Ім'я файлу: pizdes.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 27.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
2647.docx
Англійська мова.docx

Більше двох третин населення країни не займаються фізкультурою систематично. Серед причин цього – недостатність вільного часу, віддаленість спортивних баз, лінь , відсутність мотивації, що зупиняє багато кого перед заняттями.

Заняття фізичними вправами дозволяють багатогранно впливати на свідомість, волю, на моральну зовнішність, риси характеру юнаків і дівчат.

Фізична культура як частина загальної культури спрямована на гармонійний розвиток всіх природних сутнісних сил і морального духу людини в системі всебічного вдосконалення особистості вона становить важливу основу повноцінної життєдіяльності: активної праці, нормального сімейного життя, організованого відпочинку та повноти творчого самовираження.

Фізична підготовка – це процес, який спрямований на зміцнення здоров’я тих, хто займається, різнобічний фізичний розвиток, виховання необхідних рухових навичок та підготовку організму до максимальних напружень.

Загальна фізична підготовка сприяє розширенню функціональних можливостей організму та є базою для спеціальної фізичної підготовки для досягнення високих результатів у професійній діяльності.

За ступенем впливу на організм всі види оздоровчої фізичної культури (залежно від структури рухів) можна розділити на дві великі групи: вправи циклічного і ациклічні характеру. Циклічні вправи - це такі рухові акти, в яких тривалий час постійно повторюється один і той же закінчений руховий цикл. До них відносяться ходьба, біг, ходьба на лижах, їзда НЕ велосипеді, плавання, веслування. У ациклічних вправах структура рухів не має стереотипного циклу і змінюється в ході їх виконання. До них відносяться гімнастичні і силові вправи, стрибки, метання, спортивні ігри, єдиноборства

Подальше удосконалення виробництва, зростання обсягу та інтенсивності праці ставлять підвищені вимоги до якості підготовки фахівців. Важливу роль у зв’язку має забезпечення необхідного рівня професійної готовності майбутніх фахівців, до якого включають фізичну підготовленість, тренованість, працездатність, розвиток професійно важливих якостей (ПВЯ) і психомоторних здібностей.

Складова частина фізичного виховання, яка займається питаннями, що пов’язані з підготовкою до трудової діяльності, отримала назву – професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП).

Основне призначення ППФП – спрямований розвиток та підтримка на оптимальному рівні фізичних і психічних якостей людини, які необхідні для забезпечення її готовності до виконання певної діяльності, функціональної стійкості до умов цієї діяльності та формування прикладних рухових умінь і навичок.

Висновок

Фізична культура і спорт є засобом зміцнення здоров’я людини, її фізичного удосконалення, підвищення соціальної активності, раціональною формою проведення дозвілля. Вона суттєво впливає на інші боки людського життя, у першу чергу на трудову діяльність, моральні й інтелектуальні якості.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас