1   2   3
Ім'я файлу: бх визначення,норми.docx
Розширення: docx
Розмір: 52кб.
Дата: 30.11.2020
скачати
Гіперамоніемія

зростання вмісту аміаку в крові; має токсичний вплив на тканини, особливо на

ЦНС. У важких випадках може наступити кома та смерть

Сечовина

кінцевий продукт знешкодження аміаку; утворюється в печінці, виводиться

нирками

Гіпергомоцистеїнемія

збільшення рівня гомоцистеїну в крові; істотно підвищує ризик смерті людей від

інфарктів, інсультів.

Нуклеїнові кислоти

біополімери, мономерами яких є мононуклеоти

Мононуклеотиди

складаються з трьох компонентів – азотистої основи, вуглеводу та залишку

фосфатної кислоти

Нуклеозиди

дикомпонентні сполуки, що містять азотисту основу та пентозу

Гіперурикемія

збільшення концентрації сечової кислоти в крові

Сечова кислота

кінцевий продукт розпаду пуринових нуклеотидів

Генетичний код

комбінація 3 мононуклеотидів ДНК, що відповідає за включення певних

амінокислот у поліпептидний ланцюг

Ген

ділянка молекули ДНК, що несе цілісну інформацію про склад однієї молекули

білка

Реплікація

подвоєння ДНК

Транскрипція

синтез РНК на матриці ДНК

Процесінг

утворення зрілих, функціонально активних РНК. Включає: кепування,

поліаденілування, сплайсінг та метилування

Сплайсінг

Вирізання нітронів та зшивання екзотів за участі мяРНК

Трансляція

біосинтез білка у рибосомах

Пострансляційна

модифікація поліпептиду

дозрівання білка (фолдінг, частковий протеоліз, хімічна модифікація АК -

гідроксилування, йодування, карбоксилування, тощо)

Експресія генів

процес реалізації інформації, закодованої в генах шляхом транскрипції та

трансляції

Ампліфікація

процес збільшення кількості копій певних генів внаслідок вибухової (що часто

повторюється) реплікації

Полімеразна

ланцюгова реакція (ПЛР)

процес отримання великої кількості копій необхідних ділянок ДНК in vitro

внаслідок ампліфікації

Мутації

кількісні або якісні зміни генотипу. Виділяють: геномні, хромосомні, генні

(точкові)

Репарація ДНК

відновлення нормальної первинної структури ДНК

Генна інженерія

(техніка рекомбінантних ДНК)

сукупність прийомів, які дозволяють шляхом екпериментальних операцій in vitro

переносити генетичний матеріал від одного організму в інший

Гормони

біологічно активні сполуки, що синтезуються спеціалізованими клітинами залоз

внутрішньої секреції або іншими спеціалізованими неендокринними клітинами організму, регулюють метаболічні процеси, фізіологічні функції, підтримують гомеостаз

Рецептори

генетично детерміновані макромолекули, переважно, глікопротеїни, які здатні розпізнавати свій ліганд, утворювати з ним комплекс та трансформувати

регуляторний сигнал в біологічну дію

Вітаміни

низькомолекулярні органічні сполуки, які не синтезуються (недостатньо

синтезуються) в організмі, надходять в організм ззовні у невеликих кількостях (мкг, мг) і необхідні для нормального метаболізму

Антивітаміни

речовини, що викликають зниження чи повну втрату біологічної активності

вітамінів

Вітаміноподібні

речовини

біологічно активні низькомолекулярні органічні сполуки, які синтезуються в

організмі у достатніх кількостях та приймають участь в каталітичних та інших процесах

Плазма крові

кров без форменних елементів

Сироватка крові

плазма без фібриногену

Залишковий азот

крові

низькомолекулярні азотовмісні речовини, які залишаються в крові після

осадження білків (сечовина, сечова кислота, креатинін, амінокислоти та ін.)

Азотемія

збільшення залишкового азоту крові

Гіпопротеїнемія

зниження вмісту білка в плазмі крові

Гіперпротеїнемія

підвищення загальної кількості білка в плазмі

Гіпербілірубінемія

збільшення рівня білірубіну в крові та тканинах
Жовтяниця

пожовтіння тканин та слизових оболонок внаслідок відкладання в них білірубіну

(коли рівень загального білірубіну перевищує 50 мкМ).

Ксенобіотики

речовини, що надходять в організм з навколишнього середовища і не

використовуються ним у якості джерел енергії, пластичних матеріалів чи каталізаторів

Індукція ферментів

посилення синтезу молекул фермента при надходженні субстратів цього

ферменту в організм

Дегідратація

негативний водний баланс, який виникає внаслідок недостатнього надходження

чи надмірного виділення води з організму

Гіпергідратація

стан, який виникає внаслідок надлишкового надходження води в організм чи

недостатньої її виділення

Кліренс (очищення)

кількістю мілілітрів плазми крові, яка очищається від речовин за 1 хв при

проходженні її через нирки

Протеїнурія

виділення білка з сечею

Кетонурія

збільшення екскреції кетонових тіл з сечею

Олігурія

добовий діурез менше 500 мл

Анурія

добовий діурез менше 50 мл.

Поліурія

добовий діурез більше 2 л

Ніктурія

переважання нічного діурезу над денним

Гіперстенурія

збільшення питомої ваги сечі (цукровий діабет)

Гіпостенурія

зменшення питомої ваги сечі (нецукровий діабет)

Ізостенурія

виділення сечі з низькою та приблизно однаковою питомою вагою протягом доби

(важка ниркова недостатність)

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас