Ім'я файлу: docsity-algoritm-patopsihologichnogo-obstezhennya-hvorogo-z-orga
Розширення: pdf
Розмір: 182кб.
Дата: 31.10.2021
скачати

Алгоритм
патопсихологічного
обстеження хворого з
органічним ураженням
головного мозку
Психиатрия
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
(НМУ)
4 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Neon88 (neonbarr@gmail.com)

1.
Алгоритм патопсихологічного обстеження хворого з ОУГМ (органічним ураженням головного мозку:
Патологія
Основні діагностичні критерії
Деменція
1) Погіршення пам’яті (труднощі в засвоєнні нового матеріалу, а в більш важких випадках - ретроградна амнезія);
2) Зниження інших когнітивних здатностей
(ослаблення критики й мислення);
3) Відсутність потьмарення свідомості;
4) Зниження емоційного контролю або мотивації, або зміна соціальної поведінки
(емоційна лабільність, дратівливість, апатія, огрубіння соціальної поведінки);
5) Стан спостерігається протягом не менш ніж 6 місяців.
Хвороба Альцгеймера
1) загальні критерії деменції.
2) Відсутність даних фізичного або спеціального обстеження або даних з анамнезу про іншу можливу причину деменції або про зловживання алкоголем чи наркотиками.
Діагноз підтверджується постмортальними даними про нейрофібрилярні вузлики й неврітичні (аргентофільні) бляшки у кількості, що перевищує спостережувану при нормальному старінні мозку.
Ознаки, що підтверджують діагноз, але не є необхідними елементами:
• залучення коркових функцій (афазія, апраксія або агнозія);
• зниження мотивації й потягів, що приводить до апатії й аспонтанності;
• дратівливість і розгальмованість в соціальній поведінці;
• дані спеціального обстеження про наявність наростаючої церебральної атрофії;
• у важких випадках - паркінсоноподібні екстрапірамідні явища, логоклонія й епілептичні припадки.
Патопсихологічні діагностичні критерії: ознаки
інтелектуального, мнестичного та емоційного дефіциту за даними методик, що визначають стан інтелектуальної, мнестичної, емоційної сфери, стану уваги та працездатності.
Параклінічні методи дослідження: за даними КТ та МРТ виявляються нейровізуалізаційні ознаки розширення шлуночкової системи і субарахноїдального простору, що розглядаються як ознаки атрофії головного мозку.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Neon88 (neonbarr@gmail.com)

Судинна деменція
1) Повинні виконуватись загальні критерії деменції.
2) Нерівномірність поразки вищих коркових функцій (деякі порушені, а інші відносно збережені: пам’ять може виявляти виражений розлад, а мислення й обробка інформації можуть виявляти лише легке зниження).
3) Клінічні дані про наявність осередкової поразки мозку, на що вказує мінімум один з наступних ознак:
• спастична слабість у кінцівках;
• підвищення сухожильних рефлексів;
• разгибальний підошовний рефлекс;
• псевдобульбарний параліч.
4) Дані анамнезу, обстеження або тестування про серйозне цереброваскулярне захворювання.
Судинна деменція з гострим початком
1) Повинні виконуватись загальні критерії судинної деменції.
2) Деменція розвивається швидко (звичайно протягом одного місяця, але не більше 3 місяців) після серії інсультів або (рідко) після одного масивного.
Мультиінфарктна деменція
1) Повинні виконуватись загальні критерії судинної деменції.
2) Початок деменції поступовий (протягом 3-6 місяців) після ряду малих ішемічних епізодів.
Підкіркова судинна деменція
1) Повинні виконуватись загальні критерії судинної деменції.
2) Гіпертензія в анамнезі.
3) Дані клінічного обстеження й спеціальних досліджень вказують на судинне захворювання глибоко в білій речовині півкуль мозку зі збереженістю його кори.
Патопсихологічні діагностичні критерії: ознаки недостатності когнітивних функцій та емоційної сфери.
Параклінічні методи дослідження: нейровізуалізаційні ознаки осередкових уражень (лакунарних, кістозних) мозку, дизритмічний тип ЕЕГ, наявність атеросклеротичних, гіпертонічних типів зміни тонусно-еластичних властивостей судинної стінки за даними РЕГ.
Органічний амнестичний синдром
1)
Наявність порушення пам’яті за законом Рібо: фіксаційна, ретроградна або антероградна амнезія.
2) Відсутність:
• порушення безпосереднього відтворення
(за результатами патопсихологічного
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Neon88 (neonbarr@gmail.com)
дослідження, наприклад, по запам’ятовуванню цифр);
• потьмарення свідомості й розладів уваги;
• загального інтелектуального зниження
(деменції).
3) Об’єктивні дані (фізичного й неврологічного обстеження, лабораторних тестів) і (або) анамнестичні відомості про інсульт або захворюваннями мозку (особливо з білатеральною поразкою діенцефальних і серединних скроневих структур, але не при алкогольній енцефалопатії), які могли б обґрунтовано вважатися причиною клінічних проявів.
Додаткове діагностичне значення можуть мати супутні ознаки, включаючи конфабуляції, псевдоремінісценції, емоційні зміни (апатія, відсутність ініціативи) і некритичність.
Неалкогольний делірій
1) Розлад свідомості (зниження ясності усвідомлення навколишнього зі зменшенням здатності направляти, концентрувати, підтримувати або переводити увагу).
2) Порушення когінитивної діяльності, що проявляється обома ознаками:
• порушення безпосереднього відтворення й пам’яті на недавні події з відносно збереженою пам’яттю на відділені події;
• дезорієнтація в часі, у місці або у особистості;
3) Мінімум один з наступних психомоторних розладів:
• швидкі непередбачувані переходи від гіперактивності до гіпоактивності;
• уповільнення реакцій;
• прискорення або загальмованість мови;
• підвищений рефлекс четверопагорб’я.
4)
Розлад циклу сон-неспання, обумовлений мінімум за однією з наступних ознак:
• безсоння (до повної втрати сну), з наявністю або відсутністю сонливості в денний час або інверсія циклу сон-неспання;
• посилення симптоматики в нічний час;
• неспокійні сни й жахливі сновидіння, які після пробудження можуть тривати у формі галюцинацій і ілюзій.
5) Швидкий розвиток і добові коливання симптоматики.
6) Об’єктивні дані фізичного й неврологічного обстеження та лабораторних тестів (наприклад,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Neon88 (neonbarr@gmail.com)
аномальна енцефалограма, що показує характерне, але не обов’язкове сповільнення основної активності) і (або) анамнестичні відомості про церебральне або системне захворювання (крім обумовленого психоактивними речовинами). Емоційні розлади
(
депресія, тривога або страх, дратівливість, ейфорія, апатія або розгубленість, порушення сприйняття (ілюзії або галюцинації, часто зорові)
і транзиторні маревні розлади
Ушкодження головного мозку
1) Об’єктивні дані (фізичного й неврологічного обстеження й лабораторних тестів) і (або) анамнестичні відомості про захворювання, ушкодження або дисфункцію мозку або про системне фізичне захворювання, що може викликати церебральну дисфункцію, включаючи гормональні порушення (не пов’язані з алкоголем або іншими психоактивними речовинами) і ефекти непсихоактивних препаратів.
2) Прогнозований за часом зв’язок між розвитком (або вираженою екзацербацією), що лежить в основі стану захворювання, ушкодження або дисфункції мозку й початком психічного розладу, симптоми якого виникають відразу або відставлені за часом.
3) Видужання або значне поліпшення психічного стану після зникнення або ослаблення факторів, які рахуються в якості причинних для даного стану.
4) Відсутність достовірних даних про альтернативну обумовленість психічного розладу спадкової обтяженості клінічно подібними або родинними розладами).
Розлади особистості та поведінки внаслідок ушкодження головного мозку
1) Об’єктивні дані (фізичного й неврологічного обстеження й лабораторних тестів) і (або) анамнестичні відомості про церебральне захворювання, ушкодження або дисфункцію.
2) Відсутність розладу свідомості або істотного порушення пам’яті.
3) Відсутність достатніх даних про альтернативну обумовленість особистісних або поведінкових розладів.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Neon88 (neonbarr@gmail.com)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас