Ім'я файлу: Земляний. П18-4. Реферат. Департамент зі збереження митних подат
Розширення: docx
Розмір: 225кб.
Дата: 19.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
3.docx
4.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
ННІ права та міжнародно-правових відносин

Кафедра адміністративного та митного права

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Механізм державного управління у сфері митної справи»

на тему: ДЕПАРТАМЕНТ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ МИТНИХ ПОДАТКІВ, МИТА І АКЦИЗІВ КАНАДИ


Виконав: студент ІV курсу групи П18-4 Земляний Вадим Іванович
Викладач: к.юр.н., доцент кафедри адміністративного та митного права Ліпинський Владислав Віталійович

Дніпро

2022

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................................3

1. Теоретичні засади митної політики Канади………….............................................4

2. Структура та функції митних органів Канади..........................................................5

3. Співпраця України та Канади: митні аспекти.......................................................12

ВИСНОВКИ........................................................................................................................14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................................15

ВСТУП

Сучасна Канада – одна з найрозвинутіших країн з ринковою економікою, яка замикає «Велику сімку» за обсягами ВВП. Через канадськоамериканський кордон практично без перешкод переміщуються величезні маси товарів і позичкового капіталу. На Канаду припадає не тільки 1/5 американської зовнішньої торгівлі, а й така сама частина американських прямих закордонних інвестицій.

При дослідженні митної політики Канади слід взяти до уваги загальний економічний і фінансовий стан держави. В Канаді виявлено найвищий у світі життєвий рівень населення, бездефіцитний в останні роки державний бюджет та при цьому найбільший серед розвинених країн Заходу зовнішній борг (40% валового внутрішнього продукту).

Канада дає приклад непростого, але успішного вирішення проблем міжбюджетних відносин (фіскального федералізму) в країні, що більше нагадує конфедерацію, ніж федерацію.

Канадська митно-податкова система функціонує на федеральному, провінційному і місцевому рівнях. У відповідних бюджетах зосереджено 48%, 42% та 10% податкових надходжень.

1. Теоретичні засади митної політики Канади

Канада в даний час користується сприятливою для неї кон’юнктурою на світових товарних ринках: економічний підйом, що продовжується, у США і країнах Європи створює попит на канадську продукцію, особливо на інвестиційні товари. Приріст канадського експорту в середині 1990-х рр. становив близько 20%. Криза в азіатському й латиноамериканському регіонах у кінці 1990-х рр. дещо послабила позиції канадських виробників на ринках цих країн, але із закінченням кризи в 1999 р. відбулася нова хвиля канадського експорту.

Канада також є найбільшим постачальником сирої нафти у США: близько половини всієї канадської нафти та газу надходить у США. Крім цього, за обсягом двостороннього обміну товарами і послугами США й Канада є найбільшими зовнішньоторговельними партнерами у світі. Слід зазначити, що, незважаючи на сировинну орієнтацію економіки, частка готових виробів у товарному експорті переважає. Географічно, крім США (83%), канадський експорт розподіляється також за такими країнами та регіонами, як Європейський Союз (4,5%, у т. ч. Великобританія – 1,5%) й Японія (4,5%).[2] Зовнішньоторговельна стратегія Канади побудована на участі країни як у процесі глобалізації світової економіки (участь у Великій сімці, ВТО), так і на регіональній орієнтації розвитку (велика частина зовнішньої торгівлі припадає на США).

Багато економістів схильні вважати, що пік у розвитку зовнішньої торгівлі Канади вже пройдений, тому підтримувати колишні темпи зростання експорту їй буде доволі важко. Починаючи з 1996 р. спостерігається тенденція до плавного скорочення експорту. Резерви зростання тепер слід шукати у збільшенні споживання на внутрішньому ринку. Канаді просто вдалося вдало скористатися короткостроковими ефектами утворення північноамериканської зони вільної торгівлі та порівняно низьким курсом канадського долара в середині 1990-х рр. При цьому в науковій літературі подано також інші більш оптимістичні прогнози розвитку зовнішньоторговельних відносин цієї країни, які базуються на тому, що Канада є потужною промисловою державою з багатими сировинними запасами і має всі необхідні умови для посилення своєї експансії на міжнародному ринку.[1]

2. Структура та функції митних органів Канади

Організаційно митна система Канади – це канадське міністерство зі збирання податків, яке складається з двох окремих, автономних адміністративних одиниць: Податкового департаменту і Департаменту зі збирання митних податків, мита і акцизів.[5]

Усю повноту відповідальності за роботу митної служби несе заступник міністра – керівник Департаменту зі збирання митних податків і акцизів.

Організаційну структуру центральної адміністрації Департаменту зі збирання митних податків, мита і акцизів наведено на рис. 1.1. [2, c. 253] Аналіз організаційної структури центральної адміністрації та її підрозділів дає змогу систематизувати функції та повноваження митної системи Канади.


Рис. 1.1. Організаційна структура центральної адміністрації Департаменту зі збирання митних податків, мита і акцизів Канади

  • Управління митних програм у структурі центральної адміністрації розробляє питання інтерпретації митного законодавства, і зокрема тарифну класифікацію товарів, установлює вартість, що оподатковується, розробляє митну політику та порядок стягування митних зборів і мита з пасажирів і товарів.

Одне з головних завдань цієї служби – проведення розслідувань у випадках виникнення підозр щодо демпінгового ввезення товарів. На підрозділ митних програм покладається також завдання формулювання політики ліцензування митних брокерів, він представляє Департамент у різних міжнародних митних та суміжних з ними організаціях, а також керує представництвами митної служби Канади в Брюсселі, Лондоні й Токіо. [4]

Підрозділи Управління митних програм мають специфічний комплекс повноважень.

Підрозділ розробки оперативної політики і систем наділений повноваженнями щодо розробки програм, політики, систем, напрямків та оперативного управління виконавчим персоналом у таких сферах, як автотранспортні перевезення, фрахтовий контроль, складування, оформлення документів туристам і громадянам Канади, які повертаються в країну, митне оформлення декларацій, митний контроль та оформлення товарів, які відправлені поштою або кур’єром, проведення генеральної політики щодо впровадження та застосування Головних автоматизованих митних систем.

На рішення стосовно всіх товарів, які затримані польовим персоналом та Королівською кінною поліцією у випадку порушення порядку сплати мита або акцизів, уповноважений підрозділ прийняття рішень.

Право інтерпретації митних тарифів з урахуванням класифікації товарів, які підлягають митному обкладанню, політики, систем і процедур щодо повернення мита і податків на імпортовані товари, поряд із поверненням мита, що було стягнуте раніше згідно з положенням ст. 17 Акта фінансової адміністрації, належить до компетенції підрозділу тарифних програм (класифікація і звільнення від сплати тарифів).

Підрозділ системи і служби управління уповноважений на розробку систем управління, нагляд за адміністративними і контрольними службами, планування та програмування, аналіз і спостереження за управлінням.

Завдання підрозділу управління програмами оцінювання – проведення антидемпінгових розслідувань та розслідувань з приводу ухилення від сплати мита при субсидіях, розробка митно-тарифної політики та інформування польового штату про встановлення розміру мита.

  • Оперативне управління поширює свій вплив на більш ніж 650 закладів у Канаді, у штаті деяких з них всього один або два працівники, а в деяких працює до декількох сотень людей.

До обов’язків оперативного управління входить: інспекція і контроль всіх осіб і транспортних засобів, які в’їжджають у Канаду чи від’їжджають з Канади, оцінка і збирання всіх мит, визначення вартості та прийняття рішень щодо товарів, які імпортуються, аудит продажу і виробництва автомобілів за програмами часткового або повного звільнення від сплати мита, проведення розслідувань з метою примусового стягнення мита чи податків, які підлягають сплаті згідно із законом, а також проведення повного або часткового звільнення від податку у вигляді повернення сплаченого мита; застосування митних законів та положень, проведення розслідувань у випадках заниження мита, проведення аудиту щодо імпортних декларацій на повернення мита за програмою повного або часткового звільнення від сплати мита при імпорті/експорті машин і механізмів, застосування квот і видача добровільно-обмежувальних сертифікатів у межах Акта з імпортно-експортного ліцензування.

Оперативне управління також бере участь у застосуванні на практиці більш ніж 60 законів та положень, які розробляються іншими департаментами і федеральними органами. Уся відповідальність за цю роботу покладається на 12 регіональних відділів, на чолі кожного з яких стоїть регіональний представник, який прямо підпорядковується помічникові заступника міністра з оперативного підрозділу. Відділення оперативної підтримки – це складова оперативної служби, яка є частиною апарату центральної адміністрації, воно очолюється генеральним директором, який також безпосередньо підпорядковується помічникові заступника міністра.

Виконання таких широких повноважень забезпечують відділення оперативного управління.

До завдань відділення зв’язку з польовими структурами входить підтримка зв’язку з іншими відділеннями для виконання оперативних завдань, надання допомоги в розробці нових програм, залучення польових структур до розробки митної політики та практичних заходів.

Відділення оперативної підтримки здійснює управління інформаційною системою під час упровадження митних програм, забезпечує проведення аналізу й оцінок використання наявних ресурсів та можливий вплив на ці ресурси нової або модифікованої політики, а також митних процедур.

Розвідувальне відділення організовує і максимально експлуатує інтегровану інформаційну систему правоохоронних органів в інтересах митниці шляхом тісного контакту з іншими митними організаціями та правоохоронними структурами.

Відділення розслідувань здійснює управління польовою аудит-програмою і вивчає бухгалтерію імпортерів для перевірки дотримання ними всіх вимог закону, виявляє потенційних порушників митного й акцизного законодавства.

  • Управління акцизами працює над застосуванням двох основних законів, які стосуються до акцизів. В основному цей підрозділ відповідає за інтерпретацію закону (особливо тієї його частини, що стосується класифікації товарів, які підлягають оподаткуванню), визначення розміру мита, видачу ліцензій фірмам та іншим органам відповідно до законодавства, збирання і контроль за деклараціями, ліцензіями, які подають власники, а також за збирання податків. Відділ акцизів також проводить аудиторську перевірку книжок і записів власників ліцензій з приводу їх відповідності вимогам закону. Відділ акцизів уповноважений проводити розслідування у випадках виникнення підозр щодо ухилення від сплати податків або порушень податкового законодавства. Відділ акцизів також опрацьовує питання відшкодування сплачених податків та здійснює контроль за виноробними заводами, пивоварнями та іншими виробничими об’єктами відповідно до Акцизного акта.

Управлінню акцизів допомагає центральна адміністрація, яка розробляє митну політику і процедури, програми та забезпечує необхідну загальну підтримку. Робота відділу акцизів здійснюється в дев’яти регіональних підрозділах.

Акцизний відділ несе відповідальність за здійснення політики, системи заходів і митних процедур, консультації та розробку основних положень, пов’язаних з прийняттям рішень, спрямованих на зміцнення та втілення в життя рішень митних органів. Відділ також несе відповідальність за оперативне управління польовим персоналом при класифікації та оцінці товарів для фіскальних цілей, аудиті, примусовому застосуванні закону і збиранні податків, акцизів, під час відшкодування мита, у випадку розслідування митних правопорушень, податкових операцій з бензином, за надання технічної підтримки та проведення спеціальних операцій.

На відділ акцизних програм покладено відповідальність за закони, положення, часткове та повне звільнення від мита, проведення диспутів, за здійснення митної політики, програми розвитку та управління, особливо у зв’язку з поточною підготовкою так званої Акцизної клієнтської профільної системи.

Відділ планування та адміністрування несе відповідальність за аналіз і проведення оцінювання, налагодження зв’язків з регіонами, надання адміністративних та фінансових послуг центральній адміністрації, а також застосування правил звільнення від сплати мита й акцизу дипломатичним місіям.

У складі центральної адміністрації і через ряд децентралізованих відділів проводить свою роботу управління кадрами. До його компетенції належить розвиток і впровадження програм роботи з персоналом, політика добору кадрів і митні заходи, базове навчання та підвищення кваліфікації, використання людських ресурсів у самому департаменті. Управління складається із шести відділень, за винятком регіональних підрозділів. Управління обслуговує польових керівників як у митницях, так і в акцизній службі.

  • Управління зв’язків з громадськістю розробляє стратегію зв’язків з громадськістю і надає менеджерам та працівникам департаменту необхідні послуги в галузі зв’язку з громадськістю, із засобами масової інформації та зв’язку, під час отримання інформації, підготовки документів для публікацій, проведення виставок, презентацій, фільмів, трансляції на радіо і телебаченні, а також у випадку необхідності зробити заяву. Відділ має три підрозділи: комунікацій, виробничий та програмної підтримки. Забезпечує вищу управлінську ланку інформацією та є складовою механізму внутрішнього контролю департаменту управління аудиту і митної оцінки.

Директор і спеціалізований персонал юридичного управління є окремим відгалуженням Юридичного департаменту Канади. На них покладено функцію надання юридичних порад, з особливим акцентом на спірні питання та інтерпретацію законів і положень, а також на міжнародні конвенції, які випливають з цих законів чи пов’язані з ними, положеннями і програмами, які адмініструються департаментом.

У ролі департаментського контролера з питань митниці та акцизів виступає Підрозділ корпоративного менеджменту, який здійснює функції старшої управлінської ланки в питаннях фінансового управління, планування, реалізації різних заходів, інформаційного менеджменту, консультацій, аналізу діяльності за контрактами, які пов’язані із зобов’язаннями сторін, виконує всі види електронної обробки даних, лабораторні та науководослідні послуги і всі види загального адміністрування. У штаті центральної адміністрації нараховується всього 76 співробітників.

  • Вивчення структури регіональних служб, яка включає наступні підрозділи (рис. 1.2), показує таке [2, c. 257].

Підрозділ, який забезпечує тарифні програми, митну оцінку, мита, податкові відшкодування та часткове або повне звільнення від мита, одночасно несе відповідальність за проведення митного оцінювання, тарифної класифікації та адміністрування податкових відшкодувань, за програму часткового або повного звільнення від сплати мита.Рис. 1.2. Структура регіональних митних підрозділів Канади

Інтерпретації та поради оперативним підрозділам відповідно до законів і положень, які розроблялися іншими департаментами (Акт про карантин рослин, Конвенція про міжнародну торгівлю шкідливими речовинами) дає відділ оперативного обслуговування.

Випадки порушення митного законодавства імпортерами, випадки шахрайства та контрабанди виявляє і розслідує відділ розслідувань.

Збирає та поширює інформацію про боротьбу з порушеннями митного законодавства відділ розвідки.

Відділ кадрів, адміністративний та фінансовий відділи виступають продовженням служб центральної адміністрації.

Діяльність митних органів контролюється посадовими особами, які займаються не тільки митними справами. Нагляд за всіма митними службами здійснює служба Генерального аудитора, який безпосередньо звітує парламентові. Мета інспекції – переконатися в тому, що в роботі митної служби немає правопорушень, і вона працює ефективно.


3. Співпраця України та Канади: митні аспекти

З 01.08.2017 р. набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (надалі Угода), яку ратифіковано Законом № 1917. Цей документ сприятиме зміцненню і розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Канадою, дасть змогу вітчизняним товаровиробникам отримати переваги безмитного доступу до ринку Канади, відкриє перспективи для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових ринках. [6]

Угода складається з 19 глав, 21 додатка і двох тарифних планів для України та Канади. Положення Угоди регулюють такі сфери двосторонніх відносин, як торгівля товарами, що охоплює сільськогосподарську, промислову продукцію, рибу й морепродукти.

З набранням чинності Угоди Канада відкрила для українських експортерів безмитний доступ до 98% свого ринку. Це стосується як сфери сільськогосподарських, так і промислових товарів. Однак є винятки:

    • для аграрної продукції Угода передбачає нульові ставки мит для всіх сільськогосподарських продуктів, крім 108 тарифних ліній, які можна буде експортувати без сплати мита в межах глобальних квот Канади. Це, зокрема, птиця тому числі заморожена птиця, пташиний жир), молочні продукти (молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), яйця й яєчні продукти, сири та цукор;

    • для промислової продукції єдиним винятком є легкові автомобілі. На них встановлено перехідний період у сім років, за який мита поступово знизяться до 0%.

Найбільші переваги від скасування мит отримають українські виробники одягу (буде скасовано мито в розмірі 17,2%) і взуття (9,7%), представники машинобудівної (5,6%) та хімічної галузей (4,5%), а також аграрії (4,5% для овочів і фруктів). [3]

З набранням чинності Угоди Україна скасовує мита лише для 72% товарів походженням з Канади. Мита на решту товарів скасовуватимуться поступово з перехідним періодом у 3, 5 та 7 років. Крім цього, документом передбачено часткову лібералізацію щодо важливих для України сільськогосподарських товарів, а також тарифні квоти на певні товари (свинина).

ВИСНОВКИ

Аналіз системи управління митною службою Канади дає змогу зробити такі висновки щодо використання канадського досвіду в українській практиці митного регулювання.

Митна служба повинна мати право на розвідувальну діяльність, що дозволить налагоджувати більш тісні контакти з митними органами та правоохоронними структурами зарубіжних країн. Розвідувальний підрозділ повинен мати доступ до інформаційної системи правоохоронних органів, як національних, так і міжнародних.

Отримання іншої інформації мають забезпечувати представництва митної служби України (митні аташе) в зарубіжних країнах – найбільших торгових партнерах.

Логічний вигляд має підпорядкування юридичного управління митної системи Юридичному департаменту Канади.

Аудит продажу і виробництва автомобілів за програмами часткового або повного звільнення від сплати мита також має бути функцією митних органів.

У випадках виникнення підозр щодо демпінгового ввезення товарів проведення розслідувань митними органами дозволить системно вирішувати комплекс проблем, пов’язаних із заниженням митної вартості імпортних товарів.

Підрозділи, які наділені функцією розслідування порушень митних правил, мають зосереджувати свою увагу на митному постаудиті бухгалтерського обліку імпортерів. На мій погляд, раціонально об’єднати в рамках одного структурного підрозділу функції контролю митної вартості та митного постаудиту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Abrams M. Emerging clusters in regional economies / M. Abrams. [Paper presented at the Technopolis’99 conference]. Ottawa, Canada. – September;

2) Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні апсекти: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – 543 с.;

3) Бровко О. Така близька Канада: вільна торгівля та її можливості для українських експортерів / О. Бровко. – Європейська правда. – 2017. – 2 серп.;

4) Гребельник О. П. Митна справа: підруч. / О. П. Гребельник. – [3-є вид., перероб. та доп.]. К. : Центр учб. літ., 2010. 472 с.;

5) Кобзарь-Фролова М. Н. Организация таможенного контроля в Канаде / М. Н. Кобзарь-Фролова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2016. 4. С. 119–122;

6) Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11.07.2016 р.: ратиф. Законом України від 14.03.2017 р., 1917-VIII;

7) Canada Customs and Revenue Agency [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас