Ім'я файлу: Презентація до практичного заняття.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 1797кб.
Дата: 03.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД.docx
Корпоративна культура.docx

Архітектурно-будівельне креслення в Компас-3D

Для зручної роботи з системою є можливість використання функціональних клавіш, а саме: F1 – виклик довідкової системи Компас. F4 – виклик менеджера документу. Ctrl+F4 закриття файлу поточного креслення. Alt+F4 закриття програмного середовища Компас. F5перебудувати креслення. Ctrl+F6послідовне перемикання між відкритими документами. F7 вмикання/вимикання округлення лінійних величин до значень, кратних кроку курсору. F8перемикання режиму ортогонального креслення. F9 показати документ повністю. Ctrl+F9 оновити зображення. .
F10 – активувати головне падаюче меню.
Esc – переривання поточної команди.
Enter – підтвердження уведення даних у поле.
Ctrl+Enter – створення об’єкту.
Delete – видалення виділеного об’єкту (і) або тексту.
Ctrl+C – копіювання об’єкту у буфер обміну Windows.
Ctrl+N – створення нового документу.
Ctrl+O – відкриття існуючого документу.
Ctrl+V – вставка об’єкту з буферу обміну Windows у поточне креслення.
Ctrl+P – виведення поточного креслення на друк.
Ctrl+S – збереження поточного креслення.
Ctrl+X – вирізання об’єкту в у буфер обміну.
Ctrl+Z – відміна останньої дії.

Настройка параметрів креслення


1. Створити новий документ Чертеж


2. Настроїти систему на
архітектурно-будівельне креслення:
(Сервис- Профили – AEC ARCH – применить)

3. Кнопкою Менеджер документа на панелі Стандартная викликати вікно для змінення формату та оформлення креслення

4. Зі списку у графі Формат вибрати А1,   у графі Ориентация змінити орієнтацію аркуша на горизонтальну

5. У графі Оформление вибрати graphic. lyt та «Рабоч. чертёж зданий и сооруж. ГОСТ 21.101-97 Ф3»

6. Cтворити новий вид с масштабом зменшення 1:100


Для зручності роботи початок координат розташуйте в нижній частині креслення. Для фіксації початку координат клацніть мишкою у вибраній області робочого поля

7. Нанести сітку координаційних осей


В лівій частині вікна задати параметри сітки ( Задавать сетку количеством шагов). На закладках в цій же частині вікна задайте кількість кроків та відстань між осями. Галочкою біля рядка Размер задати нанесення розмірних ліний

8. Перейти по закладці внизу вікна до вкладки «Стена»


Для викреслювання контура стін в «Панели свойств» необхідно вибрати товщину стіни, спосіб прив’язки, штриховку и стиль ліній .


Викреслюємо стіни товщиною 510 мм без штриховки з прив ’ язкою до координаційних осей в 200 мм.


Опція Автосопряжение стен


Вона дозволяє автоматично, коректно стикувати різні види стіни при
Г-образному, Т-образному і Х -образні сполученні один з одним.
При цьому не обов'язково дотримуватися умов точної стиковки
- якщо стіна буде стикатися з іншою стіною хоча б точкою, то ця стіна буде автоматично з нею пов'язана.


Опцію можна відключати в разі необхідності ручного сполучення стін.


Стиль ліній


- випадаючий список Стиль линий дозволяє задати стиль відображення лінії контуру стіни.


Можливі варіанти вибору стилю лінії контуру:

9. Викреслити перегородки


Розмічаємо за допомогою допоміжних ліній розташування перегородок. Вибираємо перегородки товщиною 120 мм, без штриховки, з прив’язкою по грані стіни, обводка – тонка. При цьому необходно включити кнопку Перегородка та при необхідності відключити Автосопряжение стен

10.Викреслити двері та вікна


На плані за небхідними розмірами намічають положення вікон . Для побудови допоміжних ліній використовуйте інструмент Параллельная прямая на панелі інструментів Геометрия.
. За допомогою команди Окна відкриється Панель свойств, де задаються всі необхідні параметри.
Двері втавляють в план використовуя команду Двери. Все параметри змінюються подібно до зміни параметрів вікон


Позначення вікон на плані : Инструменты – ввод текста
Позначення вікон з зовнішньої сторони віконних отворів, дверей – у дверних отворах.

Параметри панелі властивостей


Ширина - поле введення, що дозволяє визначити ширину віконного отвору
(в міліметрах).
Высота - поле введення, що дозволяє визначити висоту віконного отвору
(в міліметрах).
Опция Включение/выключение привязки
включає можливість здійснити прив'язку до будь-якій точці на кресленні.
За замовчуванням точкою прив'язки вікна є середина.
Задати відстань від проекції точки на стіні до новостворюваного віконного отвору дозволяє поле введення Расстояние привязки.
Крок прив'язки можна змінити через Настройку библиотеки.
Швидка зміна точки прив'язки вікна здійснюється шляхом натискання кнопки Смена точки на панелі властивостей або комбінацією клавіш Ctrl+Пробел.

Види наповнювачів


У випадаючому списку Види наповнювачів


за замовчуванням обраний вид заповнювача Звичайне скління.
При виборі інших видів наповнювачів отрисовка вікна буде змінюватися відповідно до обраного виду скління.


Можливі варіанти вибору виду наповнювачів:

Вкладка «Маркування»


На вкладці Маркировка визначаються заповнювач вікна для 3D- проектування, марка отвору і марка заповнювач, які проставляються на кресленні
за допомогою функціоналу Маркер об'єкта бібліотеки СПДС-позначень.


Для завершення побудови використовуйте кнопку


на Панелі спеціального управління, або Esс.

Характерні точки

11. Виконайте побудову сходів, рамп, пандусу


У списку властивостей команди можна задати габарити сходів, параметри сходового маршу, матеріал, а також опціонально задати внутрішні і зовнішні огорожі.
Для сходів з підйомом доступна опція
«Определять по высоте этажа», при її включенні автоматично визначається висота сходів залежно від висоти поверху, заданої
в Менеджері об'єкта будівництва.

Вставляємо санітарно-технічне обладнання


Подвійне клацання мишею по строці Интерьер відкриє вікно, в якому можна вибрати необхідні елементи  обладнання, меблів тощо

12. Приміщення Після виклику команди при наведенні на необхідну область, вона висвічується червоним і вказує розмір.


Параметри панелі властивостей


1. Кнопка Экспликация на листе


дозволяє відобразити мітку приміщення у вигляді маркера, що містить номер приміщення
2. Кнопка Стиль БТИ дозволяє відобразити мітку приміщення у вигляді дробу Номер помещения/Площадь помещения.


.
3. Кнопка Стиль АС дозволяє відобразити мітку приміщення у вигляді трьох незалежно редагованих рядків: Наименование помещения , Класс пожарной опасности (ПО), Площадь помещения. Якщо клас пожежної небезпеки не вказано, то даний рядок не відображається на кресленні.


4. Кнопка Наименование помещения дозволяє відобразити мітку приміщення у вигляді рядка, що містить назву приміщення


.


.
5. Кнопка Площадь помещения дозволяє відобразити мітку приміщення у вигляді рядка, що містить значення площі приміщень.
Мітка має одну хот-точку для редагування.


.

Нумерація приміщень


При включеній опції «Автонумерация» - номер наступного створюваного приміщення буде визначено автоматично.
В поле введення «Номер помещения» з'явиться наступний за своєю чергою номер. При відключеній опції «Автонумерация» номер створюваного приміщення необхідно ввести в поле введення «Номер помещения» самостійно.
Поле вводу «Наименование» містить список можливих найменувань приміщень.
Поле Категория НПБ дозволяє визначити категорію пожежної безпеки приміщення.

Автоматичне визначення контуру приміщень


Для роботи команди важливою умовою є тільки наявність замкнутого контуру (приміщення)!!!
(При цьому двері без порогів до розривів не належать, так як в своєму складі мають «приховані лінії», які замикають візуально розірваний контур).
Для того щоб створити об'єкт Помещение необхідно навести курсор миші всередину безперервного контура на кресленні. Якщо контур замкнутий і задовольняє всім вимогам роботи команди, він підсвітиться червоним кольором.
Всередину контуру буде поміщений маркер приміщення, при цьому в поле Площадь на панелі властивостей автоматично відобразиться значення площі приміщення.


Площу приміщень також можна прорахувати за допомогою команди Площадь на інструментальній панелі Измерения або меню Сервис – Измерить.

Експлікація приміщень


Експликація виконується у вигляді таблиці.
Операцію для викреслювання таблиці можна відкрити:
Із меню «Инструменты» Ввод таблицы ;
З інструментальній панелі Обозначения Ввод таблицы
Подвійним клацанням миші вибирати «Менеджер помещений» відкриється вікно, в якому вибрати функцію “Показать экспликацию»


4. За замовчуванням таблиця експлікації
відображається над основним штампом першого аркуша креслення.


5. Для того щоб перемістити таблицю вручну необхідно навести курсор на таблицю і натиснути праву кнопку миші, потім в контекстному меню вибрати команду Ручное размещение та перемістити таблицю в необхідне поле креслення.

3D-моделювання громадської будівлі


Підключити бібліотеку Менеджер об'єкта будівництва. У панелі, що з'явилася, перевірте значення параметрів першого поверху:
ім'я поверху, вид (повинен відповідати тому виду, в якому накреслено план поверху), висота поверху - 3000, висотна відмітка - 0.


2. В Менеджері об'єкта будівництва натисніть кнопку Создать этаж


3. Натисніть кнопку Построение 3D модели


4. У вікні діалогу вкажіть папку для зберігання моделі та натисніть ОК.


Дякую за увагу !


скачати

© Усі права захищені
написати до нас