1   2   3
Ім'я файлу: записка1.docx
Розширення: docx
Розмір: 450кб.
Дата: 28.09.2022
скачати

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

Дорожньо-механічних дисциплін

_______________________________________________________________________________________________________________

(повна назва циклової комісії)
КУРСОВИЙ ПРОЕКТз _____________________Ремонт машин_________________________

(назва дисципліни)

на тему:___ Розробити проект дільниці дефектації заводу по ремонту шасі трактора Т-170. Програма - 2200 комплектів в рік.Розробити технологічний процес на відновлення першого проміжного валу КПП трактора Т-170. Кількість деталей в партії - 45шт.

Студента IV_ курсу _40М__ групи

напряму підготовки 050502 – інженерна механіка

спеціальності_5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Балинський Олександр Олегович______

(прізвище та ініціали)

Керівник Чумаченко Сергіцй Вікторович

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії __________________Чумаченко С. В.______

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ __ Борденюк Д.М______

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ __Бугаєнко О. О.____

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Одеса – 2017 рік
УДК 621

АнотаціяБалинський О. О. Розробити проект дільниці дефектації заводу по ремонту шасі тракторів Т-170. Програма - 2200 комплектів в рік. Розробити технологічний процес на відновлення першого проміжного валу КПП трактора Т-170. Кількість деталей в партії - 45шт.

Курсовий проект складається з наступних розділів:

  • Планувальний розділ;

  • Технологічний розділ;

Розглянуто питання розробки дільниці дефекації заводу по ремонту шасі тракторів Т-170. З розробкою технологічного процесу на відновлення першого проміжного валу КПП трактору Т-170.

Курсовий проект містіть сторінок пояснювальної записки, 3-рьох сторінок альбому технологічних документів, та 2 аркушів графічної частини.Формат

Зона

Поз.

Позначення

Найменування

Кіл.

Примітка

Документація
А4КП.40М.01.01.000.ВП

Відомість курсовогопроекту

1
А4КП.40М.01.02.000.ЗД

Завдання на курсовийпроект

1
А4КП.40М.01.03.000.ПЗ

Пояснювальна записка

1
А4КП.40М.01.04.000.ТД

Альбом технологічноїдокументації

1

Креслення
А2КП.40М.01 .05.001

Планування дільниці з дефектаці

1
Шасі тракторів Т-170А3КП.40М.01.05.002

Перший проміжний вал КППТрактора Т-170

1

КП.40М.01.01.000.ВП
Зм.

Арк.

№ докумен.

Підпис

Дата

Розробив

БалинськийВідомість

курсового проекту

Літера

Аркуш

Аркушів

Перевір.

ЧумаченкоК

П
3

1

ОАДК ОНПУ гр. 40М

Зміст


Вступ
1. Планувальний розділ
1.1. Організація технологічного процесу дільниці
1.2. Режим роботи дільниці
1.3. Розрахунок річної трудомісткості дільниці
1.4. Склад працюючих на дільниці
1.5. Розрахунок кількості устаткування і робочих місць
1.6. Підбір устаткування і визначення площі дільниці
1.7. Організація вантажопідйомних і транспортних робіт
1.8. Організація енергозабезпечення дільниці
1.9. Техніка безпеки і протипожежні заходи
1.10. Розробка планування дільниці
2. Технологічний розділ
2.1. Конструкція, призначення і технологічний аналіз деталі
2.2. Розробка технологічного процесу
2.3. Вибір обладнання і технологічного оснащення
2.4. Визначення технічних норм часу на технологічні операції
Висновок
Список літератури

Вступ.
Ремонт машин як область людської діяльності виник одночасно з появою машин. Це положення в повній мірі відноситься до сучасних машин, в тому числі і до дорожніх машин. Необхідність і доцільність ремонту дорожніх машин обумовлено передусім нерівноміцністю їх деталей і агрегатів. Відомо, щоб сконструювати рівноміцністну машину, всі деталі якої зношувались б рівномірно і мали однаковий термін служби, неможливо, в зв’язку з різними режимами роботи деталей та вузлів. Відповідно ремонт дорожніх машин можливий також шляхом заміни декотрих його деталей і агрегатів, маючих невеликий ресурс, завжди доцільний і з економічної точки зору оправданий. Тому в процесі експлуатації дорожні машини на підприємствах завжди проходять періодичне ТО і при необхідності поточний ремонт, який виконується шляхом заміни окремих деталей та агрегатів, відмонтованих в процесі експлуатації. Це дозволяє підтримувати дорожні машини в технічно справному стані.

При подовженій експлуатації дорожні машини досягають такого стану, коли витрати засобів і праці, пов’язані з підтримкою їх в працездатному стані в умовах підприємств, приносять витрати при їх експлуатації. Такий технічний стан вважається граничним, і вони направляються в капітальний ремонт (КР). Задача КР в тому, щоб з оптимальними затратами відновити втрачені дорожньою машиною працездатність і ресурс до рівня, нового або близько до нового. КР дорожніх машин має велике економічне і відповідно народногосподарське значення.

Всі деталі поступаючи в КР дорожніх машин можна розбити на три складові групи. До першої групи відносяться деталі, які повністю вичерпали свій ресурс і при ремонті дорожньої машини повинні бути замінені новими. Кількість таких деталей невелика і складає 25….30%. До деталей цієї групи відносяться поршні, поршневі кільця, вкладиші підшипників кочення, резинотехнічні вироби.

Друга група деталей, кількість який досягає 30…..35%, - це деталі, ресурс яких дозволяє використати їх без ремонту. До цієї групи відносяться всі деталі. Знос робочих поверхонь яких знаходиться в допустимих межах.

До третьої групи відносяться інші деталі дорожньої машини. (40…..45%). Ці деталі можуть бути використані повторно тільки після їх відновлення. До цієї групи відноситься більшість найбільш дорогих базових деталей дорожньої машини.


Короткі відомості про механізм

Трактор Т-170 - гусеничний, промисловий, загального призначення, з гідромеханічною або механічною трансмісією. Т-170 - збірне позначення сімейства гусеничних промислових тракторів тягового класу 10 загального і спеціального призначення, призначених для експлуатації у всіх кліматичних зонах. Трактори Т-170 з цією метою випускаються в безлічі (близько 80) різних модифікацій і комплектацій.

Застосовується на тракторах Т-170 двигун Д180 при збільшеній до 180 л. с. потужності і підвищеному до 25% запас крутного моменту підвищив ефективність використання землерийних агрегатів. Три ступені потужності модифікацій двигуна також сприяють раціональному застосуванню його.

Двигун в залежності від умов експлуатації може комплектуватися різними системами пуску: электростартерной і карбюраторним пусковим двигуном. Передбачена можливість комплектації трактора Т-170 передпусковим підігрівачем та іншими засобами полегшення пуску, що дозволяє експлуатувати двигун в кліматичних зонах з температурою повітря до мінус 50 °С.

Трактор Т-170 володіє роздільно-агрегатної гідравлічної системою з насосом шестеренного типу. Гідросистема конфігурується в залежності від встановлював- ного навісного обладнання. Основний гідронасос шестеренного типу НШ-100 встановлений на двигун і приводиться від його шестерень розподілу.

Технічні характеристики трактора Т-170

Маса конструкційна, кг

15000

Тип шасі

гусеничний

Тяговий клас

10

Двигун

Марка двигуна

Д180.111-1(Д-160.11)

Тип двигуна

Чотиритактний дизельний з турбонаддувом, багатопаливний

Потужність двигуна, кВт (л. с.)

125 (170)

Питома витрата палива, г/кВт*год (г/л.с.)

218 (160)

Питомий тиск на грунт, МПа

0,076  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас