Ім'я файлу: Базові алгоритмічні структури.pptx.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 872кб.
Дата: 13.05.2021
скачати

Базові алгоритмічні
структури
Cтруктури повторення та розгалуження

● Люди щоденно користуються різноманітними правилами, інструкціями, рецептами, що складаються з певної послідовності вказівок.
● Деякі з них настільки увійшли до нашого життя, що ми виконуємо їх, майже не замислюючись.
Іноді кажуть, автоматично.

Алгоритм
— це скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв’язання поставленої задачі.

Процес покупки хліба можна представити так:

Спільні ознаки алгоритмів
Такий запис послідовності вказівок називають алгоритмом.
Багато прикладів алгоритмів мають спільні ознаки:
● кожна команда є зрозумілою для виконавця;
● нова команда не розпочинається, поки не завершено попередню;
● кількість команд обмежена і їх можна виконати за досить короткий час;
● послідовне виконання всіх команд приводить до отримання результату.

Вказівка
(алгоритму) — це спонукальне речення, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму.
Виконавець
(алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), спроможна діяти відповідно з алгоритмом.

Алгоритми можна подавати в різних формах

Основні фігури блок-схем
Початок
Початок або кінець алгоритму
Дані
Уведення або виведення даних
Дії
Виконання дій
Умова
Перевірка умови

Команди алгоритмів можна умовно об’єднати у блоки — алгоритмічні структури.
Існує
три базові алгоритмічні структури
:
● слідування (лінійні алгоритми);
● повторення (циклічні алгоритми);
● розгалуження (умовні алгоритми).

Базові конструкції алгоритмів
Дія
Дія
Послідовне виконання
Умова
Дія
Дія
Умова
Дія
Розгалуження
Повторення
Будь-яка з 3-х базових конструкцій має лише один вхід і один вихід.

Cлідування
— алгоритмічна структура, в якій команди виконуються послідовно, кожна наступна розпочинається після завершення попередньої і виконується тільки один раз.

Приклади:
1.
Поставити сковороду на плиту.
2.
Покласти на сковороду шматочок вершкового масла.
3.
Увімкнути конфорку.
4.
Почекати, поки масло на сковороді розтане.
5.
Кожне з n яєць розбити, а його вміст вилити на сковороду.
6.
Посолити.
7.
Почекати, поки загусне білок.
8.
Вимкнути конфорку.

Графічне подання лінійного блоку
команда 1
команда 2
команда N
початок
кінець

Блок-схема алгоритму переходу вулиці
Початок
Підійти до переходу
Дочекатися зеленого сигналу світлофора
Перейти вулицю
Кінець

Повторення
— базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд.
Вираз «багаторазове виконання» означає, що команди будуть виконуватися скінченну кількість разів.

Приклад алгоритму повторення
Для наповнення діжки ємністю 80 л водою необхідно залити 8 відер води.
80
л
10 л

Приклади (повторень) циклів в природі

Приклад циклу в оточуючому світі

Графічне подання блоку повторення
повторити 5 разів
послідовність команд
(тіло циклу)

Розгалуження
— базова алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання.

Приклад алгоритму розгалуження
Алгоритм переходу дороги по пішохідному переходу

Графічне подання блоку розгалуження

Основні алгоритмічні структури

скачати

© Усі права захищені
написати до нас