Ім'я файлу: PDFen.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 140кб.
Дата: 06.09.2020
Пов'язані файли:
Patan_Testi_PMK2.docx

From:
Alexandr Toloknov
To:
ossmmaks@gmail.com
Subject:
Fwd: Тема 8. Психологія залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії
Date:
23.03.2020 20:17:14 (+0200)
---------- Forwarded message ---------
От: Google Формы <
forms-receipts-noreply@google.com
>
Date: пн, 23 мар. 2020 г. в 20:02
Subject: Тема 8. Психологія залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії
To: <
sastol1999@gmail.com
>
Благодарим за заполнение формы
Тема 8. Психологія залежної, суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії
!
Ваш ответ:
Тема 8. Психологія залежної,
суїцидальної поведінки, танатології та
евтаназії
Адрес электронной почты
*
sastol1999@gmail.com
ПІБ
*
Толокнов Олександр Вячеславович
Група
*
7401
1. Поведінка, яка відхиляється від критеріїв суспільної норми називається
*
прагматичною адиктивною девіантною деліквентною кримінальною
2. Поведінка, що у крайніх своїх проявах представляє собою дії, які
караються законом, називається
*
залежною девіантною деліквентною осуджуваною соціально неприйнятною
3. Поведінка, яка характеризує спосіб ухилення від реальності через зміну
свого психічного стану шляхом вживання деяких речовин чи фіксацією на
певних видах діяльності називається
*
гедоністичною девіантною адиктивною деліквентною атарактичною
4. Мотивація адиктивної поведінки, яка спрямована на зниження рівня
емоційного дискомфорту
*
гедоністична гіперактивації поведінки субмісивна псевдокультурна атарактична
5. Мотивація адиктивної поведінки, яка спрямована на підвищення
емоційного фону
*
гедоністична
гіперактивації поведінки субмісивна псевдокультурна атарактична
6. Мотивація адиктивної поведінки, яка спрямована на активізацію індивіду
*
гедоністична гіперактивації поведінки субмісивна псевдокультурна атарактична
7. Мотивація адиктивної поведінки, яка відображає нездатність людини
відмовитися від запропонованої ПАР
*
гедоністична гіперактивації поведінки субмісивна псевдокультурна атарактична
8. Мотивація адиктивної поведінки, яка базується на світоглядних
установках та етичних вподобаннях особистості
*
гедоністична гіперактивації поведінки субмісивна псевдокультурна атарактична
9. Складова наркоманічного синдрому, а саме, стан, за якого ПАР викликає
потужне бажання періодично чи постійно вживати її з метою викликати
задоволення або уникнути дискомфорту
*
фізична залежність психічна залежність зміна первинної реактивності до ПАР
психотоксична дія соматотоксична дія
10. Складова наркоманічного синдрому, а саме, стан нездатності переносити
значні відхилення у фізичному статусі, які виникають за умови припинення
надходження в організм речовини, що його викликала
*
фізична залежність психічна залежність зміна первинної реактивності до ПАР психотоксична дія соматотоксична дія
11. До компонентів фізичної залежності відносяться
*
нав*язливі думки (обсесії), абстиненція, спроможність досягати стану фізичного комфорту тільки за умов інтоксикації абстиненція, компульсивний потяг, нав*язливі думки компульсивний потяг, абстиненція, спроможність досягати стану фізичного комфорту тільки за умов інтоксикації ейфорія, компульсивний потяг, нав*язливі думки ейфорія, абстиненція, спроможність досягати стану фізичного комфорту тільки за умов інтоксикації
12. До змін первинної реактивності щодо ПАР відносять наступні компоненти
*
зміна форм вживання ПАР, форм сп*яніння, толерантності, мітридатизм зміна форм вживання ПАР, форм сп*яніння, толерантності зміна форм вживання ПАР, форм сп*яніння, мітридатизм
13. Зміни психічної діяльності при одноразовому вживанні наркотику та
зміни особистості при тривалому вживанні відображають
*
психічну залежність фізичну залежність зміну первинної реактивності до ПАР психотоксичну дію соматотоксичну дію

14. Розлади соматоневрологічної сфери, які виникають внаслідок
зловживання ПАР відображають
*
психічну залежність фізичну залежність зміну первинної реактивності до ПАР психотоксичну дію соматотоксичну дію
15. Сукупність соматичних, нейро-вегетативних та психічних порушень, що
виникають після припинення наркотизації за умови сформованої залежності
від наркотика
*
абстиненція фізична залежність поведінкова толерантність фармакокінетична толерантність фарамакодинамічна толерантність
16. Зниження біологічної або поведінкової реакції організму на повторне
введення однієї і тієї ж кількості наркотичної речовини, або необхідності
збільшення дози наркотику для досягнення бажаного ефекту
*
абстиненція фізична залежність психічна залежність зміна толерантності зміна первинної реактивності
17. Гемблінг, шопоголізм, трудоголізм це приклади
*
соціальних адикцій хімічних адикцій нехімічних адикцій особистісних адикцій

18. Чи правильне твердження, що ті люди, які демонстративно заявляють
про суїцид, його не звершують
*
Так
Ні
19. Виберіть неправильне твердження щодо соціально-демографічних
факторів суїциду
*
ризик суїциду зростає під час вікових криз у підлітковому віці підвищений ризик суїциду повязаний з невідповідністю прагнень та психічних і фізичних можливостей, горманальними перебудовами у похилому віці ризик суїциду підвищується в наслідок послаблення соціальних контактів, погіршення стану здоров*я жінки частіше роблять спроби самогубства, тоді як у чоловіків суїцид стає завершеним жінки частіше застосовують менш безболісні способи, та способи, що менше спотрворюють тіло частіше суїциди скоюють безробітні та особи з високою кваліфікацією самотні або овдовілі особи частіше вчинюють суїцид, відповідно соціальні зв*язки виступають протективним чинником дисгармонійне виховання у родини є чинником ризику щодо суїциду
інше
20. До індивідуально-психологічних факторів суїцидального ризику
відноситься все нижчеперелічене окрім
*
специфічний психологічний профіль суїцидента дисгармонійність структури особистості, деструктивні морально-етичні установки
імпульсивність, експлозивність, емоційна нестійкість, підвищена сугестивнсіть, безкомпромісність почуття провини, низька самооцінка напруженість потреб, невміння знижувати рівень фрустрації акцентуації характеру труднощі у перебудові ціннісних орієнтацій
21. До медичних факторів суїцидального ризику відноситься все окрім
*
психічні розлади акцентуації характеру, дизгармонійна особистісна структура
тяжкі хронічні, інвалідизуючі, загрожуючі для життя соматичні захворювання
22. До індикаторів суїцидального ризику відносяться всі окрім
*
ситуаційні поведінкові комунікативні когнітивні емоційні особистісні
23. До поведінкових індикаторів суїцидального ризику відносяться все окрім
*
зловживання ПАР ескейп-реакції, самоізоляція, зниження щоденної активності різка зміна звичок, ризиковані вчинки прослуховування "депресивної" музики, перегляд відео, публікацій про смерть, способи самогубства приведення справ у порядок, прощання, роздарювання речей "на згадку" порушення дисципліни, зниження успіхів у навчанні, ефективності у роботі придбання засобів для скоєння суїциду
  • скачати
  • © Усі права захищені
    написати до нас