Ім'я файлу: lb_2.docx
Розширення: docx
Розмір: 57кб.
Дата: 09.06.2021
скачати

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра кібербезпеки

ЗВІТ з лабораторної роботи №2

з дисципліни Розробка програмного забезпечення

на тему:

ConsoleApp+WinFormsApp

Виконав: ст. групи СБ-21 Прокопенко О.Є.

Прийняв: Василенко Я.П

using System;
namespace lab1_1

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");

            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;

            Console.WriteLine("Лабораторна робота №2\nПрокопенко О.Є., група СБ-21\nВаріант№5");

            double x, y, z;

            do

            {

                Console.Write("Введіть число х: ");
                if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out x)) break;

                else

                {

                    Console.WriteLine("Помилка введення значення x.") ;

                }

            }

            while (true);

            do

            {

                Console.Write("Введіть число у: " );
                if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out y)) break;

                else

                {

                    Console.WriteLine("Помилка введення значення y.");

                }

            }

            while (true);

            do

            {

                Console.Write("Введіть число z: ");
                if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out z)) break;

                else

                {

                    Console.WriteLine("Помилка введення значення z.");

                }

            }

            while (true);

            double s = 0;

s = Math.Sin(1)*(z - (Math.Abs(x + y)))

      
            Console.Write($"Результат обчислень: {s:f3}");
            Console.ReadKey();

        }

    }

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

     {

         double x, y, z;

 

         if (double.TryParse(textBox_1.Text, out x)) { }

             else

             {

            MessageBox.Show("Помилка  введення  значення x!", "Помилка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

         }

 

         if (double.TryParse(]

             {

             MessageBox.Show("Помилка  введення  значення y!", "Помилка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

         }

        

        

             Console.Write("Введіть число z: ");

 

         if (double.TryParse(textBox_2.Text, out z)) { }

             else

             {

             MessageBox.Show("Помилка  введення  значення z!", "Помилка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

         }

      

         double r = 0;

              double x=0;

              double y=0

              double z=0;

 

         r = Math.Sin(1)*(z - (Math.Abs(x + y)))

 

   

     }


скачати

© Усі права захищені
написати до нас