Ім'я файлу: Цінні папери та їх види.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 10.04.2020
скачати

Цінні папери та їх види

Ці́нні папе́ри  — документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Види цінних паперів в Україні

Згідно з чинним законодавством, за формою існування цінні папери поділяються на документарні та бездокументарні, а за порядком їх видачі на емісійні та неемісійні.

В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

 • пайові цінні папери— цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів відносяться:

  • акції

  • інвестиційні сертифікати

  • сертифікат ФОН

  • акції корпоративного інвестиційного фонду

 • боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться:

  • облігації підприємств

  • державні облігації України

  • облігації місцевих позик

  • казначейські зобов'язання України

  • ощадні (депозитні) сертифікати

  • векселі

  • облігації міжнародних фінансових організацій

 • іпотечні цінні папери — цінні папери, які забезпечені іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:

  • іпотечні облігації

  • іпотечні сертифікати

  • заставні

 • приватизаційні цінні папери— цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

 • похідні цінні папери— цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

 • товаророзпорядчі цінні папери— цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас