1   2   3
Ім'я файлу: Генеральний_план.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 270кб.
Дата: 05.12.2021
скачати
ного обслуговування машин, готують машиністів, а також робітників, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом машин, підвищують їх кваліфікацію.
У трестах механізації сконцентровані кваліфіковані кадри механізаторів, що сприяє систематичному розвитку і вдосконаленню механізації будівництва. Колективи трестів механізації систематично ведуть роботу із модернізації будівельних машин, створення нових зразків обладнання, виготовлення і запровадження прогресивної оснастки
Широке застосування засобів малої механізації (ЗММ) поряд із вдосконаленням технологічних процесів є одним із найважливіших джерел зниження трудомісткості і собівартості будівельно-монтажних робіт. У багатьох технологічних процесах мала механізація впливає на зростання продуктивності праці не менше, ніж великі машини.
За рахунок поліпшення оснащення будівельних робітників засобами механізації і підвищення ефективності їх використання передбачається значне підвищення продуктивності праці у будівництвіУ ДБНГ. 1-5-96
"Нормативна база оснащення будівельних організацій засобами механізації,
інструментом і інвентарем" наведений перелік технологічних операцій, що виконуються
із застосуванням механізованого
інструмента
і впоряджувальних машин.
В основу покладено оснащення бригад технологічними комплектами засобів механізації, інструмента і оснащення, що забезпечують виконання робіт на сучасному і перспективному техноло- гічному рівні із мінімально можливими при досягнутій технологи витратами ручної праці
Наразі існує кілька організаційних форм експлуатації засобів малої механізації. Перша форма - ЗММ знаходяться на балансі будівельного управління. Тут відбувається ускладнена спеціалізація обслуговуючого персоналу на певних типах машин. Крім того, будівельному управлінню потрібно мати широку номенклатуру машин і інструменту, які не можуть бути ефективно використані, але вимагають численного обслуговуючого персоналу.
Друга форма - ЗММ сконцентровані в управліннях або дільницях малої механізації, що входять до складу генпідрядного тресту (ВАТ). У цьому випадку дільниця або управління малої механізації обслуговує всі будівельні управління тресту (ВАТ). Така форма дозволяє підвищити ефективність використання ЗММ за рахунок спеціалізації персоналу, більш високого рівня експлуатації і ремонту.
Однак практика довела, що найбільш досконалою організаційною формою є управління малої механізації, що входять до складу тресту (ВАТ) механізації, дільниці яких можуть бути спеціалізованими або універсальними, закріпленими за певними загально-будівельними трестами
(ВАТ). Управління механізації, в яких є на балансі ЗММ, видають їх через систему
інструментально-роздавальних пунктів
(ІРП) будівельним
організаціям. Як правило, всі ІРП закріплюються за будівельними організаціями. В кожному ІРП є інструментальне відділення для зберігання
інструмента і ремонту.
Концентрація засобів малої механізації; у спеціалізованому управлінні механізації дозволяє поліпшити використання, ремонт
і технічне обслуговування обладнання, підвищити оперативність у вирішенні виробничих питань, створити сучасну базу ЗММ, сформувати колектив висококваліфікованих фахівців, досягти значного підвищення механоозброєння, скорочення обсягів ручних робіт
і підвищення продуктивності праці.
Транспорт в умовах індустріального будівництва є невід'ємним ланцюгом будівельного виробництва. Значення транспорту в будівництві обумовлене великою матеріалоємкістю будівельних робіт, що пов'язано з переміщенням значної кількості будівельних вантажів.
За своїм видом будівельні вантажі поділяють на такі основні групи: сипучі матеріали, порошкоподібні матеріали, штучні вироби, лісоматеріали, в'яжучі (рухомі) матеріали, рідкі в'яжучі матеріали, будівельні конструкції.
Перевезення будівельних вантажів здійснюється як відкритим, так і закритим способом.
За способом транспортування будівельні вантажі знаходяться у транспортних засобах навалом, штучно, пакетах, спеціальній тарі тощо.
Спосіб розташування вантажу визначається максимально можливим використанням вантажопідйомності транспортного засобу, об'ємом рухомого складу або фізичним становищем вантажу у процесі транспортування.
Однією із важливих умов підвищення ефективності будівельного виробництва є своєчасна і якісна доставка будівельних вантажів. Для цього використовують залізничний, автомобільний, тракторний, водний і повітряний транспорт.
Види транспорту, що використовують у будівництві, поділяють за характером перевезень на зовнішній і внутрішньобудів-ній, а за направленям переміщення вантажів - на горизонтальний і вертикальний.
Зовнішнім транспортом здійснюються перевезення будівельних вантажів на будівельний майданчик від підприємств-поста-чальників, залізничних станцій, а також річкових і морських портів. Організацію зовнішніх перевезень здійснюють за однією із таких схем• тільки залізничним транспортом, якщо будівельний майданчик з'єднаний під'їзними коліями із залізничною мережею загального користування;
• лише автомобільним транспортом;
• одночасно автомобільним і залізничним (або водним) тран- спортом.
При цьому автомобільним транспортом перевозять вантажі на короткі відстані (від і до залізничних станцій і пристаней), а потім перевантажують на залізничний або водний транспорт для доставки на далекі відстані.

Внутрішньобудівним транспортом здійснюються перевезення вантажів на будівельному майданчику від базисних або перевалочних складів до робочих місць.
Горизонтальний транспорт призначений для переміщення будівельних вантажів від місця виготовлення або видобутку до місць застосування. До нього належать: рельсовий транспорт нормальної і вузької колії; безрейковий
(автомобільний, тракторний); водний транспорт; спеціальні види транспорту
(канатні дороги тощо); повітряний транспорт; трубопровідний транспорт.
Вертикальний транспорт призначений для піднімання будівельних вантажів. До цього виду транспорту відносять крани, підйомники тощо.
При зведенні будівель і споруд іноді поєднується вертикальне і горизонтальне переміщення одного і того самого вантажу, що потребує узгодження роботи цих двох видів транспорту.
Залежно від належності транспорту до різних структур розрізняють транспорт загального призначення і підвідомчий, що входить до складу будівельних організацій.
Вибір виду транспорту і організація його роботи визначаються як специфікою будівельних вантажів, так і характерними особливостями різних видів транспорту.
Залізничний транспорт використовується для масових перевезень будівельних вантажів на далекі відстані.
Залізничний транспорт використовується для масових перевезень будівельних вантажів на далекі відстані.
Залізничний транспорт нормальної колії (1524 мм) використовується для зовнішніх перевезень будівельних вантажів, доставки щебеню, піску і прокату металу на підприємства будіндустрії. Для внутрішньобудівних перевезень використовують у тих випадках, коли проектом будівництва великого підприємства передбачаються постійні вводи залізничних колій на майданчик, при цьому влаштування допоміжних тимчасових відгалужень зводиться до мінімуму.
Залізничний транспорт вузької колії (750 і 600 мм) використовується для внутрішньобудівних перевезень по замкнутим трасам при значних стійких вантажопотоках.
Рухомий склад залізничного транспорту включає: локомотиви (для вантажних перевезень, маневрові, передаточні), тягові агрегати (мотовагони, мотовози) і вагони універсальні (криті, напіввагони, платформи) й спеціальні
(вагони-самоскиди, вагони-хопери, вагони-цистерни).
Автомобільний транспорт є основним видом транспорту у будівництві, яким здійснюється до 80% всіх перевезень.
Зосередження виробництва деталей і конструкцій на великих заводах, централізація приготування напівфабрикатів обумовили зростання ролі автомобільного транспорту як нерозривного ланцюга в
єдиному будівельному процесі і одного із основних засобів підвищення рівня комплексної механізації робіт

Тракторний транспорт використовується як внутрішньо-будівний, а також в умовах бездоріжжя.
Водний транспорт використовується в місцях, які знаходяться поблизу водних шляхів. При цьому перевезення здійснюються морськими суднами і річковими, які призначені для внутрішніх річкових шляхів і змішаного плавання (річка-море).
Вантажний річковий транспорт для внутрішнього плавання підрозділяється на самохідний, несамохідний, баржі і секції (напів-секції).
Повітряний вид транспорту
(літаки, гелікоптери, дирижаблі) використовується у виключних і економічно виправданих випадках.
Контрольні
питання
1. Зміст матеріально-технічного забезпечення.
2. Визначення потреб матеріальних ресурсів для будівництва.
3. Вибір постачальників матеріальних ресурсів.
4. Контракти на постачання матеріалів і конструкцій.
5. Учасники торгів на вибір постачальника.
6. Охарактеризувати визначення – матеріально-технічна база будівництва.
7. Структура матеріально-технічної бази.
8. Вибір транспорту для потреб будівництва.
9. Організація експлуатації парку будівельних машин на об’єкті будівництва.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас