Ім'я файлу: Анатомія серця.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 07.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Курсова I курс.docx
РЕФЕРАТ.docx
Контрольна по Кординації.docx
3. Оборотні активи та джерела їх формування..docx
літ.основи товарознавства.docx
реферат пдр.docx
Відгук.docx
Історія математики.doc
Adverbs of manner.docx
титул.docx

Анатомія серця. Велике и мале коло кровообігу

Серце - є порожнистим м’язовим органом, що розміщений в порожнині грудної клітки у середньому середостінні.У людини, серце є життєво потрібним органом. Серце прокачує кров з частотою, визначеною групою кардіостимуляційних клітин у синоатріальному вузлі.

До серцево–судинної системи належать серце та складна сітка кровоносних і лімфатичних судин. Кровоносну систему яка є замкненою, складають:

 • артерії

 • вени

 • капіляри

Серце має:

 • верхівку серця яка направлена вперед, униз і вліво;

 • основу серця яка направлена в протилежну сторону.

Серце має такі поверхні:

 • груднинно–реброву поверхню; передню поверхню

 • діафрагмову поверхню; нижню поверхню

 • праву/ліву легеневі поверхні

Латерально і частково спереду серце вкрите легенями, спереду – грудниною і ребрами, знизу серце лежить косо на діафрагмі, позаду – стравохід, хребет.

Маса серця – 250-300 грамів. Серце має форму конуса, верхня широка частина – основа, яка направлена вгору і трохи назад, в основі – судини, що входять і виходять з серця. Нижня звужена частина – верхівка, що направлена уперед, вниз, вліво. В серці розрізняють три поверхні. Передня випукла – грудинно-реброва, нижня - діаграмова – лежить на діафрагмі, легенева – обернена до легень. Між діафрагмовою та легеневою проходить вінцева борозна, вона є межею між передсердями і шлуночками (в ній залягають вінцеві артерії, що кровопостачають серце). На передній поверхні проходить передня міжшлуночкова борозна, на задній - задня міжшлуночкова борозна. В серці розрізняють два краї: правий край та лівий край, лівий більш гострий.

Серце має чотири камери: праве передсердя, правий шлуночок, ліве передсердя, лівий шлуночок. Вертикальною перегородкою серце розділене на дві половини. По правій половині серця тече венозна кров, по лівій – артеріальна кров, між собою вони не змішуються. В перегородці серця розрізняють міжпередсердну і міжшлуночкову перегородку. Передсердя мають додаткові камери – вушка.

Праве передсердя за формою нагадує куб, має 3 отвори: отвір , через який відкривається верхня порожниста вена, отвір , через який відкривається нижня порожниста вена і отвір вінцевої пазухи.

Ліве передсердя має неправильну кубоподібну форму. Воно заповнене артеріальною кров’ю, яка потрапляє сюди через 4 отвори легеневих вен. Ліве передсердя має додаткову порожнину – ліве вушко.

Правий шлуночок має форму неправильної піраміди. У порожнині правого шлуночка виділяють два відділи: більш широкий – задній, власне порожнину шлуночка, і більш вузький- передній, артеріальний конус.

Лівий шлуночок овальної форми. На його внутрішній поверхні локалізуються м’язові трабекули і два сосочкових м’язи. З лівого шлуночка починається аорта.

Будова стінки серця Стінка серця має 3 оболонки:

 • Внутрішня оболонка (ендокард) вкриває зсередини камери серця. Ендокард дуже гладенький, краще виражений в передсердях. Товщина ендокарда більша у лівих камерах серця.

 • Середня оболонка (міокард) – серцевий м’яз – утворений посмугованою серцевою тканиною. Серцевий м’яз швидко, автоматично скорочується, його клітини прямокутні, з 1-2 ядрами.

 • Зовнішня оболонка (епікард) – це вісцеральний листок перикарда. Епікард утворений тонкою пластинкою сполучної тканини, яка зрощена з міокардом і вкрита мезотелієм.

Серце вкрито навколосерцевою сумкою – осердям , або перикардом. Це мішок, в якому лежить серце.

Серце кровопостачається 2 коронарними (вінцевими) артеріями: права і ліва коронарні (вінцеві) артерії.

Вегетативна нервова система іннервує серце. Воно має подвійну іннервацію. Симпатичні нерви збільшують частоту і силу серцевих скорочень, а парасимпатичні - навпаки, уповільнюють та зменшують.

Клапани серця забезпечують тік крові в одному напрямку.

Серце людини має такі клапани: мітральний клапан, трикуспідальний клапан, аортальний клапан та клапан легеневої артерії.

Кровообіг – безперервний рух крові, замкнутої в систему кровоносних судин. Система кровообігу забезпечує обмін речовин між тканинами організму і зовнішнім середовищем та підтримує сталість внутрішнього середовища – гомеостаз.

Артерії – це судини, по яким кров тече від серця до органів незалежно від хімічного складу крові. Вени– це судини, по яким кров тече від органів до серця незалежно від хімічного складу крові. Капіляри - це судини, які з’єднують між собою артерії і вени. Стінка капіляра утворена лише одним шаром ендотелію. Забезпечують обмін речовин між кров’ю та тканинами.

Велике коло кровообігу

Вели́ке ко́ло кровоо́бігу — це шлях крові від лівого шлуночка до правого передсердя. Час колообігу крові в ньому становить 20-25 секунд. Під час скорочення лівого шлуночка насичена киснем артеріальна кров виштовхується в аорту. З аорти кров рухається по артеріях, які, віддаляючись від серця, розгалужуються й переходять у капіляри. По всіх артеріях великого кола кровообігу тече артеріальна кров, а по венах — венозна. Велике коло кровообігу починається від лівого шлуночка, з якого кров надходить в аорту.

Мале коло кровообігу

Мале́ ко́ло кровоо́бігу — шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя. Мале коло кровообігу починається легеневим стовбуром, що відходить від правого шлуночка. По ньому кров доставляється в систему легеневих капілярів. Від легень артеріальна кров відтікає по чотирьох венах, що впадає в ліве передсердя. Тут закінчується мале коло кровообігу. По всіх артеріях малого кола кровообігу тече кров, не насичена киснем (венозна кров), а по венах — насичена киснем (артеріальна). Це відрізняє мале коло кровообігу від великого.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас