Ім'я файлу: австралія 1 (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 357кб.
Дата: 15.01.2021
Пов'язані файли:
острівні країни.pdf
УРОКИ ХУД.КУЛЬТУРИ.ч.І.pdf
2.pdf

1
АВСТРАЛІЯ:
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ,
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ,
НАСЕЛЕННЯ.
Наступний регіон, куди ми з вами вирушаємо для проведення дослідження, —
Океанія — найбільш віддалений від інших регіонів світу. До його складу відносять
Австралійський Союз та численні острівні країни, розташовані на островах в Тихому океані. Тривалий час роль Океанії в економічному та політичному житті світового співтовариства була незначною. Однак дві країни — Австралія та Нова Зелан дія — за досить короткий проміжок часу з аграрно-сировинних придатків британської мет- рополії перетворилися на високорозвинені країни. Зростає інтерес провідних держав світу і до острівних країн у Тихому океані, які мають багатий рекреаційний потенціал та важливе військово-стратегічне положення.
Найвпливовішою державою регіону є Австралія, яка багато в чому є унікаль- ною країною. По-перше, це єдина країна на планеті, що займає цілий материк; по- друге, це найбільш «спокійна» країна як у природному, так і в політичному сенсі: тут немає активних вулканів і не буває землетрусів, тут ніколи не було війн і навіть яких- небудь суттєвих конфліктів; по-третє, майже всі мешканці Австралії — переселенці з
інших країн або їхні нащадки; по-четверте, аборигени Австралії належать до австра- лоїдної раси — найдавнішої і найменш вивченої на Землі; по-п’яте,... цей перелік можна продовжувати майже нескінченно! Докладніше дізнаймося про інші особли- вості цієї унікальної і маловідомої нам країни.
1. «Візитна картка»
Офіційна назва — Австралійський Союз. Площа — 7,7 млн км². Населення —
25 млн осіб (2018 р.). Столиця — Канберра. Економічно високорозвинена країна, вхо- дить до «Великої двадцятки». Федеративна парламентська держава у складі
Співдружності (6 штатів, 2 самоврядні одиниці).
2. ЕГП
Робота з підручником та картами атласу
Завдання. Проаналізуйте ЕГП Австралії, виявіть позитивні та негативні ознаки.
Головні ознаки: займає цілий материк, острів Тасманію та низку дрібних острівців; кордони тільки морські; ізольованість, відокремленість від інших мате- риків.
3. Природно-ресурсний потенціал
Завдання. Пригадайте особливості природи Австралії. Оцініть її природно-ре- сурсний потенціал.
Переважно рівнинна територія, 3/4 площі — пустелі й напівпустелі. Дефіцит водних ресурсів. Найбільша річка Муррей із притокою Дарлінг. 19 артезіанських ба- сейнів, найбільший — Великий Артезіанський. Ґрунти червоно-бурі, сіроземи, часто засолені, малородючі. Землезабезпеченість одна з найвищих в світі — понад 30 га на одного жителя. Землі сільськогосподарського призначення — 53,4 %, із них понад 47
% — пасовища, орні землі — лише 6,2 %. Лісистість 19 %. За забезпеченістю лісовими

2 ресурсами на одну особу (6,3 га) входить до десятки світових лідерів. Багаті міне- ральні ресурси: кам’яне вугілля, залізні, свинцеві, цинкові, уранові, титанові руди, боксити, золото, срібло, алмази, будівельна сировина, є поклади нафти та природного газу. Величезний рекреаційний потенціал, зокрема унікальний органічний світ з ве- ликою кількістю ендеміків, ліси, пляжі, культурно-історична спадщина; 19 об’єктів
Спадщини ЮНЕСКО.
4. Населення
Завдання. Дослідіть демографічні процеси та систему розселення Австралії.
З’ясуйте, чим демографічна ситуація в Австралії відрізняється від демографіч- ної ситуації розвинених країн Європи.
Природний приріст 4,8 ‰, сальдо міграції 5,5 ‰ (2017 р.), старіння населення
(16,1 % старші за 65 р.). Густота населення 3 особи/км2, нерівномірний розподіл, 3/4 населення зосереджені на східному узбережжі. Англоавстралійці (80 %), іммігранти з інших європейських країн (15 %), іммігранти з Азії (4,5 %), аборигени (0,5 %). Хри- стияни — протестанти (30 %), католики (25 %), православні (3 %), буддизм, індуїзм,
іслам. Урбанізація 89,7 %. Найбільші міста: Сідней (4,5 млн), Мельбурн (4,2 млн),
Брісбен (2,2 млн), Перт (1,8 млн), Аделаїда (1,2 млн). Робоча сила — 13 млн (з них майже половина — іноземці), структура зайнятості: сільське господарство — 3,6 %, промисловість — 21,1 %, сфера послуг — 75,3 %. Трудові ресурси відрізняється ви- сокою кваліфікацією, дисциплінованістю, наполегливістю, працелюбністю. Мігра- ційна політика спрямована на залучення трудових мігрантів з кваліфікацією, що відповідає запитам ринку праці в країні.
5. Українська діаспора в Австралії
Близько 30 тис. осіб українського походження. Початок формування українсь- кої діаспори — 40-ві роки ХХ ст. Культурне життя українських громад: українські етнічні (суботні) школи, численні театральні гуртки, музичні та хорові колективи, літературні клуби. Важлива роль в гуртуванні українців належить церквам.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник, опрацювати § 27.
2. Законспектувати питання:
1) Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.
2) Канберра — політико-адміністративний центр країни.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас