1   2   3
Ім'я файлу: 02d193b6b501a0fd82d6798fc841e70b 2.PDF
Розширення: pdf
Розмір: 641кб.
Дата: 26.05.2021

Компанії в Україні, які приймають розрахунки у Біткойн
Компанії, які приймають біткойн
1.
Продуктовый магазин в Києві «Натуральні продукти»
2.
Сервісний центр Ukrainian iPhone Service, який знаходиться в Києві, з кінця 2014 року почав надавати послуги в обмін на біткойни.
3.
Юридична фірма «Юскутум» надала можливість оплачувати юридичні послуги за допомогою біткойнів в 2013 році. В компании аргументували нововведення частими зверненнями та запитами клієнтів.
4.
В інтернет-магазині SendFlowers представлений широкий вибір способів розрахунку, в тому числі є можливість купити букет квітів за біткойни.
5.
З жовтня 2014 року біткойни почав приймати український стартап Yaware, який розробляє корпоративні додатки для бізнесу та виробництва.
6.
Кав’ярня Kava Like, Київ
7.
Агенство нерухомості Gek, Одеса
8.
Туристична компанія Blitz Travel, Київ
9.
Школа сучасної флористики Asant Studio, Київ
10. ІТ-компанія Silença Tech, Київ
11. Креативне агентство VIDEOFABRIKA, Київ
12. Міжнародна федерація захисту прав водія, Київ
13. Інтернет-магазин акумуляторів 12v.ua, Київ
14. Магазин натуральних продуктів «Еко-лавка», Київ
Джерело: побудовано на основі (Kompanii v Ukraini)
Даний інструмент вимагає, перш за все офіційного визнання світовими урядами та надання йому офіційного статусу платіжного засобу і опрацювання нормативно-правової бази (розробки формальних норм і правил) емісії, обігу,


25
ідентифікації користувачів і здійснення платежів. Економічно в процесі глобалізації електронних розрахунків, користувачі все більше визнають їх зручність і ефективність.
Для ефективного функціонування криптовалюти необхідна
їх
інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це правова
інституалізація, а по-друге - ринкова, яка здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил функціонування криптовалюти.
Потрібно відмітити, що позиціонування криптовалюти на міжнародному ринку платежів залежить від того, який підхід у регулюванні операцій з цією валютою обирають національні уряди.
Країни з лояльною позицією до криптовалюти через фінансові регулятори оподатковують, ліцензують або обмежують розрахунки з цією валютою.
Так, у США використовують два підходи до оподаткування операцій у
Біткойнах:
1) оподаткування капітального активу (довгострокові інвестиції) за ставкою 15% від отриманих доходів та короткострокові інвестиції за ставкою
35%;
2) оподаткування операцій з валютою за ставкою 23%. Данія і Японія регулюють діяльність бірж, які торгують цифровою валютою. В Німеччині ліцензуються операції з криптовалютою, дозволений розрахунок в Біткойнах по всій території країни [6]. Так, у низці країн офіційно дозволені операції з
Біткойн. Зазвичай вони розглядаються як товар або інвестиційний актив і для цілей оподаткування підпорядковані відповідному законодавству. У деяких країнах (Німеччина, Японія) Біткойн визнають розрахунковою грошовою одиницею [2].
Країни з категоричною позицією забороняють будь-які операції з криптовалютою, як загроза стабільності фінансовій системі національних економік. Так, на думку Центрального банку Болівії, валюта, яка не випускається і не контролюється урядом або уповноваженим органом є незаконною.

26
Країни з позицією очікування застерігають своїх громадян від використання криптовалюти внаслідок її ризикованості та спекулятивності, однак здійснення операцій з нею не забороняють. Ринок криптовалюти в
Україні знаходиться у правовому вакуумі. Наразі найбільш гострою проблемою для України є механізм імплементації поняття криптовалюти у національне законодавство через прийняття відповідних норм у сфері податкового, банківського, цивільного та господарського права. Все більше українських 179 споживачів використовує криптовалюту для on-line купівлі товарів та послуг або ж використовують її як інвестиції з високим рівнем капіталізації [2; 14].
Цілком очевидним є факт необхідності використання ліквідного потенціалу криптовалюти для розвитку національних економік. Більшість розвинутих країн адаптують своє законодавство для регулювання віртуальної валюти, що дозволить поетапно пристосувати інновації фінансового ринку – криптовалюту до сучасних реалій. Прийшов час набуття функціонального, прозорого, дешевого, загальнодоступного, об’єднуючого весь світ грошовокредитного інструменту, то держава повинна докласти максимум зусиль для правового осмислення і технічного забезпечення діяльності цього
інструменту фінансового ринку із здобуттям максимальної вигоди та користі
[7]
Ми вважаємо при розробці відповідного регулювання та створенні
інфраструктури система криптовалют займе свою нішу в платіжній системі
України. На першому етапі ця система використовується у сфері
інформаційних послуг, проте з кожним роком проникає у сферу споживчих послуг.
Технологію блокчейн в Україні в перспективі можна активно використовувати не тільки для ІТ технологій та кібербезпеки, а й для зберігання даних в торгівлі нерухомістю та реєстрації майна, в кадастровому обліку, державному управлінні, банківській сфері, освіті, медицині, торгівлі, страхуванні, судовому діловодстві тощо. Оскільки технологія блокчейн – це самодостатня, безпечна, децентралізована, надійна та дешева.

27
Висновки
В результаті дослідження на основі здобутків вітчизняної та зарубіжної науки, а також чинного законодавства України та зарубіжних країн і практики його реалізації вирішено наукове завдання з розкриття сутності криптовалюти, дослідження проблем правового регулювання їх обігу та сформулювано висновки і пропозиції щодо перспектив подальшого функціонування криптовалют:
1. Узагальнюючи різні дефініції, можна позиціонувати криптовалюту як універсальний світовий засіб платежу, обігу та інвестування, що існує у вигляді програмного коду з високим ступенем захищеності і характеризується вільним ринковим курсом.
2. Криптовалюта стає все більш важливою частиною суспільства і роботи техніки по всьому світу. Так, судячи з дослідження, кількість людей, які використовують криптовалюту, зросла і як вважають вчені – зростатиме вподальшому.
Україна не є лідером на міжнародному ринку криптовалют ні за обсягами
«видобутку», ні за ступенем розвитку відповідної інфраструктури. Проте також не можна стверджувати, що Україна є аутсайдером у цій специфічній сфері. В
Україні Біткойн та інші криптовалюти досі не мають визначеного правового статусу, що і є основним чинником, який обмежує їх активне розповсюдження та розвиток інфраструктури.
3. На сьогодні основними ознаками крипто валюти є: децентралізованість, можливість виступати платіжним засобом, високий ступінь ліквідності, подільність, портативність, відсутність ознак матеріального світу, прозорість, відсутність єдиного емітента.
Основні відмінності електронних грошей від криптовалюти за такими критеріями як доступність, ступінь ідентифікації користувача цінність, виробництво, емітент, регулювання.
4. Поточний стан крипторинку дає можливість провести аналіз сильних і

28 слабких сторін, можливостей і пов'язаних з ними ризиків. Для уточнення основних характеристик криптовалюти визначено їх сильні та слабкі сторони.
5. Обґрунтовано різний підхід країн до правового статусу криптовалют – одні країни визнали доцільність їх використання та працюють над формуванням правової бази, яка б закріпила правовий статус віртуальних валют, а інші країни – забороняють або обмежують обіг крипто валюти.
Ми виділили ряд факторів успішного функціонування криптовалют на національних ринках для країн з позицією очікування:
1. Впровадження передових інформаційних технологій за участі держави, великих корпорацій та венчурних фондів;
2. Надання офіційного правового статусу криптовалюті і створення легальної торгівельної площадки для її обігу;
3. Розробка правил обігу криптовалюти, що дозволить зробити її конкурентоспроможним платіжним засобом;
4. Розробка і впровадження бухгалтерських і податкових характеристик для криптовалюти;
5. Створення відкритої екосистеми через ефективну взаємодію всіх учасників (інвесторів, майнерів, користувачів, постачальників гаманця, біржі, торговельні платформи тощо);
6. Здійснення інформаційної підтримки щодо збільшення довіри населення до віртуальної валюти.
6. Криптовалюта стає все більш важливою частиною суспільства і роботи техніки по всьому світу. Кількість людей, які використовують криптовалюту, зросла і наближається до населення невеликої країни — від 2,9 до 5,8 мільйона чоловік. Більшість є жителями Північної Америки і Європи.
Для ефективного функціонування криптовалюти необхідна
їх
інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це правова
інституалізація, а по-друге - ринкова, яка здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил функціонування криптовалюти.
Технологію блокчейн в Україні в перспективі можна активно

29 використовувати не тільки для ІТ технологій та кібербезпеки, а й для зберігання даних в торгівлі нерухомістю та реєстрації майна, в кадастровому обліку, державному управлінні, банківській сфері, освіті, медицині, торгівлі, страхуванні, судовому діловодстві тощо. Оскільки технологія блокчейн – це самодостатня, безпечна, децентралізована, надійна та дешева.

30
Список використаних джерел
1. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період): веб- сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index.
2. Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution/ Ben
Carnes.
–2017/
Офіційний сайт
Forbes:
URL: https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-is-silently-leading-a- digital-currencyrevolution/#4d0ef946465c.
3. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в
Україні: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art
4. Демиргуч-Кунт А., Клэппер Л. (2012). Доступ к банковским услугам.
Международный
Валютный
Фонд.
URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/picture.pdf
5. Карчева Г.Т., Нікітчук С. М. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього. Фінансовий простір. 2015. С. 24–30.
6. Лук’янов В.С. Зародження ринку криптовалюти в інформаційно- мережевій парадигмі. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8 (158). С. 436–
441.
7. Система біткоін: плюси і мінуси. Invest Program, 2015. URL: http://invest-program.com.ua/tag/bitkoin/
8. Желюк Т., Бречко О. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік. Вісник Тернопільського
національного економічного університету. 2016. №3. С. 50-60.
9. Сословський В.Г., Косовський І.О. Ринок криптовалют як система.
Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2016. С. 236 -246.
10. Молчанова Е., Солодковський Ю. Глобальна сервісна природа сучасних криптовалют. Міжнародна економічна політика. 2014. №1 (20). С.60-
79.
11. Проект закону про обіг криптовалюти в Україні від 06.10.2017.
Офіційний веб-портал
Верховної
Ради
України.
URL:

31 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.
12. Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в
Україні від 10.10.2017. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.
13. Офіційний сайт Bitcoin. URL: https://www.bitcoin.com/info/bitcoin- glossary.
14. Биржа для обмена виртуальной валюты нашла инвесторов: веб-сайт.
URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/11932001/5_mln_za_virtualnuyu_valyutu
15. Звездный год биткойна. Все о виртуальной валюте: веб-сайт. URL: http://www.interfax.by/article/1142788 16. Курс виртуальной валюты Bitcoin впервые в истории вырос выше
$1000: веб-сайт. URL: http://www.business.ua/articles/money/Kurs_virtualnoy
17. Віртуальна валюта захоплює світ: канадська компанія сплатить геологорозвідку Bitcoin : веб-сайт. URL: http://news.finance.ua/ua//1/0/all/2013 18. На Кипре университет принял биткоины в качестве оплаты: веб-сайт.
URL: http://lenta.ru/news/2013/11/21/univercoins/
19. Заявление Бернанке привело к росту стоимости виртуальной валюты
Bicoin на $200: веб-сайт. URL: http://www.gazeta.ru/business/news/2013/11/19/n
20.
К чему это может привести: веб-сайт.
URL: http://slon.ru/appheroes/bankovskie-ogrableniya-xxi-veka-vse-voruyut-bitkoiny-
1025647.xhtml
21. Регуляторы видят ценность Биткойна и инвесторы с ними согласны: веб-сайт. URL: http://bitnovosti.com/2013/11/19/regulyatory-vidyat-cennost-bitcoin/
22. Beyond silk road: potential risks, threats, and promises of virtual currencies: веб-сайт.
URL: http://mercatus.org/publication/beyond-silk-road- potential-risks-threats-and-promises-virtual-currencies
23. Популярность виртуальной валюты Bitcoin назвали «экологической катастрофой»
: веб-сайт.
URL: http://www.business.ua/articles/ companies/Populyarnost_virtualnoy_valyuty_Bitcoin_nazvali_ekologicheskoy_katast rofoy

32 24. Начался выпуск NFC-меток для использования в виде Bitcoin- кошельков: веб-сайт.
URL: http://www.business.ua/articles/companies/
Nachalsya_vypusk_NFC%E2%80%93metok_dlya_ispolzovaniya_v_vide_Bitcoin%
25. У bitcoin появляются конкуренты на рынке виртуальной валюты: веб- сайт.
URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/19179251/u-bitcoin- poyavlyayutsya-konkurenty-na-rynke-virtualnoj
26.
Зліт, падіння
і новий зліт
Bitcoin: веб-сайт.
URL: http://kirovograd.comments.ua/article/2013/04/16/100817.html
27. Віртуальна валюта: веб-сайт. URL: http://ubr.ua/uk/finances/exchange- market/rtualna-valuta-226965 28. Перспективы виртуальной валюты глазами управленца из Facebook: веб-сайт. URL: http://moneynews.ru/AuthorsArticle/14026/
29.
Виртуальное будущее реальной валюты: веб-сайт. URL: http://www.push52.ru/reader.aspx?ModeName=view&TypeNoteName=News&Note
Name=VirtualValut
30. Валюта Bitcoin может быть причислена к категории товаров: веб-сайт.
URL: https://cryptochan.org/news/154 31.
Курс криптовалют: веб-сайт.
URL: https://minfin.com.ua/currency/crypto/2019-01-01/
32. CoinMarketCap: веб-сайт. URL: https://coinmarketcap.com/historical
33. Петрук О.М., Новак О.С. Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення. Вісник ЖДТУ. 2017. № 4 (82). С. 48-55 34. Біткоін та інші криптовалюти: ризики та перспективи використання в
Україні: веб-сайт. URL: http://www.niss.gov.ua
35. Єлисєєва О.Є., Волошина О.В., Дідур С.В. Біткойн як елемент сучасної фінансової системи. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 18. С
45-49 36. Що таке криптовалюта простими словами: веб-сайт. URL: https://cryptota.com.ua/shcho-take-kryptovaliuta-prostymy-slovamy/
37.
Біткоін
– валюта майбутнього: веб-сайт.
URL:

33 https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/4/33161/33161-1_ru_origin.png

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас