Ім'я файлу: виховний захід.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 17.05.2020
Пов'язані файли:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВИХОВНИЙ ЗАЛІКОВИЙ ЗАХІД

«СПІЛКУВАННЯ БЕЗ КОНФЛІКТІВ»Підготувавала студентка ІV курсу

групи МІ-16

Отришко Юлія Олексіївна

КЗШ № 125, 7-А клас
Перевірив :
Методист кафедри педагогіки :

___________________________
Класний керівник 7-А класу:

____________________________м. Кривий Ріг

2020


Виховний захід присвячений для покращення взаємовідносин між дітьми у класі

Мета: навчити дітей ставитися один до одного з повагою, засвоїти деякі правила безконфліктного спілкування та виходу з конфлікту; виховувати почуття влас­ної гідності, честі, чесності, доб­роту, любов до життя, до ближнього, співчуття, милосердя.
Форма проведення: класна година

Місце проведення: клас

Тривалість: 35 хв.
Хід виховної години

Учень 1. Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері назвав людське спілкування найбільшою розкішшю на світі. Спілкування людей - досить складний і тонкий процес.

Людина народжується і живе в оточенні людей, певним чином налагоджує контакти, виконує суспільну діяльність. Людські взаємини вдосконалюються з розвитком людської цивілізації. Але іноді настає час, коли відносини між людьми черствішають і люди не вміють спілкуватися.

Спілкування – це головна діяльність підліткового віку.

Здатність спілкуватися передбачає:

а) бажання налагоджувати контакт з оточенням: «Я хочу!»

б) вміння організувати спілкування: «Я вмію!»:

 • вміння слухати співрозмовника

 • вміти емоційно співчувати

 • вміти розв'язувати конфліктні ситуації

в) знання норм і правил, яких необхідно додержуватися при спілкуванні з оточенням «Я знаю!»

Учень 2. - Поміркуйте над питанням: Чому люди сваряться та не можуть знайти спільної мови у спілкуванні?

Причини сварок:

    • неприйняття чужої думки

    • нехтування правами іншої людини

    • прагнення домінувати

    • невміння слухати інших

    • свідоме прагнення скривдити одне одного

    • нерозуміння

    • невміння керувати емоціями

Учень 3.Якщо ми подивимося на перші п’ять причин, то зрозуміємо, що сварки найчастіше виникають через те, що люди не володіють культурою спілкування. У зв’язку з цим конфлікти можуть призвести до тривалих образ і виникнення неприємних почуттів або навіть руйнування стосунків. Учень 4. Конфлікт (від лат. conflsktus — зіткнення) — процес різкого за­гострення протиріч і боротьби двох або більше сторін у вирішенні проблеми, що має особисту значу­щість для кожного з учасників, які виражають різні, а нерідко і проти­лежні цілі, інтереси й погляди .

Учень 5. Конфлікт складається з:

 1. Проблеми.

 2. Учасників.

 3. 3. Конфліктної ситуації.

 4. Інциденту.

Які ознаки конфлікту?

а) наявність протиріччя; б) ненависть до опонента.

Наявність протиріч - невід'ємна частина нашого життя. Всі люди різні, кожен має свій погляд на певну ситуацію. Отже, конфліктна ситуація має свій шлях розв'язання. Ненависть до опонента - це вже проблема. Про­блема самої особистості. І тут уже людині треба над собою працювати або звернутися за допомогою до практичного психолога, який допоможе знайти вихід зі складної ситуації.

Учень 6. Часто конфлікти починаються через «конфліктну особистість». Ознаки такої особистості:

1.Бажання домінувати за будь-яких обставин.

2.Занадто велика принциповість.

3.Надмірна прямолінійність у висловленнях і судженнях.

4.Поганий настрій, роздратованість.

5.Несправедлива оцінка вчинків та дій інших.

Учень 7. З історії людства відомі три підходи до розв'язання конфлікту:

з позиції сили; з позиції інтересів; з позиції правил.

Із позиції сили конфлікти можуть бути розв'язані швидко, але завжди наслідками такого розв'язання будуть відверта чи прихована образа, зіпсовані сто­сунки. Крім того, під час силового розв'язання про­блеми часто порушується свобода і рівність людини, права на життя, здоров'я, повагу і гідність. Напри­клад, ситуація батько і син. Продуктивним є підхід до розв'язання конфлікту з позиції інтересів. Отже, коли є можливість, то проблему треба розв'язувати саме з цієї позиції, і тоді обидві сторони будуть задо­волені: конфлікт вирішується без образ, без бажан­ня помститися, стосунки не руйнуються. Для цього сторони вступають у переговори.

Якщо переговори не закінчуються розв'язанням конфлікту, залишається третій підхід - із позиції правил. У суспільстві часто вирішують свої проблеми використовуючи правила. Це і під час спортив­них змагань, у школі, коли потрібно виставляти оцінки, у громадському транспорті - поступитися місцем. Релігійні правила вчать вибачати того, хто нас скривдив. Норми закону є основою для мирного розв'язання судових процесів. Усі вони розв'язують проблему не з точки зору інтересів сторін, а з точки зору правил, записаних у законах України.

Учень 8. Коли людина перебуває у конфліктній ситуації, то для розв'язання проблеми їй потрібно визначи­ти свій стиль поведінки.

Стилі поведінки бувають такі:

 1. Конкуренція.

 2. Уникнення.

 3. Пристосування.

 4. Компроміс.

 5. Співробітництво.

Учень 9. Стратегії розв’язання конфліктів

 1. Черепаха (втеча). Черепахи втікають і ховаються у свій панцир, щоб обминати конфлікти. Вони відмовляються від власних цілей та стосунків, тримаються далі від спірних питань, через які виникає конфлікт, від людей, до яких він причетний. Вважають, що намагатися вирішувати конфлікт – справа повністю безнадійна, переконані, що легше втекти від конфлікту, ніж зіткнутися з ним.

Учень 10.

 1. Акула (примус). Акули намагаються перемагати опонентів тим, що силоміць примушують їх приймати потрібне їм рішення конфлікту. Для них найважливішими є власні цілі, а стосунки з людиною мають дуже мале значення. Вони будь-якою ціною готові добитися своїх цілей. Потреби інших людей їх не турбують. Їх мало хвилює те, чи вони комусь подобаються, чи проявляє хтось до них прихильність. Акули переконані, що конфлікти вирішуються тоді, коли один перемагає другого, який програє. Вони хочуть бути переможцями, бо це дає людям почуття гордості та успіху. Поразка викликає почуття безсилля, неадекватності та невдачі. Вони намагаються здобути перемогу, приголомшуючи суперників, нападаючи раптово, а також залякуючи або загрожуючи з позиції сили. Учень 11. 3. Плюшевий ведмедик (згладжування). Для ведмедиків стосунки важливіші, а власні цілі не мають великого значення. Ведмедики хочуть подобатися, хочуть, щоб усі їх любили і цінували. Вони вважають, що краще уникнути конфлікту заради гармонії, і впевнені, що конфлікти не можна обговорювати без шкоди для стосунків, бояться завдати болю, образити, псувати стосунки під час конфлікту. Щоб зберегти стосунки, готові пожертвувати особистими цілями. Плюшеві ведмедики немовби кажуть: «Я пожертвую власними цілями, роби все, що ти хочеш, аби тільки я тобі подобався». Вони намагаються згладити конфлікт, боячись зіпсувати стосунки. Учень 12. 4. Лисиця (компроміс). Лисиці невибагливі як у своїх цілях, так і в стосунках з іншими людьми. Лисиці шукають компромісу. Вони пожертвують частиною своїх домагань під час конфлікту і переконують іншу особу поступитися теж якоюсь часткою своїх цілей. Вони шукають такого рішення конфлікту, коли б обидві сторони мали якусь вигоду – «золоту середину», між двома крайніми позиціями. Вони готові пожертвувати заради досягнення згоди для спільного добра як частиною своїх домагань, так і стосунків. Учень 13. 5. Сова (конфронтація). Сови дуже високо цінують власні цілі та стосунки. Вони розглядають конфлікти як проблему, яку треба розв’язувати і шукають таке рішення, яке б задовольнило як їхні власні цілі, так і цілі супротивної сторони в конфлікті, сприймають конфлікти як засіб поліпшення стосунків шляхом послаблення напруження між двома людьми. Шукаючи рішення, які б задовольнили як їх самих, так і іншу особу, сови підтримують стосунки. не заспокоюються доти, доки не буде знайдене рішення, яке б задовольнило і власні, і чужі цілі, доки напруга не спаде і негативні емоції не будуть повністю зняті.

Учень 14.  Варто поєднувати стратегії. Адже жит­тя різне і ми повинні реагувати на нього по-різному. Чим більше стратегій реагування ви маєте, тим краще ви зможете розв'язувати свої проблеми.

Учень 1. А тому, щоб побудувати і зберегти гарні взаємини з іншими, нам потрібно дотримуватися правил культури спілкування.

Отже, основою культури спілкування є повага до іншої людини. Поважати – значить враховувати думку іншої людини. Потрібно приймати іншого таким, яким він є, і мати бажання зрозуміти іншу людину.

«Не старайтесь перевиховувати людей, виховайте спочатку себе і будьте прикладом для інших»

Учень 2.

Правила спілкування в конфліктній ситуації

 • Залишайся спокійним і врівноваженим

 • Будь терплячим

 • Не відповідай образою на образу

 • Будь готовим визнати свою провину

 • Відповідай добром на зло

 • Прагни розв’язати конфлікт

 • Постався до проблеми з гумором

 • Постав себе на місце свого співрозмовника

 • Вмій правильно висловити свою думку

 • Вмій почути свого співрозмовника.

Учень 3.

 • Умійте володіти собою

 • 1. Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

 • 2. Щоб забути свої напасті, намагайтесь зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робите добро собі.

 • 3. Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисніше і безпечніше зайнятися самовихованням. Пам’ятайте : кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ви, приймайте її такою, якою вона є . Намагайтеся знайти в людині позитивні риси, вмійте бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуйте опиратись саме на ці якості. 

 • 4. Майте мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникайте зазнайства і позування.

 • 5. Вчіться володіти собою ! Гнів , дратівливість, злобність спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуйте в собі терпіння, пам’ятайте, що «рана заживає поступово». Не переймайтеся через дрібниці. 6. Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам’ятайте: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

 • 7. Людина має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності.

. Конфлікт розв'язаний. Що робити далі? По-перше, любити життя. Нехай посмішка повер­неться на ваше обличчя. Адже нічого нема вічного, тому кожен конфлікт має свій фінал, хоча й може здаватися нескінченним, якщо зневага, зло, грубі слова, жорстокість візьмуть верх над здоровим глуз­дом. Пам'ятайте, що крик є одним із найбільш некваліфікованих варіантів спілкування і розв'язання кон­фліктних ситуацій. Тому любімо ближнього, як само­го себе, примножуймо добрі справи, даруймо батькам, знайомим, близьким щирість, привітність, що в свою чергу подарує нам добрий настрій, злагоду, здоров'я. Не забуваймо, що добрі стосунки завжди базуються на доброзичливому ставленні один до одного. Працюйте над собою, самовдосконалюйтеся. Пам'ятайте, що несподіваний життєвий конфлікт вихована людина розв'яже розумно. Насолоджуй­тесь життям, будьте сильні, не опускайте руки пе­ред труднощами. А якщо ви потрапите в конфліктну ситуацію, то пам'ятайте, що із погляду вічності ваш конфлікт не такий уже й страшний. Розумна люди­на вчиться на своїх помилках, мудра - на помилках інших. Тож будьте мудрими. Хай у житті вас оточу­ють порядні, добрі, виховані люди. А як висновок із усього сказаного хай будуть ці правила, які допомагатимуть вам у житті уникати конфліктних ситуацій або мудро виходити з них.

Список використаної літератури

 1. Шелестова Л. Виховна година // Класному керівнику : 1000 важливих дрібниць / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шкільний світ, 2010. – С. 21-29.

 2.  Вміємо учитися - любим веселитися: сценарії виховних справ// Початкова освіта (Шк. світ). - Серпень 2006. — №30-31. — 63 с. (с 45)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас