Ім'я файлу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 19.03.2020
скачати

Тема:Days of the week. Months of the year.

Цілі:

Практичні:

Навчити учнів розкривати значення слів за допомогою наочності. Навчити учнів вимовляти нові ЛО, вживати у мовленні на рівні фрази та читати їх. Навчити розрізняти місяці відповідно до пір року та називати дні тижня.

Розвиваючі:

Розвивати артикуляційні навички, пам`ять, увагу.

Освітні:

Поглиблювати словниковий запас.

Виховна:

Виховувати чуйність та доброзичливість.

Обладнання: підручник SmilingSam 2,план-конспект, презентація , флеш-картки, картинки по темі.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

Хід уроку

Початок уроку

Етап 1. Організаційний момент.

Мета: Організувати учнів, позитивно налаштуватиїх на навчальну діяльність.

Прийом 1:Вітання, вступне слово вчителя.

Т: Good morning! Good morning! Good morning to you.

Good morning! Good morning! I’m glad to see you.

T:Let’s start our lesson.

Етап 2.Введення в іншомовну атмосферу. Мовленнєва зарядка.

Мета: Ввести учнів в іншомовну атмосферу.Підготувати артикуляційну базу для вимови нових слів.

Прийом1: Бесіда в режимі вчитель-клас.

T: How are you?

P: I am good.

P: I am sad.

P: I am wonderful.

P: I am amazing.

Прийом 2:Хорове повторення.

T: Name the letter.

P: This is the letter “E”.

T: Let`s read the words (pen, egg, vet, leg, red, desk).

T:Read the sentence (There is a red egg next to the leg).

Прийом 3:Days and months.

T: What is the day today?

T: There are seven days of the week. What are they?

T: What month is it now?

T: There are twelve months of the year. They are…

Етап 3. Мотивація навчальної діяльності.

Мета: Повідомити учням тему та завдання уроку.

Прийом 1: Повідомлення вчителя.

T: Сьогодні нам з вами випала нагода навчити Саймона досконало всі дні тижня і навчити Банні розпізнавати місяці відповідно до пір року.

Основна частина уроку

Етап 4: Актуалізація опорних знань.

Мета: Пригадати з учнями попередній навчальний матеріал і закріпити його.

Прийом 1: Role play.

T: Let`s repeat time.

T:Simon asks and Bunny answers.

T:What time is it? (Simon)

T:It`s … o’clock.(Bunny)

Прийом 2:Write the missing letter.

T: Look at the blackboard.

T:Щось мені не дуже зрозуміле це слово. Поки воно йшло до нас на урок, воно згубило деякі літери. Що ж це за літери? І що ж це за слово?

Т: В такому разі є підсказка. Це слово сховане серед інших слів.

Етап 5: Фонетичне опрацювання нових ЛО.

Мета: Удосконалювати навички вимови нових ЛО.

Прийом 1: Хорове та індивідуальне повторення нових ЛО за вчителем.

T:There are four season of the year. They are spring, winter, autumn and summer.

T: Let`s repeat the poem about the seasons.

Spring is green

Summer is bright

Autumn is yellow

Winter is white

Прийом 2: Match.

T: The task for you is match the months with the seasons.

T: Look and repeat after me all together.

T: My favorite season is spring.

T: And what is your favorite season?

Прийом 3:What is wrong?

T: What are winter months?

T: What are spring months?

T: What are summer months?

T: What are autumn months?

T: March, April and May are summer months.

T: September, October, November are autumn month.

Прийом 4: Video.

T:It`s time to watch video about month of the year.

T:Name the month for a Bunny.

Прийом 5: Хорове повторення.

T: Name the month for a Bunny.

Прийом 6: Фізкультхвилинка. (Head and shoulders)

T: Stand up please.

Етап 6: Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні словоформи та фрази.

Мета: Навчити учнів вимовляти нові ЛО, вживати у мовленні на рівні фрази та читати їх.

Прийом 1:Days of week and Simon.

T: Simon say… (Sunday, Monday…)

T: Читання через один.

Прийом 2:What is missing?

T: Look at the blackboard and tell me please what`s wrong?

T: Put the missing letters in the words.

Прийом 3:Find the mistake.

T: Look at the screen and read. If it is right show the green color, If it is wrong show the red color.

Прийом 4:Match!

T: Match the words with correct translation.

Етап 8: Автоматизація дій учнів з новою ЛО на рівні понадфразової єдності.

Мета: Навчити учнів вживати нові ЛО на понадфразовому рівні.

Прийом1: What Day is missing?

T: Look at the screen and tell me please what Day is missing?

Заключна частина уроку

Eтап 9.Завдання додому.

Мета:Пояснити домашнє завдання

Прийом 1:Simon asks you to help him to read the Days of the week.

Т:Simon asks you to help him to read the Days of the week.

Прийом 2:Days in the correct order.

T: What is wrong?

T: Let`s puts the Days of week in the correct order.

Прийом 3: Bunny.

T: And here is a Bunny. Her favorite season is summer. What is the summer month?

(Winter, spring, autumn)

Прийом 4: Завершення уроку.

T: Repeat with me.

Spring is green Summer is bright Autumn is yellow Winter is white

Т:You worked hard. Good for you. Did you teach Simon and Bunny? Our lesson is over. Goodbye.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас