Ім'я файлу: ПРАКТИЧНА РОБОТА8(1).doc
Розширення: doc
Розмір: 190кб.
Дата: 14.01.2022
скачати

ПРАКТИЧНА РОБОТА
Студента(ки) групи № ПТБД-31 ПІП Шоцької Оксани Олександрівни
Тема: " Ціни зовнішнього ринку "
Опрацювати питання:


  1. Світові ціни і основи їх формування

  2. Формування цін міжнародних контрактів

  3. Урахування в цінах умов поставки товарів за правилами “Інкотермс”

  4. Формування цін на експортно-імпортну продукцію.

  5. Індикативні ціни, сфера їх застосування та порядок установлення.


Тести для самоконтролю1. Світова ціна плюс митні збори – це:

а) експортна ціна; б) комерційна ціна;

в) індивідуальна ціна; г) внутрішня ціна.
2. Світовий ринок – це:

а) система економічних відносин між господарюючими суб’єктами різних країн;

б) система політичних відносин між країнами;

в) ринок продажу товарів виробництва між країнами;

г) відповіді а і б правильні.
3. Спеціалізований збірник Міжнародної торговельної палати

називається:

а) Інтермс; б) Інкотермс;

в) Інкотер; г) Інтер.
4. Пред’явлення покупцеві товару на своєму складі в упакованому вигляді –

єдиний обов’язок продавця при базисній умові постачання:

а) FCA; б) FAS; в) EXW; г) FOB.
5. Світові ціни – це ціни:

а) внутрішнього ринку країни;

б) зовнішнього ринку країни;

в) експортно-імпортних операцій;

г) тільки експортних операцій.
6. При розрахунку імпортних цін першим кроком є:

а) визначення байдужих цін;

б) приведення цін до єдиного базису постачання;

в) визначення інтервалу, який можна додати до мінімальних цін;

г) запит пропозиції про постачання товару в декількох фірмах.
7. До якого типу умов належать умови розподілу транспортних витрат за інтернаціональним методом:

а) FXW; б) FCA; в) DAF; г) DES.
8. Ціни, що діють на спеціально організованих тимчасових ринках за

схемою один продавець – багато покупців, це ціни:

а) фактичних угод;

б) міжнародних товарних аукціонів;

в) торгів;

г) пропозиції великих фірм.
9. До цін, що діють у зовнішній торгівля, належать:

а) контрактні; б) вільні;

в) оптові; г) роздрібні.
10. В експортну ціну товару не входить:

а) ввізне мито; б) податок на прибуток;

в) прибуток підприємства-постачальника; г) вивізне мито.
11. Відсоткова ставка акцизного збору на імпортні товари встановлюється до їх митної вартості, яка:

А. Не включає мито та митні збори.

Б. Включає тільки мито.

В. Включає тільки митні збори.

Г. Включає мито та митні збори.

12. З метою повноти сплати податків на окремі імпортні товари встановлюється:

А. Індикативна ціна.

Б. Мінімальна митна вартість.

В. Тверда ціна.

Г. Демпінгова ціна.

13. Індикативні ціни встановлюються на товари, щодо експорту яких застосовується режим:

А. Ліцензування. Б. Квотування.

В. Спеціальний режим. Г. Усі відповіді правильні.

14. Відсоткова ставка акцизного збору на імпортні товари встановлюється до ціни, яка:

А. Включає акцизний збір.

Б. Включає ПДВ.

В. Не включає акцизного збору.

Г. Включає акцизний збір і ПДВ.

15. У ціни окремих товарів, що експортуються за межі України, включається:

А. Вивізне мито. Б. ПДВ.

В. Акцизний збір. Г. Акцизний збір і ПДВ.

16. Митні збори справляються:

А. З метою захисту вітчизняного виробника.

Б. Як податок за ввезення товарів.

В. За митне оформлення товарів.

Г. Як антидемпінговий захід.
Графічний диктантДайте відповідь на поставлені запитання. Результати відповідей розмістіть в таблиці, умовно позначаючи правильну відповідь знаком (+), а не правильну – (–).

1. Світовий ринок – це система економічних відносин між суб’єктами різних країн, що господарюють, зв’язаних між собою міжнародним розподілом праці.

2. Сутність закону вартості у світовому господарстві виражається в тому, що він регулює обмін товару на світовому ринку на основі середньосвітових витрат, а не на основі національно-суспільних витрат.

3. Світові ціни – це ціни, за якими проводяться великі експортно-імпортні

операції, що досить повно характеризують стан світової торгівлі конкурентним товаром.

4. У міжнародній торгівлі застосовуються три види цін: розрахункові; ті, що публікуються; фіксовані.

5. Ціни міжнародних товарних аукціонів – це ціни, що діють на спеціально

організованих тимчасових ринках, де діє принцип: один продавець – багато покупців.

6. Транспортні витрати можуть становити до 70 % ціни товару.

7. Зовнішньоторгівельна політика держави – це цілеспрямований вплив держави на торговельні відносини з іншими країнами.

8. Митні тарифи – це систематизований перелік митних зборів, якими обкладаються товари при перетинанні кордону. Вони виконують функцію податку, що стягується з товару, перевезеного через кордон на користь державного бюджету.

9. Демпінгом називають продаж товару на зовнішньому ринку за низькими цінами і зазвичай нижче від ціни виробництва, а іноді нижче собівартості відповідних товарів усередині країни.

10. Основним критерієм демпінгу є порівняння фактичних імпортних цін і внутрішніх цін у країні-експортері.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Задачі:


28,00 грн.


Елементи затрат у ціні

Один. вим.

Товар

1

2

3

4

1

Митна вартість

$

36000

53000

16900

92800

2

Мито (30% від 1 стр)

$

10800

15900

5070

27840

3

Митна вартість (0.7% від 1 стр)

$

252

371

118,3

649,6

4

Акцизний збір (18%)

$

8424

12402

3954,6

21715,2

5

ПДВ (20%)

$

11044,8

16260,4

5184,92

28471,04

6

Ціна придбання

$

66520,8

97933,4

31227,82

170826,24

7

Вартість доставки від кордону до складу посередника (4%)

$

2660,83

3917,34

1249,11

6833,05

8

Прибуток посередника (20%)

$

13304,16

19586,68

6245,56

34165,25

9

Ціна реалізації ($)

$

82485,79

121437,42

38722,46

211825,54

10

Ціна реалізації (грн)

грн

2309602,12

3400247,76

1084228,88

5931087,12


Задача 2.

Продукція постачається на експорт. Визначте ціну FОВ і СІF.

Нижче наведені умовні дані:

— вартість товару — 100+n грн.;

— доставка в порт відправлення – 1 грн.;

— вартість вантажно-розвантажувальних робіт із доставкою то­вару вздовж борту судна - 2 грн.;

— вартість доставки на борт судна — 0,5 грн.;

— фрахт до порту призначення - 5 грн.;

— вартість вантажно-розвантажувальних робіт в країні-імпортері— 2,5 грн.;

— доставка на склад покупця — 0,5 грн.;

  • страхування вантажу – 2+n грн.

Задача 3.

Контрактна вартість придбаного фірмою автомобіля з об’ємом двигуна 2500 см2 становить 25 тис. дол. США, мито — 0,4 євро за 1 см2, ставка акцизного збору — 0,6 євро за 1 см2, митні збори — 0,2 %, курс НБУ — 26,00 грн за 1 дол. США і 28,00 грн за 1 євро, ПДВ — 20 %. Визначити ціну придбання автомобіля.
Мито=0,4*2500=1000 Є

Акциз=0,6*2500=1500 Є

250000*26=650000 грн

(1000+1500)*28=70000 грн

650000+70000=720000 грн

Митні збори=720000*0,002=1440 грн

720000+1440=721440 грн

Ціна придбання=721440*1,2=865728 грн
скачати

© Усі права захищені
написати до нас