Ім'я файлу: Фондова і товарна біржа.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 08.04.2020

Біржа – постійно діючий організований оптовий ринок, на якому здійснюється торгівля біржовими товарами (сировиною, продуктами харчування, промисловими товарами, цінними паперами тощо).
Залежно від виду біржового товару розрізняють:

  • товарні біржі (універсальні і спеціалізовані, наприклад, біржі нерухомості);

  • фондові біржі (здійснюють операції з цінними паперами і їх похідними – деривативами).

Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозиції на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.
Правовий статус товарної біржі визначається Господарським кодексом та Законом України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1992 р
Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених суб'єктів  господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
Організаційно-правова форма товарної біржі законом не визначена. На практиці товарні біржі створюються у формі акціонерного товариства закритого типу або у формі товариств з обмеженою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених чинним законодавством.

Фондова біржа – це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Вона створюється у формі акціонерного товариства, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законів, а також статуту і правил фондової біржі.
Її правовий статус визначає Господарський кодекс та Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 2006 р.
Фондова біржа створюється засновниками – торговцями цінними паперами в порядку, встановленому законом. Законом встановлено мінімальну кількість засновників – їх повинно бути не менше 20, при цьому частка статутного фонду, що належить одному акціонеру, не може перевищувати 5 %. Мінімальний розмір статутного фонду біржі –  10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто різниця між ними в тому що фондова біржа здійснює торгівлю цінними паперами,на відміну від товарних бірж,які здійснюють регулюючий вплив на рух товарів,фондова біржа забезпечує рух капіталу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас