Ім'я файлу: 22471.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 20.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
отчёт 6.docx
ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ.doc
ref_1494.docЧернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки


Розробка завдання для контрольної роботи
з предмету: «Спецтехнології».
Підготував
: викладач спец дисциплін
ЧВПУР
Денис Іван Степанович


м. ЧернівціКонтрольна робота з предмету спецтехнологіяВаріант №1
Виберіть одну правильну відповідь у питаннях (1 –12) оцінюється в 0,25 бала


1. Робочим місцем називається?
а) Певна ділянка виробничої площі цеху, майстерні, закріплена за
робітником чи бригадою.
б) Слюсарний верстат з лещатами та простір навколо нього.
в) Певна ділянка цеху чи майстерні площею 6 м2.
2. Рубання виконують в тих випадках, коли:
а) Не потрібно високої точності обробки і при нераціональності верстатної обробки;
б) Потрібна висока точність обробки;
в) Всі варіанти правильні.
3. Слюсарне зубило складається із таких основних частин:
а) Робочу, ударну та основну;
б) Робочу, ударну та середню;
в) Ударну, робочу та ріжучу.
4. Крейцмейсель виготовляють?
а) З тих самих матеріалів, що й зубила;
б) З інших сплавів металів;
в) Вищезазначені варіанти вірні.
5. В якому стані піддають виправленню метал?
а) Лите в холодному.
б) Лите в нагрітому.
в) Як у холодному так і в нагрітому стані.
6. Яким способом виконується виправлення?
а) Ручним.
б) Машинним.
в) Ручним і машинним.
7
. Вигнуті місця позначають?
а) За допомогою рисувалки попередньо підготовивши поверхню.
б) В загалі не позначають а перевіряють на око.
в) За допомогою крейди або м’якого графічного олівця.
8
. Для захисту рук під час виправлення та рихтування використовують?
а) Рукавиці.
б) Прихвати та прижими.
в) Ручні лещата або захвати.


9. Згинання це?
а) Спосіб обробки металу, при якому зайву частину металу згинають під певним кутом.
б) Спосіб обробки металу, при якому заготовку або її частину згинають під певним кутом відносно осі виробу яка співпадає з рівнем губок лещат.
в) Спосіб обробки металу, при якому заготовці або її частині надається зігнута форма.
10
. Слюсарне згинання виконується?
а) Молотком в лещатах.
б) Молотком в лещатах, на плиті або за допомогою спеціальних пристроїв.
в) Молотком в лещатах або в спеціальних пристроях.
11. Обпилюванням називається ?
а) Операція з обробки металів та інших матеріалів знаттям незначного шару з напилками в ручну або на обпилювальних верстатах.
б) Операція з обробки матеріалів при якій знімається зайвий шар металу оскільки не можливо перемінити іншу операцію.
в) Операція з обробки металів яка використовується після інших операцій оскільки не надано заготовці необхідної шорсткості поверхні.
12. Інструментом для розвертання є ?
а) Зенкер.
б) Розвертка.
в) Свердла.

Встановити відповідності (13-14) оцінюється в 1бал1
2
3
4
5
6
7

Мал.1. Будова мікрометр:

13.Тріскачка, стопорний гвинт; торець мікрометричного гвинта; скоба; втулка з міліметровою шкалою; нерухома п'ята; барабан зі шкалою ноніуса.


1
2
3
4
5
6
7
8

Мал. 2 – Будова штангенциркуль:

14.Ноніус; нижні губки; лінійка; верхні губки; фіксуючий гвинт; повзунок.


Доповніть означення та дайте відповіді (15-21) оцінюється в 1 бал

15.Які є види технічної документації
16. Електропроводкою – називають…
17. Визначення що таке кабель….
18. Визначення ЛЕП …..
19
.Визначення ВК…
20
.Що таке кошторис?
21. Які є стадії електромонтажних робіт?Кваліфікаційна поетапна атестація на 2 розряд

Професія: «Слюсар-електромонтажник»

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь у питаннях (1 –12) оцінюється в 0,25бала
1. Напилок це …..?

а) Стальний брусок який використовується як інструмент для обпилювання.
б) Стальний брусок певного профілю і довжини, на поверхні якого є насічки, що утворюють западини і гостро заточені зубці, у перерізі мають форму клина.
в) Стальний брусок певного профілю , профіль якого дозволяє знімати шар металу
2. До напилків загального призначення відносять ?
а) Плоскі, квадратні, тригранні, круглі, напівкруглі.
б) Напилки для обробки кольорових металів.
в) Напилки, довжина яких становить понад 200 мм та не встановлені в обпилювальний верстат
3. Свердлінням називається ?
а) Утворення отворів за допомогою свердла яке повинно обертатися не менше 500 об/хв.
б) Утворення отворів в металі під час свердління при якому свердло обертається вздовж осі.
в) Утворення зняттям стружки отворів у суцільному матеріалі за допомогою різального інструмента — свердла.
4. Основні види свердел ?
а) Спіральні, спіральні сверла з циліндричним і конічним хвостовиком, перові, центрові,
б) Спіральні, з прямими канавками, перові, з направляючим центром, центрові із вставками твердих матеріалів.
в) Спіральні, для наскрізного свердління, перові, для глухого свердління, центрові, спіральні сверла з циліндричним і конічним хвостовиком
5. Будова спірального свердла ?
а) Хвостовик, тіло, канавка, стружко відвід, стрічка.
б) Хвостовик, тіло, робоча частина, ріжуча частина, канавка, стрічка.
в) Хвостовик, шийка, робоча частина, ріжуча частина, канавка, стрічка.

6. Що називається площинним розмічанням ?
а) Це розмічання яке виконується на поверхнях плоских деталей, на штабовому і листовому матеріалах, на поверхні кованих і литих заготовок.
б) Це розмічання поверхонь заготовок розташованих у різних площинах, під різними кутами одна до одної.
в) Це розмічання яке виконується на плоских поверхнях під різними кутами.
7. Ножівкове полотно — це ?
а) Ріжучий інструмент, який використовується для різання тонколистового металу.
б) Тонка, вузька стальна пластина з двома отворами для закріплення, яка має зубці на ребрі.
в) Ручний інструмент ,який використовується для різання металу.
8. Нарізування різьб називається?
а) Утворення гвинтової нитки на стержні вздовж осі гвинта.
б) Її утворення за допомогою методу різання на внутрішніх поверхнях.
в) Її утворення зняття стружки на зовнішніх або внутрішніх поверхнях заготовки деталей.
9. Крок різьби це?
а) Відстань від вершини до основи різьби.
б) Відстань між вершинами двох сусідніх витків різьби.
в) Кут між боковими сторонами профілю різьби.
10. Для нарізання внутрішніх різьб використовується?
а) Мітчик.
б) Плашка.
в) Вороток з леркою.
11. Для нарізання зовнішніх різьб використовується?
а) Мітчик.
б) Вороток.
в) Плашка
12. Інструментом для розвертання є ?
а) Зенкер.
б) Розвертка.
в) Свердла.

Встановити відповідності (13-14) оцінюється в 1 бал1
2
3
4
5
6
7

Мал.1. Будова мікрометр:

13.Тріскачка, стопорний гвинт; торець мікрометричного гвинта; скоба; втулка з міліметровою шкалою; нерухома п'ята; барабан зі шкалою ноніуса.


1
2
3
4
5
6
7
8

Мал. 2 – Будова штангенциркуль:
14.Ноніус; нижні губки; лінійка; верхні губки; фіксуючий гвинт; повзунок.

Доповніть означення та дайте відповіді (15-21) оцінюється в 1бал

15.Що таке ПВЕР?
16.Шнур – це…
17. Інструменти для обробки проводів
18.З чого виготовляють ріжучі кромки інструмента?

19.Що таке опресування?
20.Який інструмент використовують для перевірки цілісності жил
проводів та кабелі.
21. Що таке робочий проект?


Бланк для відповідей

Прізвище, ім’я_________________________________________ група №______
Варіант №______
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1
2
3
4
5
6
7
13. 14.1
2
3
4
5
6
7
8

Викладач :________________ І.С. Денис Оцінка __________________
скачати

© Усі права захищені
написати до нас