Ім'я файлу: Цифрові технології в маркетингу.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 474кб.
Дата: 13.01.2021

Цифрові технології в маркетингу


Виконав :

ст. гр. МЕ-48

Павлюк В. Р

Перевірила:

доцент

Похильченко О.А.

Зміст

 • Вступ…………………………………………………………………………………………….3
 • Розкриття тематики……………………………………………………………………..5
 • Висновки та перспективи подальших досліджень……………………11
 • Використані джерела…………………………………………………………………13

Вступ

Розкриття тематики

 • Телебачення
 • Інтернет
 • соціальні мережі
 • Радіо
 • інші медіа в Інтернеті
 • Створення базису
 • Таргетинг та персоналізація
 • Освоєння підходу - від іспитів до знань
 • Пряма взаємодія зі споживачем
2) Таким чином, ефективне застосування форм цифрових маркетингових комунікацій стає на сьогодні, одним з найважливіших елементів комплексу просування. Не дивлячись на недоліки, Інтернет – маркетинг здатен забезпечити конкурентні переваги фірмам, які його систематично використовують на ринку.

Використані джерела

 • [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Econom-visnyk-11-15.pdf
 • [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифровий_маркетинг#::text=digitl-marketing%2C%20інтерактивний%20маркетинг),і%20утримання%20їх%20як%20споживачів.
 • [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Savytska/publication/321236930_Social_media_marketing_strategies_and_tools_in_the_B2C_market/links/5e82024d458515efa0ba45fb/Social-media-marketing-strategies-and-tools-in-the-B2C-market.pdf

скачати

© Усі права захищені
написати до нас