Ім'я файлу: Аналіз існуючих систем управління інкубаторами.doc
Розширення: doc
Розмір: 453кб.
Дата: 07.06.2021

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНКУБАТОРАМИ

1. Програма централізованого контролю та управління режимами інкубації SCKIFW-2006

Система призначена для контролю, відображення та управління технологічними режимами інкубації, яєць усіх видів сільськогосподарської птиці на фермерському, попередньому ИП-36-СТИ і вивідному ИВ-18-СТИ інкубаторах. Система побудована за дворівневою схемою. Перший рівень містить датчики, виконавчі механізми, мікропроцесорний блок управління інкубатором, підключений до локальної мережі. Другий рівень: персональний комп'ютер із встановленою програмою управління "SKIFW 2006".

Програма працює в операційній системі Microsoft Windows XP з використанням компонент Microsoft Office, що робить роботу з програмою зрозумілою для сприйняття користувача.

Функції контролю та управління:

можливо з комп'ютера проводити встановлення параметрів інкубаторів по температурі, вологості і положення повітряної заслінки на весь період інкубації;

• створювати графіки зміни температури і вологості за годину, добу, весь період інкубації;

• контролювати і фіксувати відхилення встановлених параметрів, збої в роботі виконавчих механізмів, включення-виключення камери;

• видавати голосове повідомлення про відхилення в режимах інкубації по кожній камері;

• створювати графіки чергувань операторів;

• працювати з архівами і базою даних.

Основні режими роботи програми:

• Вікно "Оператора";

• Вікно "Майстер підготовки завдань"

• Вікно перегляду зведень відхилень від заданого режиму;

• Вікно "Перегляд і роздрук графіків"

• Вікно "Робота з архівами"

В основному вікні "Оператора" наочно відображені основні параметри процесу інкубації, як в числових значеннях, так і у вигляді графіків. На рис. 1. та на рис. 2 показано робоче вікно програми та вікно "Майстер підготовки завдань" відповідно.

Рис. 1. Робоче вікно програми

Рис. 2. Вікно "Майстер підготовки завдань"

У числовому вигляді виводиться:

температура - задане і поточне значення;

вологість - задане і поточне значення;

обороти вентилятора - задане і поточне значення;

• стан і відсоток відкриття заслінок;

номер камери, що переглядається і номер блоку для цієї камери;

• лічильник повороту лотків;

• дата постановки камери на контроль;

• номер партії камери;

час інкубації з моменту постановки камери на контроль.

На рис. 3. відображені основні параметри процесу інкубації у вигляді графіків.

Рис. 3. Основні параметри процесу інкубації у вигляді графіків

2. Система управління процесом інкубації ИВЕЛСИ СКИП


Автоматизована система управління процесом інкубації СКИП (далі АСУ СКИП) – це програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого управління процесом інкубації в інкубаторіях птахівницьких господарств.

АСУ СКИП встановлюється на стандартні промислові інкубатори: Універсал-55, ИУП-Ф-45, ИУВ-Ф-15 і нові ИУП-Ф-45-31М-01, ИУВ-Ф-15-31М-01.

До складу системи входять:

 • Диспетчерський пульт СКИП ДП

 • Універсальний контроллер клімату СКИП УКК

 • Комутаційна крос-панель СКИП КРОСС-ПАНЕЛЬ-200

 • Сумісний датчик температури і вологості СКИП УДТВ №2

 • Датчик температури повітря СКИП ДТ

 • Датчик частоти обертання оптичний СКИП ДЧ-О

 • Кабель підключення к шафам ИУП-Ф-45, ИУВ-Ф-15 СКИП УКК - БМИ v.2

 • Кабель підключення к шафі УНИВЕРСАЛ – 55 СКИП УКК - РТИ v.1

 • Протокол передачі даних SkipNet v. 2.03

Структурна схема системи СКИП наведена на рис. 4.Рис. 4. Структурна схема системи СКИП

Диспетчерський пульт призначений для дистанційного спостереження, збору, обробки і зберігання інформації про процеси, що протікають в інкубаційних шафах, протягом всього терміну інкубації.

Склад:

 • Персональний комп'ютер з встановленим пакетом ПЗ;  

 • Контроллер лінії зв'язку КЛС-100 -14К;

 • Ретранслятор лінії зв'язку РТС-100-14К (якщо підключається більше 30 контроллерів СКИП УКК);

 • Принтер;

 • Джерело безперебійного живлення.

Функції:

 • Здобуття від контроллерів і відображення в реальному часі інформації про основні параметри процесу інкубації: поточній температурі; заданій температурі; поточній вологості; заданій вологості; поворотах рам з лотками.

 • Здобуття від контроллерів інформації про аварії: температури;  вологості; поворотів рам з лотками; частоти обертання вентилятора; контроллерів, що не відповідають.

 • Отримана інформація відображується як в текстовому (таблиці), так і в графічному (графіки) вигляді.

 • Передача на кожен з контроллерів технологічної програми (задані значення температури, вологості, дні міражів) на весь період інкубації. Можливість зміни цієї програми.

 • Синхронізация системного часу. При підключенні диспетчерського пульта на всіх контроллерах СКИП УКК поточний час - одинаковий, і відповідає поточному часу на диспетчерському пульті.

 • Архівація і аналіз отриманої інформації, створення звітів і роздрук їх на принтері.

Особливостями в роботі Диспетчерського пульта є те, що програмне забезпечення дуже просте, і максимально захищене від некоректних дій оператора та інформація, що отримується з контроллерів, може бути представлена операторові у вигляді графіків (по кожній шафі), або у вигляді звідної таблиці (по всіх працюючих шафах).

Універсальний контроллер клімату СКИПТМ УКК є функціонально завершеним приладом і призначений для управління кліматом в промислових інкубаторах: УНИВЕРСАЛ-55, ИУП-Ф-45, ИУВ-Ф-15, замість блоків РТИ, ТЭ-3П, БМИ.

Контроллер може управляти однією інкубаційною або вивідною шафою, може експлуатуватися автономно, або спільно з диспетчерським пультом.

У комплекті з Контроллерами поставляються перехідні кабелі що дозволяють підключати Контроллер до стандартних шаф, без яких або переробок вихідних роз'ємів і електрики шаф. Це дозволяє з мінімальними витратами здійснити перехід на нове устаткування. На рис. 5. зображено універсальний контроллер клімату СКИПТМ УКК.

  

Рис. 5. Універсальний контроллер клімату СКИПТМ УКК

У Контроллері запрограмовані ефективні алгоритми управління, що дозволяє оптимально управляти шафами всіх типів. Вибір алгоритму відповідного типові шафи здійснюється при первинному налаштуванні контроллера.

Контроллер може працювати в ручному, або в автоматичному режимі (за технологічною програмою). Технологічна програма задається з диспетчерського пульта СКИП ДП для кожного контроллера на весь період інкубації. При роботі за технологічною програмою зміна заданих значень температури і вологості відбувається автоматично - для нового дня інкубації встановлюються нові задані значення.

При роботі в ручному режимі, оператор встановлює нові задані значення температури і вологості з лицьової панелі контроллера.

До контроллера можуть бути підключені датчики:

 • поєднаний датчик температури і вологості;

 • два датчики повороту;

 • датчик частоти обертання вентилятора;

 • два додаткові датчики температури.

Так само до контроллера підключаються: лінія зв'язку; незалежна лінія живлення; незалежна лінія аварії.

Контроллер управляє наступними пристроями: нагрівач ; охолоджувач;

звложнювач; аварійна звукова сигналізація.

Перевагами впровадження АСУ СКИП є:

 • Автоматизація процесу інкубації

Контроллери СКИП УКК можуть працювати, як в ручному режимі, так і за технологічною програмою (автоматичний режим). Технологічна програма (для кожного контроллера) задається з диспетчерського пульта на весь період інкубації. Можливість конфігурації і діагностики комплектів автоматики СКИП з диспетчерського пульту.

 • Більш надійна і стабільна робота інкубаторію

Вживання сучасної компонентної бази, а так само відлагоджена система контролю якості при виробництві всіх електронних приладів, що входять в склад АСУ СКИП, дозволяє отримувати надійний, стабільно працюючий комплекс устаткування по управлінню процесом інкубації.

 • Документально оформлений процес інкубації

Графіки по основним параметрам і журнал аварій дозволяють: однозначно визначити якість підтримки клімату в шафах; зрозуміти причини низького відсотка виводу в партіях; проводити документально підтверджені розгляди по питаннях якості інкубаційного яйця.

 • Висока культура виробництва

Оператор має можливість у будь-який момент часу, отримувати об'єктивну інформацію про протікання процесу інкубації в кожній з шаф (у вигляді таблиць і графіків). Спостереження графіків по основним параметрам в реальному часі дозволяє аналізувати і прогнозувати роботу шаф. Як наслідок: зменшення числа аварійних ситуацій, скорочення часу на діагностику і усунення аварій.

 • Енергозбереження

Вживання ефективних алгоритмів управління виконавчими пристроями (нагрівач, охолоджувач і зволожувач), призводить до зниження - на 20 % енерговитрат.

3. Система контролю процесу інкубації "Інкубатор"


Система призначена для забезпечення візуального контролю, виміру і підтримки заданих значень температури і відносної вологості в інкубаційних і вивідних шафах інкубаторів різних типів, застосовуваних у птахівництві, а також для накопичення статистичних даних про параметри інкубації.

Регулювання і передача даних здійснюється за допомогою блоків мікропроцесорних інкубаційних "Градієнт-106" і "Градієнт107".

Вимір вологості і температури виконується високоточними датчиками.

Система комплектується додатковим обладнанням, що дозволяє здійснювати більш якісне і надійне керування інкубаційними шафами і передавати інформацію з додаткових датчиків: датчик повороту лотків, датчик частоти обертання вентилятора, додатковий датчик температури. На рис. 6. показано підключення датчиків, а на рис. 7 - робоче вікно програми.

Функції системи "Інкубатор":

 • контроль температури;

 • контроль швидкості обертання вентилятора;

 • контроль вологості;

 • контроль повороту лотків;

 • сигналізація аварійних станів;

 • оперативне одержання інформації про кожний об'єкт на моніторі;

 • збереження інформації про всі параметри кожні 3 хвилини.

Мінімальний комплект поставки:

 • прилад "Градієнт-106";

 • датчик температури;

 • датчик вологості;

 • живильник датчика вологості;

 • адаптер лінії зв'язку;

 • кабелі і роз’єми;

 • програмне забезпечення (установлюється на персональний комп'ютер замовника).

Рис. 6. Підключення датчиків

Рис. 7. Робоче вікно програми


Вимоги до персонального комп'ютера

 • Тип процесора - Intel, Celeron

 • Частота процесора, МГц - 1100

 • ОЗП, Мб - 256

 • Ємність жорсткого диска, Гб - 40

 • COM-порт (RS-232) для монопольного використання програмою, шт - 2

 • Операційна система - Windows 2000, XP

 • Монітор - 17”

 • Звукова плата

 • Мережна плата

 • Блок безперебійного живлення, ВА - 620

 • Принтер - формату A4

Додатково система може комплектуватися обладнанням:

 • датчик частоти обертання вентилятора;

 • датчик положення лотків;

 • датчик температури (додатковий);

 • блок комутаційний;

 • пускач безконтактний однофазний (має свій голчастий радіатор).

скачати

© Усі права захищені
написати до нас