Ім'я файлу: Аускультація серця.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 5578кб.
Дата: 23.11.2022
скачати

Аускультація тонів серця


1)Мітральний клапан-верхівка серця

2)Аортальний клапан- ІІ міжребер’я біля правого краю груднини.

3)Клапан легеневої артерії- ІІ міжребер’я біля лівого краю груднини

4)Тристулковий клапан-основа мечоподібного

відростка

І тон серця

Виникає під час систоли шлуночків (період напруження, фаза асинхронного скорочення) внаслідок закриття атріовентрикулярних клапанів

 • Передсердний – напруження, скорочення і коливання напруженого м’язу обох передсердь в період їх скорочень
 • Клапанний (основний) – напруження, закриття і коливання атріовентрикулярних клапанів.
 • М’язовий – коливання напруженого м’язу шлуночків в період замкнутих клапанів
 • Судинний – розтягування стінок аорти і легеневої артерії артерії на початку фази вигнання крові з шлуночків

N.B!Найкраще вислуховується у точках аускультації А-В клапанів

ІІ тон серця


Виникає під час діастоли шлуночків (період розслаблення, протодіастолічний інтервал) внаслідок закриття півмісяцевих клапанів
 • Клапанний (основний) – напруження, закриття і коливання півмісяцевих клапанів аорти і легеневої артерії.
 • Судинний – розтягування стінок аорти і легеневої артерії на початку фази вигнання крові з шлуночків.

N.B!Найкраще вислуховується у точках аускультації аортального клапана та клапана ЛА

Основний критерій

I тон

II тон

1. Місце найкращого вислуховування

Верхівка серця

Основа серця

2. Відношення до паузи серця

Слідує після великої паузи.

Слідує після малої паузи.

3. Тривалість

0,09 – 0,12 с

0,05 – 0,07 с

4. Акустична характеристика

Нижчий і більш глухий та менш музичний

Більш високий і ближчий до музичних звуків

5. Взаємозв’язок з верхівковим поштовхом

Співпадає

Слідує після верхівкового поштовху

6. Взаємозв’язок з пульсом на сонних артеріях

Співпадає

Не співпадає

ІІІ тон серця

 • Утворюється при коливанні напружених стінок шлуночків, яке відбувається при розтягуванні стінок шлуночків кров’ю, яка надходить на початку діастоли.
 • Краще вислуховується при безпосередній аускультації над верхівкою, переважно у осіб молодого віку, на видосі, в положенні на лівому боці. Виникає через 0,1-0,2с після ІІ тону.
 • Діагностичне значення має посилення ІІІ тону при сильному розширенні шлуночків і зниженні їх скоротливих і тонічних властивостей (протодіастолічний ритм галопу)

IV тон серця

 • Виникає в кінці діастоли шлуночків і пов’язаний з їх швидким наповненням за рахунок скорочення передсердью
 • Вислуховується дуже рідко, переважно у дітей та у молодих осіб астенічної тілобудови.
 • Поява ІV тону у людей похилого віку свідчить про втрату м’язового тонусу лівого шлуночка в поєднанні з гіпертрофією лівого передсердя і подовження часу між скороченням передсердь і шлуночків (пресистолічний ритм галопу)

Ослаблення ОБОХ тонів в нормі

N.B! Лише екстракардіальні причини

-Товста грудна стінка

-Горизонтальне положення тіла

-Глибокий вдих

Ослаблення ОБОХ тонів в патології

Екстракардіальні

-Емфізема легень

-Накопичення рідини в плевральній порожнині


Інтракардіальні

-Перикардит

-Ослаблені скорочення міокарда

(міокардит,кардіосклероз,кардіоміопатія,ІМ)

Посилення ОБОХ тонів в нормі

-Тонка грудна стінка

-Глибокий видих

-Підвищена симпатична активність

-Вертикальне положення тіла

-Емоційне/фізичне перенапруження

Посилення ОБОХ тонів в патології

Екстракардіальні

-Запальна інфільтрація в легеневій тканині поблизу серця

-Резонанс тонів серця


Інтракардіальні

-Тахікардія

-Гіперкінетичний тип гемодинаміки

Посилення I тону

Причини:


Мітральный стеноз

Трикуспідальний стеноз

1. Зменшення наповнення шлуночків

2. Збільшення швидкості скорочення шлуночків

ЛШ

ПШ

тахікардія

екстрасистолія

всі

один

Ослаблення I тону

Причини:

 • Неповне змикання МК або ТК
 • Переповнення шлуночків кров’ю

Недостатність

МК чи ТК

Недостатність

МК, ТК, АК, ПК

Ослаблення I тону

 • Зниження сили скорочення міокарду
 • ІМ
 • міокардит
 • кардіосклероз

1. Гіпертрофія міокарду при :
 • АГ
 • Аортальний стеноз
 • ГКМП

4.Зниження швидкості скорочення міокарду2. Порушення ритму:
 • БЛНПГ
 • брадикардія

АКЦЕНТ II тону (посилення)
 • Вислуховування більш голосного ІІ тону в 2 чи 3 точках

У більшості людей гучність ІІ тону однакова у 2 і 3 точках

А

Л

Причини акценту ІІ тону в нормі


Акцент II тону

на АОРТІ

Акцент II тону

на ЛА
 • Під час ФН
 • Під час емоційного збудження
 • У похилих людей

У дітей за рахунок АФО (розташування ЛА ближче до грудної стінки)

Причини акценту ІІ тону в патології


Акцент II тону

на АОРТІ
 • АГ
 • Ущільнення стінок аорти та стулок АК

Акцент II тону

на ЛА
 • Підвищення тиску в ЛА
 • Ущільнення стінок ЛА та стулок ЛК

Ослаблення ІІ тону на аорті

-Недостатність АК

-Стеноз АК

-Зниження швидкості закриття АК( зниження АТ,скоротливої здатності ЛШ)

Ослаблення ІІ тону на легеневій артерії

-Недостатність ЛК

-Стеноз ЛК

-Зниження швидкості закриття АК( зниження скоротливої здатності ПШ)

Патологічний ІІІ тон

Механізм: виникає в шлуночках серця (частіше лівому) під час швидкого наповнення шлуночків (протодіастолічний тон) при порушенні податливості стінки шлуночка або збільшенні об’єму напливаючої крові.

Причини:

лівошлуночкова недостатність (збільшений кінцеводіастолічний об’єм при систолічній серцевій недостатності), мітральна або аортальна недостатність, тиреотоксикоз, анемія, артеріовенозні нориці.

Лівошлуночковий III тон найкраще чути на верхівці серця під час видиху, а правошлуночковий — в IV міжребер’ї біля грудини на вдиху. Посилюється при фізичному навантаженні, після кашлю та після піднімання нижніх кінцівок, послаблюється у вертикальному положенні. При відповідно сильній гучності вислуховується як 3 звуки подібного звучання (ритм галопу) під час одного циклу скорочення серця.

Патологічний IV тон

Механізм: виникає в пізній фазі діастоли шлуночків (пресистолічний тон), під час скорочення передсердь, в основному, внаслідок порушення податливості шлуночків.

Причини:

важка артеріальна гіпертензія, стеноз аортального клапана, ішемічна хвороба серця, гіпертрофічна кардіоміопатія, гіпертрофія правого шлуночка, легенева гіпертензія, стеноз клапана легеневої артерії.


 Гучний патологічний IV тон – причина пресистолічного ритму галопу (передсердного).

Новинка:

http://depts.washington.edu/physdx/heart/demo.html

Дякую за увагу!


скачати

© Усі права захищені
написати до нас