Ім'я файлу: Додатки.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 12.11.2022
скачати


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Антонович Є.А., Проців В.І., Сенд С.П. Художні техніки в школі. К.: ІЗМН, 1997. 312 с.

2. Беличко Ю.В. Український живопис. - К.: Мистецтво, 1989. - 191 с.

3. Бєлкіна Е. Виховання мистецтвом. Мистецтво та освіта. 2001. №2. С.36-38.

4. Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва. К.: Мистецтво, 1981. 178 с.

5. Васильєва О., Поклад І. Розвиток творчої особистості дитини в образотворчій діяльності. Мистецтво та освіта. 2002. №2 С.42-43.

6. Вільчинський В.М. Образотворче мистецтво. 1-2 класи. К.: Рад. шк., 1991. 128 с.

7. Волошина Н.Й. З теоретичних засад естетичного виховання учнів засобами мистецтва. Педагогіка і психологія. 1996. №3. С.9-18.

8. Дейнеко М.Г. Уроки образотворчого мистецтва у 3 класі. К.: Освіта, 1980. 144 с.

9. Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образо-творчого мистецтва. Рідна школа. 2002. №6. С. 62-64.

10. Демченко І.І. Діагностування творчого розвитку молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Дизайн-освіта 2003: досвід, проблеми, перспективи. матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Зб. матеріалів Харків: ХДАДМ, 2003. С. 251-260.

11. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXIстоліття). - К.: Райдуга, 1994. – 112 с.

12. Колесник Н. Є., Піддубна О. М. Художньо-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : монографія. -Житомир : Полісся, 2017. - 244 с.

13. Любарська Л.М. Виховні можливості образотворчого мистецтва. Поч. школа. 1986. №2. С. 55-59.

14. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. К.: Вища школа, 1974. 354с.

15. Малюнок як частина графічного мистецтва, види малюнка https://jak.koshachek.com/articles/maljunok-jak-chastina-grafichnogo-mistectva-vidi.html

17. Натюрморт в школі https://jak.koshachek.com/articles/maljunok-jak-chastina-grafichnogo-mistectva-vidi.html

18. Національна доктрина розвитку освіти. Освіта. 2002. №26 (4984). 96 с.

19. Організація педагогічної роботи з ознайомлення дітей із натюрмортом [Електронний ресурс] режим доступу: https://thestrip.ru/uk/pencil/ponyatie-obraznost-i-nastroenie-v-tematicheskom-natyurmorte/

20. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. в д З і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 190 с

21. Рагозіна В. Особистісно зорієнтований підхід до діагностики розвитку учнів у процесі художнього виховання. Рід. шк. 2001.№1. С.50-53.

22. Трач С.К. Уроки образотворчого мистецтва. 2 клас. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2007. –96 с.

23. Трач С.К. Уроки образотворчого мистецтва. 3 клас. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2007. 104 с.

24. Трач С.К. Уроки образотворчого мистецтва. 4 клас. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2005. 120 с.

25. Щолокова О. Концепція художньо-естетичного розвитку школярів в системі освітньої галузі “Мистецтво” Мистецтво і освіта. 1999. №8. С.62-63.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас