Ім'я файлу: Бакалаврська робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 31.03.2020

Вступ

Сільське господарство – одна з основних сфер матеріального виробництва, яка забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Це життєво необхідна галузь є основою АПК країни. За її рахунок і забезпечується 75% попиту населення на товари народного споживання.

Основною метою сільського господарства є збереження сталості та подальшого збільшення виробництва продукції при постійному зменшенні трудових матеріальних та грошових ресурсів на її виробництво, всебічне підвищення його ефективності в землеробстві і тваринництві, для задоволення потреб населення в продуктах, передбачених норм споживання, і промисловості в сировині, створення необхідних резервів сільськогосподарської продукції.

Актуальність теми. Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використаних у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво.

Головними задачами розвитку економіки на сучасному етапі є всемірне підвищення ефективності виробництва, а також заняття стійких позицій підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках. Собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки, а як економічна категорія являє собою відокремлену частину вартості. Основу цієї категорії становлять вартість спожитих засобів виробництва і вартість необхідного продукту. В економічному розумінні собівартість — це грошове вираження витрат підприємства на виробництво реалізацію продукції (робіт, послуг).

Метою бакалаврської дипломної роботи є обґрунтування практичних рекомендацій щодо зниження собівартості продукції на підприємстві ТОВ «Дендро агро»

Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі вирішуються наступні завдання:

- визначення економічної суті собівартості на підприємстві;

- визначення факторів, що впливають на зниження собівартості продукції;

- аналіз фінансово-економічного стану на підприємстві;

- обґрунтування інструментарію дослідження напрямів зниження собівартості на підприємстві;

- дослідження витрат підприємства;

- визначення шляхів зниження собівартості продукції на підприємстві.

Об’єктом дослідження є процес формування собівартості сільськогосподарської продукції та шляхи її зниження на прикладі ТОВ «Дендро агро»


скачати

© Усі права захищені
написати до нас