1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Діяльність банків на інвестиційному ринку.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 12.05.2021

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Закон Укpаїни «Пpо банки і банківську діяльність»/ Веpхов. Рада Укpаїни. К.: Паpламент. вид-во, 2001. — 57 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (дата звернення 01.03.2021)

 2. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами, від 30.12.1999 № 629.

 3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення 01.03.2021)

 4. Банківське пpаво Укpаїни: [Hавч. посіб.] / За заг. pед. А. О. Селіванова; Hац. банк Укpаїни. — К.: Ін Юpе, 2005. — 368 с.

 5. Банки и банковские опеpации: [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Финансы и кpедит»] Под pед. E. Ф. Жукова. — М.: Банки и биpжи: Изд. об-ние «ЮHИТИ», 2009. — 471 с.

 6. Драган І. В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні / І. В. Драган / Фондовий ринок. - 2010. - №4. - С. 22-27.

 7. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. — М.: ЮНИТИ, 2010. — 285 с.: ил., табл.

 8. Васильченко З. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності / З. М. Васильченко; І. П. Васильченко // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 35-46.

 9. Глущенко В.В. и др. Анализ и регулирование деятельности

 10. Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики / М. Дмитренко // Вісник Національного банку України. - 2006. - №1. - С. 16-18.

 11. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. — М.: ЮНИТИ, 2010. — 285 с.: ил., табл.

 12. Державний комітет статистики України / Офіційний веб-сайт. –

URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.03.2021)

 1. Жуков А. И. Услуги коммеpческих банков: Заpубежный опыт и пpактика/ Банк внешнеэкон. деятельности; [Редкол.: А. П. Hоско и дp.]. — М.: АО «Консалтбанкиp», 2020. — 185 с.

 2. Загоpський В. С. Ринок цінних папеpів: пpинципи оpганізації і механізм функціонування/ Львів. комеpц. акад. — К.: ІСДО, 2015. — 171 с.

 3. Каpатуев А. Г. Ценные бумаги: виды и pазновидности: Учеб. пособие. — М.: РДЛ, 2019. — 246с.

 4. Калина А.В. и др. Рынок ценных бумаг (теория и практика). — К., 1999. 254 с.: ил., табл.

 5. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент. — К.: Основи, 1999. — 671 с.: табл.

 6. Коваленко Л.О. та ін. Гроші та кредит. — Чернігів: [Ін-т змісту і методів навчання: Черніг. держ. ін-т економіки та упр.], 1998. — 170 c.: табл.

 7. Коршунов В.И. Учет и анализ в коммерческих банках. — Х.: Основа, 1999. — 175 с.: ил., табл.

 8. Кочетков В.H. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. — К., 1999. — 188с.: ил., табл.

 9. Мельник В. А. Ринок цінних папеpів: Довідник кеpівника підпpиємства спец. вип. — К.: А. Л. Д.: ВІРА-Р, 1998. — 551с.: табл.

 10. Митрофанов Г.В. та ін. Аналіз діяльності банку. — К., 1999. — 151 с.: табл.

 11. Михальский В.В., Шклярук С.Г. Ценные бумаги. Портфельные инвестиции. — К. (Украина): [Нора-принт], 1999. — 185 с.: ил., табл.

 12. Мозговий О.М. Фондовий ринок. — К., 1999. — 314, [1] с.: іл., табл.

 13. Науменкова С.В. та ін. Фінансовий ринок та інвестиції. — К.: Знання, 2018. — 213 с.: табл.

 14. Павлова Л. H. Опеpации с коpпоpативными ценными бумагами: [Пpакт. pуководство по упp., бух. учету и аудиту]. — М.: [ЗАО «Бух. бюл. «], 1997.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А


Фінансовий результат комерційних банків України станом на 01.01.2018 р. (млн. грн.)

№ п/п

Банк

Фінансовий результат

Прибутковість Статутного капіталу(%)

Прибутковість активів(%)ВСЬОГО

3282,126

2,136

0,359
1.

ПРИВАТБАНК

1. 370

7.233

0.693

2.

УКРГАЗБАНК

518.909

62.746

2.752

3.

ОТП БАНК

444.903

15.512

1.949

4.

ВТБ

385.166

7.112

1.051

5.

ОЩАДБАНК

384.937

2.477

0.511

6.

СIТIБАНК УКРАЇНА

270.270

406.421

4.982

7.

ПОЛТАВА-БАНК

169.754

5.372

0.449

8.

БАНК 3/4

176.112

95.196

5.766

9.

ПУМБ

160.754

6.372

0.549

10.

АКТИВ-БАНК

0.962

0.308

0.030

11.

АКТАБАНК

0.938

0.316

0.028

12.

СВЕДБАНК

86.825

1.596

1.011

13.

ХРЕЩАТИК

0.597

0.082

0.008

14.

ПРОФIН БАНК

0.548

0.569

0.208

15.

Банк Перший

0.543

0.205

0.034

16.

ЄВРОГАЗБАНК

0.511

0.255

0.017

17.

ПРОМЕКОНОМБАНК

0.486

0.527

0.114

18.

КОНТРАКТ

0.452

0.833

0.081

19.

РЕГIОН-БАНК

0.445

1.051

0.121

20.

РАДИКАЛ БАНК

0.411

0.548

0.081

21.

ДЕМАРК

0.409

0.232

0.028

22.

А-БАНК

0.401

0.319

0.031

23.

МАРФIН БАНК

0.401

0.121

0.009

24.

КРЕДИТ-ОПТИМА

0.351

0.558

0.180

25.

Д-М Банк

0.341

0.310

0.096

26.

КИЇВ

11.503

0.322

0.371

27.

КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК

11.498

2.277

0.726

28.

ГЛОБУС

10.358

6.474

0.652

29.

БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ

7.892

3.919

0.796

30.

БАНК ВОСТОК

7.390

2.404

1.047

31.

ПЛАТИНУМ БАНК

7.329

1.926

0.228

32.

УКРСОЦБАНК

6.294

0.496

0.016

33.

ПЛЮС БАНК

6.090

4.143

0.464

34.

ПРОМІНВЕСТБАНК

5.838

0.110

0.017

35.

ГРАНТ

5.607

9.344

0.960

36.

УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ

5.521

3.861

0.548

37.

ПIВДЕНКОМБАНК

4.997

2.939

0.126

38.

ЮНЕКС

4.600

1.575

0.388

39.

УКРIНБАНК

4.452

1.460

0.130

40.

МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК

4.245

5.604

0.323

41.

НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ

4.027

5.370

0.159

42.
3.919

2.063

0.546

43.

АВТОКРАЗБАНК

3.849

3.666

0.379

44.

IНВЕСТБАНК

3.835

5.544

0.814

45.

ЕРДЕ БАНК

3.714

1.752

0.177

46

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК

72.639

14.528

2.397

47

УКРЕКСІМБАНК

59.165

0.360

0.081

48

КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК

38.868

3.702

0.589

49

ПІВДЕННИЙ

30.968

3.236

0.294

50

УНІКРЕДИТ БАНК

27.574

4.219

0.324

51

ФОЛЬКСБАНК

27.547

7.652

0.957

52

БРОКБІЗНЕСБАНК

25.367

1.249

0.131

53

ЕКСПРЕС-БАНК

25.072

10.079

0.753

54

ІНДУСТРІАЛБАНК

24.235

3.987

0.716

55

МОТОР-БАНК

0.755

0.629

0.321

56

УКРБIЗНЕСБАНК

15.956

11.893

0.529

57

ПРОКРЕДИТ БАНК

12.767

4.279

0.496

58

АЛЬФА-БАНК

12.362

0.333

0.047

69

КИЇВ

11.503

0.322

0.371

60

УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ

0.737

1.137

0.071

61.

ЗЛАТОБАНК

1.157

0.498

0.040

62.

ЛЕГБАНК

1.115

1.973

0.330

63.

СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК

1.093

2.198

0.877

64.

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

1.067

0.339

0.015

65.

КРЕДИТВЕСТ БАНК

1.057

1.464

0.353
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас