1   2   3   4
Ім'я файлу: Schodennuk_2f.doc
Розширення: doc
Розмір: 455кб.
Дата: 04.08.2021
Пов'язані файли:
docsity-shchodennik-prohodzhennya-praktiki-medicina.pdf

ВАШКОВЕЦЬКий медичний коледж

БУКОВИНСЬКОго ДЕРЖАВНОго МЕДИЧНОго університету
щоденник
виробничої

(загальний догляд та

маніпуляційна техніка)

Студента ІІ курсу ____________групи


Спеціальність 5.12010101 “Лікувальна справа”


Прізвище____________________________________________


Імя__________________________________________________

По батькові_________________________________________

Термін проходження практики____________________Назва практичної

бази______________________________________

П.І.П. загального керівника

практикою______________________________

П.І.П безпосереднього керівника

практикою______________________________


П.І.П методичного керівника

практикою______________________________

Практика студентів Вашковецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки молодших медичних спеціалістів. Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, написання історій хвороби, санітарно-освітню роботу.

Умовою якісної підготовки студентів під час практики є дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій. Тривалість робочого тижня становить 36 годин і 18 годин для самостійної роботи. На період практики студенти розподіляються на робочі місця медичної сестри за графіком.

Виробнича практика з загального догляду за хворими і медичній маніпуляцій ній техніці проводиться з метою:

 • поглиблення і систематизації знань, вдосконалення навичок і вмінь з догляду за хворими у відповідності з принципами медичної етики і деонтології;

 • відпрацювання та вдосконалення техніки виконання медичних маніпуляцій.

Обовязки студентів на практиці:

  • своєчасно прибути на базу практики;

  • вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

  • виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики та правилами внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичної установи;

  • подати в училище щоденник практики, характеристику та індивідуально виконану роботу;

  • відповідати за виконану роботу та її результатами на рівні з штатними працівниками лікувальної установи;

  • брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні;

  • по закінченні практики брати участь у підсумковій конференції;

  • дотримуватись правил медичної етики;

  • проводити санітарно-освітню роботу з хворими та їх родичами;

  • своєчасно скласти звіт з практики.

Методичні рекомендації щодо ведення щоденника


 • на першій сторінці щоденника розміщається графік проходження практики;

 • у щоденнику по датах зазначається кількість виконаних маніпуляцій;

 • якість роботи щоденно оцінює безпосередній керівник практики;

 • після проходження практики студент складає текстовий та цифровий звіти про проходження практики4

 • в текстовому звіті відмічаються: виконання програми практики, участь у суспільному житті бази практики, ставлення персоналу лікувального закладу до практики і практикантів, позитивні сторони практики, негативні сторони практики, пропозиції студентів щодо покращення організації практики та якості підготовки; в цифровому звіті підводиться підсумок самостійно виконаних навичок, маніпуляцій, завдань за період практики.Перелік відділень і розподіл часу
Відділення

кількість днів

всього годин

робота у відділенні

самостійна робота

1.

Приймальне відділення

2

18

12

6

2.

Відділення стаціонару

10

90

60

30
Всього

12

108

72

36
Індивідуальний графік проходження практики


Дата

Приймальне відділення

Робота в стаціонарі
Щоденний графік роботи студента на практиці
Робота в приймальному відділенні


Дата


Час початку роботи

Підпис безпосереднього керівника

Час закінчення роботи

Підпис безпосереднього керівника

Робота у відділенні стаціонару


Дата


Час початку роботи

Підпис безпосереднього керівника

Час закінчення роботи

Підпис безпосереднього керівника

Студент повинен знати

 1. Посадові обов’язки медичної сестри на кожному робочому місці, галузевий стандарт, накази, інструкції, які регламентують роботу лікувальної установи.

 2. Види і режим стерилізації.

 3. Методи надання допомоги при післяін’єкціних ускладненнях.

 4. Особливості спостереження і догляду за хворими при різних видах патології.Студент повинен вміти

Під контролем медичної сестри виконувати обов’язкові практичні навички.
Приймальне відділення лікарні – 2 дні
Ознайомлення з режимом роботи відділення, правилами реєстрації хворих, заповненням медичної документації, участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарної обробки хворих, виконання маніпуляції, транспортування хворих у відділення, приготування дезинфікуючих розчинів та знайомство з правилами їх застосування.


Обовязкові практичні навички

Дата

Всього1.Заповнення документації приймального відділення


2. Проведення санітарної обробки хворого (в т.ч. педікульозі)


3. Проведення антропометрії


4. Транспортування хворих у відділення.


5. Приготування дезинфікуючих розчинів різної концентрації.


  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас