Ім'я файлу: Алгебра 9.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 04.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
Зелінський В №4.docx

АЛГЕБРА-9 клас

Зведена таблиця розподілу навчального часу

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт


Кількість тематичних оцінювань

І

32

2

2

2

ІІ

38

2

4

4

Усього

70
6

6

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

ГЕОМЕТРІЯ 9 КЛАС

Зведена таблиця розподілу навчального часу

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт


Кількість тематичних оцінювань

І

32

2

3

3

ІІ

38

2

3

3

Усього

70
6

6

Складено до підручника: Геометрія 9 клас/ А. Г. Мерзляк,В.Б. Полянський,М.С. Якір-Х.:Гімназія,2017р , згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
з\п

Теми, види письмових робіт

К-ть год

Дата уроку

Примітка


Основна мета:

повторити формули дискримінанта та коренів квадратного рівняння, теорему Вієта,дії з раціональними виразами,вивчені у 8 класі.

1.

Повторення навчального матеріалу

12.

Розв’язування вправ на повторення навчального матеріалу

1


НЕРІВНОСТІ

17Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

· властивостічислових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

· означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною


3.

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей

14.

Основні властивості числових нерівностей. Доведення нерівностей

15.

Почленне додавання і множення нерівностей. Самостійна робота

16.

Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

17.

Нерівності із змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності

18.

Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Самостійна робота

19.

Узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок з теми: «Числові нерівності»

110.

Контрольна робота №1

111.

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь, навичок з теми: «Числові нерівності»


12.

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності

113.

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності

114.

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

115.

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування. Самостійна робота.

116.

Розв'язування подвійних нерівностей та нерівностей з модулем.

117.

Узагальнення і систематизації знань, вмінь та навичок з теми: «Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною та систем лінійних нерівностей з однією змінною»

118.

Контрольна робота №2

119.

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь, навичок з теми: «Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною та систем лінійних нерівностей з однією змінною»

1


КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

22Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Обчислює значення функції в точці.

Описує: перетворення графіків функцій: f(x) f(x) + а; f(x)  f(x + а); f(x)  kf(x), f(x)  –f(x);

алгоритм побудови графіка квадратичної функції.

Характеризує функцію за її графіком. Розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; побудову графіків функцій з використанням зазначених перетворень графіків; використання графіка квадратичної функції для розв’язування квадратних нерівностей;знаходження розв’язків систем двох рівнянь другого степеня з двома змінними; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей текстових задач.

20.

Функція. Властивості функції

121.

Функції. Властивості функцій.

122.

Самостійна робота.

123.

Найпростіші перетворення графіків функцій

124.

Найпростіші перетворення графіків функцій

125.

Найпростіші перетворення графіків функцій

126.

Функція у = ах2 + bх+с0), її графік та властивості

127.

Функція у = ах2 + bх+с0), її графік та властивості

128.

Функція у= ах2+ bх+с(а≠0), її графік та властивості

Самостійна робота.

129.

Розв'язування типових вправ

130.

Контрольна робота 3

131.

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Функції. Властивості та графіки функцій»

132.

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок, вивченого в І семестрі

133.

Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей

134.

Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей

135.

Розв'язування квадратних нерівностей. Самостійна робота

136.

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

137.

Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

138.

Розв'язування текстових задач за допомогою системи рівнянь

139.

Розв'язування текстових задач за допомогою системи рівнянь

140.

Контрольна робота №4

141.

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Квадратна нерівність. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними»

1


ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

10Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

42.

Математичне моделювання

143.

Математичне моделювання

144.

Відсоткові розрахунки

145.

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

146.

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

Самостійна робота.

147.

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

148.

Статистичні дані. Способи подання даних

149.

Частота. Середнє значення

150.

Контрольна робота № 5

151.

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Елементи прикладної математики»

1


ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

12Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розпізнає арифметичну, геометричну прогресії серед даних послідовностей.

Наводить приклади арифметичної, геометричної прогресій.

Формулює означення і властивості арифметичної й геометричної прогресій.

Записує і пояснює формули: загального члена арифметичної та геометричної прогресій; суми перших n членів цих прогресій, суми нескінченної геометричної прогресії (q  1).

Розв’язує вправи, що передбачають:

обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; запис періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій.

52.

Числові послідовності

153.

Арифметична прогресія, її властивості

154.

Формула n-го члена арифметичної прогресії

155.

Сума перших п членів арифметичної прогресії Самостійна робота.

156.

Геометрична прогресія, її властивості

157.

Формула п-гочлена геометричної прогресії

158.

Сума перших п членів геометричної прогресії

159.

Нескінченна геометрична прогресія (|g|<1) та її сума

160.

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту. Самостійна робота.

161.

Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту

162.

Контрольна робота 6

163.

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Числові послідовності»

1


ПОВТОРЕННЯ

764.

Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв'язування раціональних рівнянь

165.

Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних Самостійна робота.

166.

Функції. Властивості та графіки функцій у= kх+ b, у = k/x, у=x2,

у =√x, у=ax2+ bх+ с (а ≠0)

167.

Нерівності. Розв'язування лінійних нерівностей та їх систем. Розв'язування квадратних нерівностей Самостійна робота.

168.

Розв'язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними

169.

Відсотки. Відсоткові розрахунки

170.

Підсумкова контрольна робота №7

1скачати

© Усі права захищені
написати до нас