 3. Функції та компетенція комітетів Верховної Ради
України ...........................................................................................117
§ 4. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради
України ...........................................................................................119
§ 5. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради
України ...........................................................................................122
§ 6. Структура, функції та організація роботи апарату
Верховної Ради України ...............................................................125
§ 7. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини .............................................................. 129
Питання для самоперевірки ................................................................135
Глава 6. Організація роботи народних депутатів України .........136
§ 1. Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів України..........................................................................136
§ 2. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та у виборчому окрузі ......................138
§ 3. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду ....................................................142
§ 4. Гарантії діяльності народних депутатів України .......................145
§ 5. Організація роботи депутатських фракцій
(депутатських груп). Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп) .......................................................148
Питання для самоперевірки ................................................................150

354
Глава 7. Організація роботи Президента України .......................151
§ 1. Основи організації і діяльності Президента України ................151
§ 2. Організація підготовки і проведення виборів Президента
України ...........................................................................................152
§ 3. Функції Президента України .......................................................155
§ 4. Форми і методи діяльності Президента України .......................159
§ 5. Організація прийняття та виконання актів Президента
України ...........................................................................................165
§ 6. Структура, функції, організація роботи апарату
Президента України ......................................................................167
Питання для самоперевірки ................................................................172
Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України .........174
§ 1. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів
України ...........................................................................................174
§ 2. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів
України ...........................................................................................176
§ 3. Функції Кабінету Міністрів України ...........................................179
§ 4. Форми і методи діяльності роботи Кабінету Міністрів
України ...........................................................................................184
§ 5. Організація прийняття та виконання актів Кабінету
Міністрів України .........................................................................188
§ 6. Організація роботи робочих, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабінету
Міністрів України .........................................................................193
§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету
Міністрів України .........................................................................198
Питання для самоперевірки ................................................................203
Глава 9. Організація роботи центральних органів виконавчої
влади в Україні ...................................................................................205
§ 1. Основи організації і діяльності центральних органів виконавчої влади ...........................................................................205
§ 2. Система та функції центральних органів виконавчої влади ..............................................................................................207
§ 3. Порядок утворення та організаційна будова центральних органів виконавчої влади .............................................................210

355
§ 4. Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади ..............................................................................................215
Питання для самоперевірки ................................................................222
Глава 10. Організація роботи місцевих державних
адміністрацій.......................................................................................223
§ 1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій .................................................................................223
§ 2. Система, порядок утворення і будова місцевих державних адміністрацій .................................................................................224
§ 3. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій .................................................................................227
§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники,
їх повноваження й організація роботи ........................................230
§ 5. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій .................................................................................232
§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її апарат, організація їх роботи ............................235
Питання для самоперевірки ................................................................237
Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної
Республіки Крим ................................................................................238
§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради
Автономної Республіки Крим ......................................................238
§ 2. Організація підготовки і проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим ..........................239
§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради
Автономної Республіки Крим ......................................................241
§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної
Ради Автономної Республіки Крим ............................................244
§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим ...........................................................................247
§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної
Республіки Крим ...........................................................................250
§ 7. Апарат Верховної Ради АРК та організація його роботи ....................................................................................252
Питання для самоперевірки ................................................................254

356
Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим ...........................................................255
§ 1. Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим ...........................................................................255
§ 2. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим ..............256
§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної
Республіки Крим ...........................................................................258
§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної
Республіки Крим ............................................................................260
§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим ......................................................261
Питання для самоперевірки ................................................................263
Глава 13. Засади місцевого самоврядування ................................264
§ 1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні .........................................................................................264
§ 2. Територіальна громада — первинний суб’єкт місцевого самоврядування .............................................................................266
§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні .........................................................................................270
§ 4. Функції місцевого самоврядування в Україні ............................271
§ 5. Основи місцевого самоврядування .............................................273
§ 6. Гарантії місцевого самоврядування в Україні ............................276
Питання для самоперевірки ................................................................278
Глава 14. Організація роботи представницьких органів
і посадових осіб місцевого самоврядування ..................................279
§ 1. Правовий статус і будова місцевих рад .......................................279
§ 2. Функції та компетенція місцевих рад .........................................282
§ 3. Форми та методи діяльності місцевих рад .................................285
§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад ..................................................................................290
§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи ........................292
§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування.
Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників ..............................................294

357
§ 7. Організація роботи органів самоорганізації населення .......................................................................................298
Питання для самоперевірки ................................................................302
Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад ................303
§ 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад ..................................................................................303
§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад у радах ..................306
§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах ...........................................................................................308
§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду ....................................................310
§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад ................................312
Питання для самоперевірки ................................................................315
Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих
рад .........................................................................................................316
§ 1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад ..................................................................................316
§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад ..................................................................................................318
§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів.....................321
§ 4. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та інших виконавчих органів рад .....................................................................................322
§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад ..................................................................................................325
Питання для самоперевірки ................................................................326
Глава 17. Відносини органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим
і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями
громадян, судовими, правоохоронними органами
та органами юстиції...........................................................................327
§ 1. Відносини органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян ................................327

358
§ 2. Відносини органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування із судовими органами та органами юстиції ...........................................................................................330
§ 3. Відносини органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури,
Служби безпеки України та органами внутрішніх справ .........332
Питання для самоперевірки ................................................................337
Список рекомендованої літератури ................................................338

Навчальне видання
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В УКРАЇНІ
Підручник
За редакцією кандидата юридичних наук,
доцента С. Г. Серьогіної
2-ге видання, перероблене та доповнене
Редактор А. В. Єфименко
Комп’ютерна верстка О. І. Євтєєвої

Підписано до друку з оригінал-макета 12.09.2011
Формат 60×90 1
/
16
. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 19,52. Ум. друк. арк. 20,93. Вид. № 605.
Тираж 2000 прим.
Видавництво «Право» Національної академії правових наук України та Національного університету «Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»
Україна, 61002, Харків, вул. Чернишевська, 80а
Тел./факс (057) 716-45-53
Сайт: www.pravo-izdat.com.ua
E-mail для авторів: proizvodstvo@pravo-izdat.com.ua
E-mail для замовлень: sales@pravo-izdat.com.ua
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції — серія ДК № 559 від 09.08.2001 р.
Віддруковано згідно наданого оригінал-макета у ТОВ «Фактор-Друк»
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

скачати

© Усі права захищені
написати до нас