Ім'я файлу: Апарат дихання.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1158кб.
Дата: 07.04.2020
скачати

АПАРАТ ДИХАННЯ

Створив студент группи В-21 : Горбарчук Богдан

Апарат дихання у птахів має деякі особливості:

1) малий об’єм і простотабудови носової порожнини;

2) наявність у ділянці біфуркації трахеї пристосування для утворення звуків — співочої гортані;

3) незначні об’єм і розмірилегень, бронхи яких сполучаються з порожнинами повітроносних мішків.

Дихальна трубка у птахів починається ніздрями, які мають округлу

або овальну форму. У курей при вході в ніздрі є невеликий нерухомий по-

крив — носовий клапан, а навколо ніздрів розміщений вінець короткого

щетинкоподібного пір’я. Краї, що облямовують ніздрі, складаються з вос-

ковиці. У качок і гусей ніздрі наскрізні і розміщені спереду носової пере-

городки.

В кожній половині носової порожнини у птахів є по

три хрящові раковини. Лабіринту решітчастої кістки у них немає. Нюховий

нерв розгалужується в дорсальній раковині і носовій перегородці. В лобовій

кістці біля внутрішнього кута ока є кілька носових залоз, протоки яких від-

криваються в носову порожнину.

1 Носова порожнина

Гортань — lárynx — лежить на дні ротоглотки і з’єднана з нею вузькою

щілиною, яка оточена вінцем сосочків слизової оболонки. Слизова

оболонка гортані вкрита війчастим епітелієм. Голосових зв’язок у ній немає.

Остов гортані утворюють черпакуваті та кільцеподібний хрящі. Вони рухли-

ві і приводяться в дію чотирма парами спеціальних м’язів гортані. Роль над-

гортанника виконує поперечна складка слизової оболонки.

2 Гортань

Трахея у птахів утворена округлими хрящовими кільцями. У старих гу-

сей і качок кільця костеніють. Оскільки трахея довша за шию, то вона, йду-

чи по шиї, робить вигин. Трахея досить рухлива і приводиться в дію двома

спеціальними парними м’язами. Слизова оболонка трахеї багата на залози

альвеолярного типу. В ділянці біфуркації трахеї на бронхах розміщений го-

лосовий апарат — співоча гортань — sýrinx, s. lárynx inférior . Утворена вона потовщеними кільцями трахеї — барабаном —

tympánum, містком, розміщеним у місці поділу трахеї на два бронхи, півмі-

сяцевою складкою на ньому, а також барабанними перетинками, які

зв’язують барабан з першими кільцями бронхів. В качура з лівого боку тра-

хеї є спеціальний кістковий барабанний міхур — резонатор — búlla tympanifórmis.

У самок птахів співоча гортань менш диференційована, ніж у

самців.

3 Трахея

Легені у птахів відносно малі, яскраво-рожевого кольору. Вони ніби вда-

влені в заглиблення між хребетним стовпом і хребцевими закінченнями ре-

бер і розміщені від 1-го ребра до нирок. Головний бронх кожної легені відкривається в парний черевний повітроносний мішок. Від головно-

го бронха відходять дорсальні зовнішні (у повітроносні мішки) і вентральні

внутрішні (розгалужуються в межах кожної половини легень) екстра- та ін-

трабронхи. Вони з’єднуються між собою дрібними парабронхами, які ведуть

у респіраторні ділянки легень.

4 Легені

Екстрабронхи утворюють дуже тоненькі пові-

троносні мішки — випини слизової та серозної оболонок. Слизова оболонка

їх вкрита війчастим епітелієм, який у каудальній частині переходить у пло-

ский. У серозній оболонці є сполучнотканинні волокна. В усіх повітроносних

мішках (крім шийних) біля вхідного отвору розміщений вихідний отвір,

який веде в бронх, що розгалужується в легенях і з’єднується з пара-

бронхами, а останні — в респіраторні ділянки легень. Є також дані про те,

що в гирлі повітроносного бронха є клапан, або сфінктер, який закривається

під час вдиху і відкривається під час видиху. Наведені дані свідчать про те,

що повітроносні мішки — не кінцевий пункт головного бронха, а велике

розширення (гігантська альвеола) на шляху складного кільцевого розгалу-

ження бронхів.

5 повітроносні мішки

У птахів розрізняють чотири парних і один непарний повітроносні міш-

ки. Парні повітроносні шийні мішки розміщені під трахеєю і стравоходом —

вони пневматизують шийні й грудні хребці, а також ребра; парні краніальні

грудні мішки лежать під легенями; парні каудальні грудні мішки приляга-

ють до печінки, шлунка, кишок; парні черевні мішки найбільші, розміщені

в задній частині тіла на кишках. Вони утворюють ряд дивертикулів, через

які пневматизуються поперекові й крижові хребці, кістка таза і стегна.

Повітроносні мішки беруть участь у

газообміні. Повітря в легені потрапляє

не лише під час вдиху, а й під час ви-

диху. В цьому разі воно надходить у

легені з повітроносних мішків. Завдя-

ки цьому процеси окиснення в організ-

мі птахів відбуваються досить інтенсивно. Одночасно за такої системи

циркуляції повітря виділяється ве-

лика кількість теплоти (температу-

ра тіла у птахів вища, ніж у ссав-

ців). Крім того, у водоплавних пта-

хів повітроносні мішки сприяють

полегшенню тіла і дають можли-

вість тривалий час перебувати під

водою.

Завдяки повітроносним мішкам

при утворенні звуку посилюється

повітряний струмінь під час види-

ху. Тиск заповнених повітрям міш-

ків полегшує дефекацію. Під час

роботи крилами в польоті, коли

виділяється значна кількість теп-

лоти, повітроносні мішки сприяють

охолодженню тіла.

У деяких диких птахів (лелека, гагара) біля хвоста є ще

повітроносні мішки задньої частини тулуба.

Дихальна система

Незвичайна будова органів дихання обумовлено тим, що пташкам під час польоту потрібно дуже велику кількість кисню. І, хоча птиці на нашому подвір’ї практично втратили інтерес до неба, їх будова дихальної системи нетипово. Стартом дихальної системи є ніздрі, далі повітря слід в порожнину носа і горла, далі йде трахея, яка розділяє повітря на два бронха.

У місці розгалуження трахеї знаходиться так звана ” нижня гортань, яка служить органом звукоутворення. Бронхи виходять за межі легень і повідомляються з численними повітряними мішками, розміщеними в тілі птаха. Повітряні мішки зараз є тільки у птахів, імовірно вони були у динозаврів, тому пернатим часто приписують спорідненість з вимерлими рептиліями. Більша частина вдихуваного птахом повітря «осідає» саме у повітряних мішках, приблизно 75%.

Загальна інформація :

Легкі курки практично не змінюють свого обсягу, вони не здатні так розтягуватися, як це роблять легкі ссавців. При цьому дихальна система птахів не обладнана жодними клапанами, всі рухи повітря в ній підпорядковані законам термодинаміки. Крім того, повітряні мішки служать для терморегуляції і газообміну.

Дякую за увагу
скачати

© Усі права захищені
написати до нас