Ім'я файлу: 11 дати.doc
Розширення: doc
Розмір: 210кб.
Дата: 04.09.2020

ЗНО-2020. Історія України

ДАТИ ПЕРІОДІВ І ПОДІЙ

Дата

Подія

1. Вступ до історії України

2. Стародавня історія України

IV- середина ІІІ тис. до н.е.

Розселення племен трипільської і середньостогівської археологічних культур на території України

VІІІ-VI ст. до н. е.

Велика грецька колонізація

Друга половина V-VII ст.

Велике розселення слов’ян

3. Русь-Україна (Київська держава)

860 р.

Похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією

907, 911, 941, 944 рр.

Походи князів на Константинополь

882 р

Об’єднання північних та південних руських земель Олегом

988 р

Запровадження християнства як державної релігії

1019-1054

Князювання Ярослава Мудрого в м. Київ

1036 р.

Розгром печенігів князем Ярославом Мудрим

1097 р.

Любецький з’їзд (снем) князів

1113 р.

Укладення «Повісті минулих літ»

Початок правління Володимира Мономаха в м. Київ

1187 р.

Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Створення «Слова о полку Ігоревім»

4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала

1199 р.

Утворення Галицько-Волинської держави

1223 р.

Битва біля р. Калка

1238-1264 рр.

Правління Данила Романовича

1240 р.

Захоплення Києва монголами

1245 р

Битва біля м. Ярослав

Поїздка Данила Романовича в Золоту Орду

1253 р.

Коронування Данила Романовича

5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст. Кримське ханство

1362 р.

Битва біля р. Сині Води

1385 р.

Укладання Кревської унії

40-і роки ХV століття

Утворення Кримського ханства

1478 р.

Визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р.

Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

1514 р.

Битва біля м. Орша

6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст.

1556-1561 рр.

Створення Пересопницького Євангелія

1556 р.

Заснування князем Дмитром Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі

1569 р.

Люблінська унія: утворення Речі Посполитої

1586 р.

Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у м. Львів

1596 р

Берестейська церковна унія: утворення Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

7. Українські землі в складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст.

1618 р.

Похід козаків під проводом гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного на м. Москва

1621 р.

Хотинська битва

1625 р.

Куруківська угода

1632 р.

«Пункти для заспокоєння руського народу»

Утворення Київської колегії

1637-1638 рр.

Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні

8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

1648 р.

Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви

1649 р.

Зборівська битва. Зборівський договір

1651 р.

Берестецька битва. Білоцерківський договір

1652 р.

Батозька битва

1653 р.

Жванецька облога. Кам’янецький договір

1654 р.

Переяславська рада; українсько-московський договір («Березневі статті»)

1656 р.

Московсько-польське Віленське перемир’я

9. Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. ХVІІ ст.

1658 р.

Гадяцький договір

1659 р.

Конотопська битва

1667 р.

Андрусівське перемир’я

1669 р.

Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії

1681 р.

Бахчисарайський мирний договір

1686 р.

«Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою

Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові

10. Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст.

1708 р.

Українсько-шведський союз, зруйнування Батурина

1709 р.

Зруйнування московитськими військами Чортомлицької Січі

Полтавська битва

1710 р.

«Конституція…» Пилипа Орлика

1713 р.

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

1734 р.

Заснування Нової (Підпільненської) Січі

11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.

1764 р.

Остаточна ліквідація посади гетьмана

1768 р.

Коліївщина

1775 р.

Остаточна ліквідація Запорізької Січі

1780-1782 рр.

Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії

1783 р.

Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Підкорення Російською імперією Кримського ханства

12. Українські землі у складі Російської імперії

наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

1798 р.

Видання «Енеїди» І. Котляревського

1828 р.

Ліквідація Задунайської Січі

Грудень 1825 - січень 1826 рр.

Повстання Чернігівського полку

1830 – 1831 рр.

Польське визвольне повстання

1840 р.

Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка

1846 – 1847 рр.

Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

13. Українські землі у складі Австрійської імперії

наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

1816 р.

Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

1833-1837 рр.

Діяльність «Руської Трійці»

1837 р.

Видання «Русалки Дністрової»

1848 р.

Скасування панщини в Галичині

Створення Головної Руської Ради

Видання першої української газети «Зоря Галицька»

14. Культура України кінця ХVІІІ – першої половині ХІХ ст.

1805 р.

Відкриття університету в м. Харків

1834 р.

Відкриття університету в м. Київ

1839 р.

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі

15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

19 лютого 1861 р.

Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії

1863 р.

Валуєвський циркуляр

1863-1864 рр.

Польське національно-визвольне повстання

1876 р.

Емський указ

16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

1868 р.

Створення у м. Львів товариства «Просвіта»

1873 р.

Створення у м. Львів Літературного товариства імені Тараса Шевченка ( від 1892 р. - Наукове товариство імені Тараса Шевченка)

1890 р.

Створення Русько-української радикальної партії

1899 р.

Створення Української національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії

17. Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

1865 р.

Відкриття Новоросійського університету

1875 р.

Відкриття Чернівецького університету

18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.

1900 р.

Створення Революційної української партії (РУП)

1908 р.

Створення Товариства українських поступовців (ТУП)

1905 р.

Створення першої в Наддніпрянській Україні «Просвіти»

19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.

1900 р.

Обрання Андрея Шептицького митрополитом УГКЦ

1907 р.

Впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків

20 . Україна в роки Першої світової війни


Серпень 1914 р.

Утворення Головної української ради

Формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

Створення Союзу визволення України

1914 р.

Галицька битва

1915 р.

Утворення Загальної української ради

1916 р.

Брусиловський прорив

21. Початок Української Революції

Березень 1917 р.

Утворення Української Центральної Ради (УЦР)

Квітень 1917 р.

Всеукраїнський національний конгрес

Червень 1917 р

І Універсал УЦР

Липень 1917 р

ІІ Універсал УЦР

Листопад1917 р.

ІІІ Універсал УЦР

9 (22) січня 1918 р.

ІV Універсал УЦР, проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР)

Січень 1918 р.

Бій біля станції Крути

Січень (лютий) 1918 р.

Брестський мирний договір між УНР та державами Четвертного союзу

22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

29 квітня 1918 р.

Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського

1 листопада 1918 р.

«Листопадовий зрив» у Львові

13 листопада 1918 р.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

Листопад 1918 р.

Заснування Української академії наук (УАН)

14 листопада

1918 р.

Утворення Директорії

22 січня 1919 р.

Проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР

Грудень 1919 – травень 1920 рр.

Перший Зимовий похід армії УНР

Квітень 1920 р.

Варшавська угода

Березень 1921 р.

Ризький мирний договір

1921 р.

Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

Листопад 1921 р.

Другий Зимовий похід армії УНР

23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

1921-1923 рр.

Масовий голод в Україні

1922 р.

Входження УСРР до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР)

1923 р.

Початок політики коренізації/українізації в УСРР

1925 р.

Проголошення курсу на індустріалізацію

24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

1928/1929-1932 рр.

Перша п’ятирічка

1928 р.

Судовий процес у Шахтинській справі

1929 р.

Початок насильницької колективізації

1930 р.

Судовий процес у справі Спілки визволення України (СВУ)

1932-1933 рр.

Голодомор в Україні

1934 р.

Перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва

1937 р.

Ухвалення Конституції УРСР

1937-1938 рр.

«Великий терор»

25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

1920 р.

Підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії

1923 р.

Визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі

Саморозпуск уряду ЗУНР

1925 р.

Утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

1929 р.

Утворення Організації українських націоналістів (ОУН)

1930 р.

Проведення польською владою акції «пацифікації»

1938 р.

Надавання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини

15 березня 1939 р.

Проголошення незалежності Карпатської України

26. Україна в роки Другої світової війни

23 серпня 1939 р.

Радянсько-німецький договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт Молотова-Ріббентропа»)

1 вересня 1939 р.

Початок Другої світової війни

17 вересня 1939 р.

Вторгнення Червоної армії на територію Західної України

Червень 1940 р.

Вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини

22 червня 1941 р

Напад Німеччини на СРСР

30 червня 1941 р.

Проголошення Акта відновлення Української Держави

14 жовтня 1942 р.

Створення Української повстанської армії (УПА)

Грудень 1942 р.

Початок вигнання німецьких військ та їх союзників з України

6 листопада 1943 р.

Вигнання німецьких окупантів з м. Київ

Січень-лютий 1944 р.

Корсунь-Шевченківська наступальна операція

28 жовтня 1944 р.

Завершення вигнання німецьких військ та їх союзників з території України

9 травня 1945 р.

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

2 вересня 1945 р.

Завершення Другої світової війни

27. Україна в перші повоєнні роки

1945 р.

Входження Закарпаття до складу УРСР

Квітень 1945 р.

Україна – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Березень 1946 р.

Ліквідація УГКЦ

1946-1947 рр.

Масовий голод в Україні

Квітень-липень 1947 р.

Проведення польською владою операції «Вісла»

Жовтень 1947 р.

Проведення операції «Захід»

1951 р.

Встановлення західного кордону УРСР

28. Україна в умовах десталінізації

1953-1954 рр.

Повстання політичних в’язнів у сталінських концтаборах. Ліквідація ГУТабу

Лютий 1954 р.

Входження Кримської області до складу УРСР

1956 р.

ХХ з’їзд КПРС, засудження культу особи

1959 р.

Утворення Української робітничо-селянської спілки

Утворення Клубу творчої молоді «Сучасник» у м. Київ

29. Україна в період загострення кризи радянської системи

1965 р.

Перша хвиля масових затримань діячів анти режимного руху

1970-1972 рр.

Видання самвидавного «Українського вісника»

1972 р.

Друга хвиля масових затримань діячів анти режимного руху

1976 р.

Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ)

30. Відновлення незалежності України

Квітень 1985 р.

Початок «перебудови»

26 квітня 1986 р.

Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС)

Вересень 1989 р.

Створення Народного руху Україні за перебудову

Березень 1990 р.

Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

16 липня 1990 р.

Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про Державний суверенітет України

Жовтень 1990 р.

«Революція на граніті»

24 серпня 1991 р.

Ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України

1 грудня 1991 р.

Проведення Всеукраїнського референдуму та обрання Президента України

31. Становлення України як незалежної держави

6 грудня 1991 р.

Заснування Збройних Сил України

Липень 1994 р.

Обрання Леоніда Кучми Президентом України

1995 р.

Обрання України членом Ради Європи (РЄ)

28 червня 1996 р.

Ухвалення Конституції України

Вересень 1996 р.

Запровадження національної грошової одиниці - гривні

Жовтень-грудень 2004 р.

«Помаранчева революція», обрання Президентом України Віктора Ющенка

32. Творення нової України

2008 р.

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)

Січень 2010 р.

Обрання Віктора Януковича Президентом України

Листопад 2013 – лютий 2014 рр.

Революція Гідності, повалення авторитарного режиму

Червень 2014 р.

Обрання Петра Порошенка Президентом України

2014 р.

Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)

Вересень 2014 р., лютий 2015 р.

Мінські домовленості

скачати

© Усі права захищені
написати до нас