Ім'я файлу: Амоніак.doc
Розширення: doc
Розмір: 33кб.
Дата: 15.10.2020
скачати
Пов'язані файли:
Операційні системи ЕОМ (2).docx

Амоніак – безбарвний газ з різким запахом. При температурі, нижчій за – 33,4ОС, він переходить у рідкий стан.

Маса 1 л амоніаку за нормальних умов дорівнює 0,77 г.

При охолодженні до 33,4ОС амоніак під звичайним тиском перетворюється у прозору рідину, що твердне при – 77,8ОС.

Структурна формула амоніаку.

2.У лабораторії амоніак добувають, нагріваючи амоній хлорид гашеним вапном.

2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+H2O+2NH3

Амоніак, що утворився висушують СаО.

Амоніак добре розчинний у воді: 1:700.

Розчинність амоніаку у воді зумовлена утворенням водневим зв’язків між їхніми молекулами:

Для амоніаку характерні реакції приєднання і окислення.

1.Взаємодіє з водою і утворює гідрати NH3.H2O, 2NH3.Н2:

NH3+H2O=NH4OH.

Лужна реакція розчину амоніаку наявністю . Водний розчин NH3 – амоній гідроксид (слабка основа). Фенолфталеїн – малинове забарвлення, розчин NH3 10% нашатирний спирт.

Солі амонію складаються з катіона амонію та аніана кислоти.

Солі амонію добувають при взаємодії амоніаку або амоній гідроксид з кислотами:

Добування амоніаку в промисловості.

У промисловості амоніак синтезують з простих речовин Н2 і N2. Реакція азоту з воднем екзотермічна, вона відбувається із виділенням теплоти. Тому для зміщення рівноваги в оборотній системі слід зменшувати температуру. Таке зменшення допускається до 450оС, при нижчій температурі швидкість реакції дуже мала. Рівновага в системі зміщується в бік утворення амоніаку при підвищенні тиску, тому процес проводять при тиску 30Мпа.

Для збільшення швидкості реакції у виробництві амоніаку використовують каталізатори – залізо з добавками алюміній і калій оксидів.

Суміш азоту і водню за допомогою компресора стискується до необхідного тиску. Потім вона очищується, проходячи у контактний апарат, де знаходиться каталізатор. З контактного апарату виходить газова суміш, газів N2 і Н2, що не прореагували. Амоніак легко виділяється з суміші: він зріджується значно легше ніж азот і водень, що не прореагували. Рідкий амоніак добувають у холодильнику і збирають у збірнику.

1 – компресор; 2 – фільтр; 3 – контактний апарат; 4 – холодильник; 5 – збірник.

Застосування.

Значну частину NH3 переробляють на НNO3 і її солі. Амоніак застосують у виробництві соди. Рідкий амоніак, його водний розчин, солі амонію (NH4 NO3, (NH4)2 НРО4, NH4PO4 (NH4)2SO4) використовують як азотні добрива. Рідкий амоніак застосовують як розчинник: у ньому може бути розчинено багато речовин, у тому числі деякі Ме (Na, K). Водневу сполуку азоту N2H4 (гідразин) використовують у хімічних джерелах електричного струму (відновник).

Водний розчин амоніаку (10%) – нашатирний спирт – застосовують в медицині.

Промисловістю випускається розбавлена нітратна кислота концентрацією 55, 47 і 45%, а концентрована 98 і 97%, Концентровану кислоту перевозять в алюмінієвих цистернах, розбавлену в цистернах з кислототривкої сталі.

Аміачна селітра вимогливіше до умов зберігання, чим сечовина. Вона не тільки більш гігроскопічна, але також і вибухонебезпечна. У той же час наявність в аміачній селітрі двох форм нітрогену - аміачної, здатної поглинатися ґрунтом, і нітратною, володіючою великою рухливістю, допускає більш широку диференціацію способів, доз і термінів застосування в різних ґрунтових умовах.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас