Ім'я файлу: Т1.doc
Розширення: doc
Розмір: 56кб.
Дата: 14.09.2021

Лекція № 1

Тема: Архітектура клієнт-сервер

Мета: ознайомитися з принципом роботи мережі на основі архітектури клієнт-сервер

План

1 Поняття технології клієнт-сервер.

2 Принцип роботи мереж на основі архітектури клієнт-сервер.

3 Програмне забезпечення серверів.

4 Переваги та недоліки архітектури клієнт-сервер.

Лекційний матеріал

Технологія клієнт – сервер, яка широко застосовується при роботі з базами даних в мережі, відома вже давно і найчастіше застосовувалась у великих організаціях. Сьогодні, з розвитком INTERNET, ця технологія все частіше приваблює погляди розробників програмного забезпечення, оскільки в світі нагромаджено величезну кількість інформації по різноманітних питаннях і найчастіше ця інформація зберігається в базах даних.

Архітектура мережі визначає основні елементи мережі, характеризує її загальну логічну організацію, технічне забезпечення, програмне забезпечення, описує методи кодування. Архітектура також визначає принципи функціонування та інтерфейс користувача.

Архітектура клієнт – сервер

Архітектура клієнт – сервер (client-server architecture) – це концепція інформаційної мережі, в якій основна частина її ресурсів зосереджена в серверах, обслуговуючих своїх клієнтів (рис. 1). 

р
ис.1 Архітектура клієнт – сервер


Розглянута архітектура визначає два типи компонентів: сервери і клієнти.

Сервер – це об’єкт, що дає сервіс іншим об’єктам мережі за їх запитами. Сервіс – це процес обслуговування клієнтів.

Сервер працює за завданнями клієнтів і управляє виконанням їх завдань. Після виконання кожного завдання сервер посилає отримані результати клієнту, який послав це завдання.

Сервісна функція в архітектурі клієнт – сервер описується комплексом прикладних програм, відповідно до якого виконуються різноманітні прикладні процеси.

Процес, який викликає сервісну функцію за допомогою певних операцій, називається клієнтом. Ним може бути програма або користувач. На рис. 2 наведений перелік сервісів в архітектурі клієнт – сервер.

Клієнти – це робочі станції, які використовують ресурси сервера і надають зручні інтерфейси користувача. Інтерфейси користувача це процедури взаємодії користувача з системою або мережею.

Клієнт є ініціатором і використовує електронну пошту або інші сервіси сервера. У цьому процесі клієнт запитує вид обслуговування, встановлює сеанс, отримує потрібні йому результати і повідомляє про закінчення роботи.

У мережах з виділеним файловим сервером на виділеному автономному ПК встановлюється серверна мережева операційна система. Цей ПК стає сервером. Програмне забезпечення (ПЗ), встановлене на робочій станції, дозволяє їй обмінюватися даними з сервером. Найбільш поширені мережеві операційна системи:

NetWare фірми Novel;

Windows NT фірми Microsoft;

UNIX фірми AT &T;

Linux.

Крім мережевої операційної системи необхідні мережні прикладні програми, що реалізують переваги, надані мережею.

Мережі на базі серверів мають кращі характеристики і підвищену надійність. Сервер володіє головними ресурсами мережі, до яких звертаються інші робочі станції.

У сучасній клієнт – серверній архітектурі виділяється чотири групи об’єктів: клієнти, сервери, дані і мережеві служби.Клієнти розташовуються в системах на робочих місцях користувачів. Дані в основному зберігаються в серверах. Мережеві служби є спільно використовуваними серверами і даними. Крім того служби керують процедурами обробки даних.

Мережі клієнт – серверної архітектури мають наступні переваги:

Дозволяють організовувати мережі з великою кількістю робочих станцій;

Забезпечують централізоване управління обліковими записами користувачів, безпекою та доступом, що спрощує мережне адміністрування;

Ефективний доступ до мережевих ресурсів;

Користувачеві потрібен один пароль для входу в мережу і для отримання доступу до всіх ресурсів, на які поширюються права користувача.

Поряд з перевагами мережі клієнт – серверної архітектури мають і ряд недоліків:

Несправність сервера може зробити мережу непрацездатною, як мінімум втрату мережевих ресурсів;

Вимагають кваліфікованого персоналу для адміністрування;

  • Мають вищу вартість мереж і мережевого обладнання.

Дана архітектура використовується для доступу до різних ресурсів з використанням мережевих технологій: Web-сервери, сервери додатків, сервери баз даних, поштові сервери, файрволи, проксі-сервери. Розробка клієнт-серверних додатків дозволяє підвищити безпеку, надійність і продуктивність використовуваних додатків і мережі в цілому. Найбільш часто клієнт-серверні додатки використовуються для автоматизації бізнесу.

На сучасному етапі для програмування модулів проміжного рівня використовується мова серверних сценаріїв PHP, а для управління даними — СУБД MySQL. Для створення серверних застосунків, крім PHP, широко застосовуються JavaPerlPython. Взагалі, технології створення розподілених, зокрема веб-застосунків, стрімко розвиваються. Слід згадати про технології EJB (Enterprise Java Beans)CORBA, а також про .NET — порівняно нову ініціативу компанії Microsoft. Для зберігання даних та їх передачі часто використовується так звана розширювана мова розмітки XML (Extensible Markup Language).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас