1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова грунтознавство ФГ Самоцвіт.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1164кб.
Дата: 18.03.2021

- гравієві (3-1 мм),

- піщана (0.05 мм),

- крупнопилуваті (0.05 -0.01мм)

- пилувата (0.01 - 0.001 мм)

- мулиста (менше 0.001 мм)

В залежності від того яка з фракцій переважає, до основного найменування ґрунту додається назва цієї фракції. Класифікація ґрунтів степового типу ґрунтоутворення за механічним складом представлена далі у таблиці
Таблиця 3.4 Класифікація ґрунтів за механічним складом ( за Качинським М.О.)

Назва ґрунту за механічним складом

Вміст фізичної глини, %

Вміст фізичного піску, %

Пісок розпушений

0-5

100-95

Пісок зв'язний

5-Ю

95-90

Супісь

10-20

90-80

Суглинок легкий

20-30

80-70

Суглинок середній

30-45

70-55

Суглинок важкий

45-60

55-40

Глина легка

60-75

40-25

Глина середня

75-85

25-15

Глина важка

Більше 85

Менше 15


Механічний склад має значний вплив на агрономічні властивості ґрунту. Так, легкі за механічним складом ґрунти(піски і суміші) швидше прогріваються і легше обробляються. Між ними і приземним шаром повітря краще відбувається газообмін. Такі ґрунти мають високу водопроникність, завдяки чому на них практично не розвивається водна ерозія. Серед негативних властивостей легких ґрунтів варто відзначити низький вміст продуктивної вологи в орному шарі та погане закріплення поживних речовин.

Глинисті (важкі за механічним складом ґрунти) повільно прогріваються на весні, пізніше досягають стану фізичної стиглості і їх механічний обробіток потребує значних затрат енергії. У безструктурному шарі важкі ґрунти дуже повільно обмінюються газами з повітрям, тому в них накопичується багато вуглекислого газу, уповільнюється окислення і переважають відновлювальні процеси з утворення закисів. Водопроникність низька, тому водна ерозія проявляється інтенсивно. Після дощу на важких ґрунтах утворюється кірка, яка ускладнює з’явлення над поверхнею ґрунту проростків. Важкі ґрунти мають високу вологоємність та ємність обмінного поглинання. Найкращими з точки зору задоволення потреб рослин у воді й елементах живлення є суглинкові ґрунти.

Взагалі, механічний склад - стійкий показник ґрунту, який майже не змінюється під впливом ґрунтоутворення, тому для покращення механічного складу легких та важких ґрунтів, як правило, вживають радикальних меліоративних заходів - у першому випадку розкидання по поверхні ґрунту порошкоподібної або грудкоподібної глини з наступним перемішуванням з орним шаром, а в другому - так само до ґрунту додається пісок. Значно покращує властивості легких і важких ґрунтів внесення органічних добрив. Характеристика механічного складу найпоширеніших ґрунтів господарства представлена у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 Механічний склад гранту

Індекс ґрунту

Глиби на

відбо

ру.

см

Вміст фракцій (%)при розмірах частинок ,мм

Назва ґрунт) за механічним складом

1,0-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

менше 0,001

Розріз 276


Ч ⁿ2(ск)3 .1.1;д

0-20

2.10


17.37


32.49


5.98

10.82

31.24

пилувато- важкосуглинковий

Л↨51.9648.04
Розріз 277


Ч ⁿ6(в)3.1..д

0-20

1.40 3.46

44.04

11.01

11.85

29.64

пилувато- важкосуглинковий

Л*

47.5052.50
Розріз 303


Ч ⁿ9(зп) 2.1.:в

0-20

18.8

36.51

19.04

2.97

4,09

18.59

піщано-

Лсг ↓↓

74.3525.65
легкосуглинковий


Розріз 116


Лⁿ 16(сн-ск)3.11-1.;е

0-20

0.56

2.09

37.52

10.36

11.86

37.61

пилувато- легкоглинистий

А-Д ↕

40.1759.83
Таблиця 3.2.1 Назви фракцій механічних елементів в залежності від їх діаметра

Фракція

Діаметр, мм

Каміння

Більше 3

Гравій

3-1

Пісок крупний

1-0,5

Пісок середній

0,5-0,25

Пісок дрібний

0,25-0,05

Пил крупний

0,05-0,01

Пил середній

0,01-0,005

Пил дрібний

0,005-0,001

Мул

0,001-0,0001

Колоїди

менше 0,0001

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас