Ім'я файлу: принципи_побудови_та_сфери (3).doc
Розширення: doc
Розмір: 259кб.
Дата: 17.03.2022
скачати

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ

Демонстраційний приклад


Побудувати електронну таблицю, яка має такі дані (таблиця 1).
Таблиця 1

Частота захворювання грипом у молодших класах школи №19

Класи

Кількість учнів

Кількість хворих

Коефіцієнти

Перші

105

40
Другі

96

31
Треті

90

36
Четверті

87

23
УсьогоВ таблиці біля поля «Коефіцієнт» вписати формулу, яка дозволяє обчислити інтенсивний коефіцієнт (коли кількість захворілих ділиться на кількість учнів у відповідних класах). Скопіювати формулу у комірки усіх класів і комірки «Усього». У комірці «Усього» отримати загальну кількість учнів, кількість захворілих та значення інтенсивного коефіцієнта за усіма молодшими класами. Відформатувати таблицю (рамки, ширину стовпців). Побудувати гістограму, яка відображає частоту захворювання класів.
Хід виконання

  1. Запустити програму Excel. Ввести заголовок «Частота захворювання грипом у школі № 19» у комірку А1. У комірки А2:D2 ввести ім’я стовпців: «Класи», «Кількість учнів», «Кількість хворих», «Коефіцієнти» відповідно. У комірки А3:А7 ввести номери класів і слово «Усього». У комірки В3:В6 ввести кількість учнів, в комірки С3:С6 - кількість хворих.

  2. Встановити табличний курсор у комірку В7та натиснути на панелі інструментів кнопку Autosum. Зазначити за допомогою миші діапазон складання (В3:В6). Натиснути клавішу Enter. У комірці «Усього» буде «378». Так само чином отримати у комірці С7 загальне значення хворих молодших класів. У комірці «Усього» повинно бути «130».

  3. Встановити табличний курсор у комірку D3 і перейти на англійську мову (Ctrl+Shift), ввести формулу = с3/b3. Або клацнути мишею на відповідних комірках і між ними поставити знак ”/”. Натиснути клавішу Enter. У комірці «Перші» з’явиться число «0,38».

  4. Скопіювати формулу у комірки D4:D7 , протягнувши курсор миші вниз.  5. Побудувати рамку таблиці: виділити діапазон таблиці (А2:D7), натиснути праву кнопку миші, вибрати FormatcellsBorders.

  6. Обмежити формат чисел у таблиці «Коефіцієнти» двома знаками після коми: виділити блок D3:D7, вибрати FormatcellsCells у вікні зазначити Numbersта кількість знаків після коми – 2.

  7. Показником миші встановити необхідну ширину стовпців (переміщуючи границі між буквами-іменами стовпців, утримуючи натиснутою ліву кнопку).

  8. Побудова діаграми. У вкладці Insert вибрати потрібний тип діаграми – в даному випадку – гістограму (див.рис.1), попередньо виділивши діапазон вихідних даних.

Рис.1


Завдання 1


Побудувати таблицю, яка має такі дані (таблиця 2).
Таблиця 2


Структура тяжкості перебігу дизентерії

Форма хвороби

Кількість хворих

Коефіцієнт

Легка

47
Середня

22
Важка

15
Дуже важка

6
Усього

Визначити загальну кількість хворих у комірці «Усього», а в стовпці «Коефіцієнт» вписати формулу, яка дозволяє розрахувати екстенсивний коефіцієнт (коли кількість хворих відповідної хвороби ділиться на загальну кількість хворих). Скопіювати формулу у комірки для усіх форм хвороби. Відформатувати таблицю (рамки, ширина стовпців). Побудувати колову діаграму, яка відображає відсотковий склад форм дизентерії.

Завдання 2


Побудувати таблицю, яка має такі дані (таблиця 3).
Таблиця 3


Параметри кровіп/п

Жінки

Чоловіки

Hb, g/l

Er, T/l

СС

Hb, g/l

Er, T/l

CC

1

120

3,9
140

4,2
2

128

3,6
130

4,5
3

128

3,8
140

4,5
4

130

3,9
150

4,6
5

132

4
136

4,4
6

140

4,2
138

4,1
7

136

4,4
142

4
8

135

4,2
142

5
9

130

4,5
146

4,8
10

126

4,1
148

4,6
11

134

4,1
132

4,5
12

138

3,9
138

4,2
13

128

3,5
134

4,5
14

122

3,8
136

4,7
15

138

3,6
142

4,3
Примітка:

1.Для об’єднання комірок (як вертикально, так і горизонтально), потрібно виділити необхідний діапазон і натиснути на панелі інструментів команду Mergeandcenter.

2. Hb – рівень гемоглобіну; Er – рівень еритроцитів; CC – кольоровий коефіцієнт крові.

3. Заповніть стовпець CC використовуючи наступне рівняння:

Завдання 3. Здійснення математичних обчислень Microsoft Excel.Для показників СС з таблиці 3 необхідно порахувати набір статистичних параметрів. Для обчислення потрібно використати вбудовані функції програми Excel.

Для Демонстраційного прикладу розглянемо знаходження середнього значення.

Попередньо потрібно виділити діапазон для розрахунку. Тут D4:D18. У вкладці Formulas потрібно вибрати кнопку Insertfunction. У вікні, що з’явилося у полі Categoryвибрати Statistical, а в полі SelectfunctionAverage та натиснути ОК.


У результаті отримали показник середнього значення для жінок. Щоб отримати значення для чоловіків достатньо скопіювати формули завдяки комбінації клавіш Ctrl+Cта Ctrl+V.
Назва статистичного параметру

Математичне рівняння

Назва функції в Excel

Англ. версія

Рос. версія

СереднєAVERAGE

СРЗНАЧ

Максимум

max

MAX

МАКС

Мінімум

min

MIN

МИН

Розмах амплітуди

max – minДисперсіяVAR

ДИСП

Середньо квадратичне відхиленняSTDEV

СТАНДОТКЛОН

Статистична помилка

Коефіцієнт асиметріїSKEW

СКОС

Коефіцієнт ексцесуKURT

ЭКСЦЕС


Завдання4


Завдання 4: Розв’язати задачу нарахування відсотків по строкових вкладах населення в банківських установах. Відсотки нараховуються в розмірі 20% річних.

Таблиця 4Прізвище І. Б.

Мінімально гарантований термін зберігання,

років

Розмір вкладу,
грн

Нараховані відсотки,
грн

Загальна сума вкладу,
грн

Іванов І.І.

1

1000Петров П.П.

3

2500Сидоров С.С.

2

1800Гаврилов Г.Г.

4

3200Денисенко Д.Д

3

5000Петренко П.П.

1

6300Разом:


Примітка:

Формат комірок (UAH (грн.)) використовувати Accounting.Завдання 5
Завдання 5. Створити звіт успішності за наступним зразком

Таблиця 5

КурсКільк. учнів за списком

КілВчаться на

Якість знань


Середній бал

груп

н/а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ТМ

22

1

 

 

 

2

2

6

5

1

2

3

 

 1

ТХ

22

 

 

 

 

1

2

6

2

4

4

1

2

 1

7

27

2

 

 

 

6

1

6

3

2

3

4

 

 1

9

30

2

 

 

 

3

6

9

9

 

1

 

 

 1

18

31

 

 

 

 

2

 

10

4

4

10

1

 

 1

21

26

 

 

 

 

3

2

1

3

5

3

9

 

 2

24

25

4

 

 

 

1

2

2

3

2

4

7

 

 Примітка:

1.

Абсолютне посилання – посилання на комірку, що не змінюється при копіюванні формули, наприклад $A$1.

Відносне посилання –посилання на комірку, що змінюється при копіюванні формули, наприклад А1.

Змішане посилання – посилання лише частково абсолютне, наприклад $A1.
2. Якість знань розраховується наступним чином: сума кількості оцінок (7,8 … 12) ділиться на кількість атестованих учнів. Формат комірок (Persetage.).

3. Середній бал розраховується наступним чином : Сума добутку(кільк*оцінку(1)+ кільк*оцінку(2)+…+ кільк*оцінку(12) ділиться на кількість атестованих учнів. Проте доречніше замінити вираз (Сума добутку(кільк*оцінку(1)+ кільк*оцінку(2)+…+ кільк*оцінку(12) навикористання функції SUMPRODUCT і її поділити на кількість атестованих учнів.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас