Ім'я файлу: фізика+інформатика.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 23.11.2022
скачати

Урок 1

Тема: Адресація. Формули. Розв’язування задач з теми: «Механічний рух. Швидкість»

Мета:

сформувати предметні компетентності:

 • сформувати вміння та поняття формули, розглянути правила введення формул, види помилок під час введення формул і способи їх усунення;

 • пояснити правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах, модифікацію формул;

 • навчити виконувати задачі з фізики за даними в електронній таблиці, використовуючи вбудовані функції;

 • розвиток комунікативних умінь під час різних форм роботи;

 • виховувати інтерес до вивчення предметів інформатики та фізики;

розвивати ключові компетентності:

 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами (уміння сприймати, розуміти інформацію подану за допомогою електронних таблиць)

 • навчання впродовж життя (уміння розуміти адреси комірок, правильно використовували формули у електронній таблиці для розв’язання поставлених реальних завдань з фізики).

Обладнання: мультимедійна дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Тип уроку: інтегрований.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель інформатики

Епіграф сьогоднішнього уроку є слова Аристотеля: "Розум полягає не тільки в знанні, але й в умінні докладати знання на ділі".

Сьогодні на уроці ми ще раз повинні підтвердити ці слова. Але перш ніж ми приступимо до основної теми нашого уроку, повторимо вивчене з інформатики та фізики, згадаємо правила техніки безпеки у кабінеті інформатики. (Відео).

Учням задаються запитання, що стосуються раніше вивченого матеріалу, за кожну правильну відповідь вони отримують бали, які можна потім використати, як додаткові до практичної роботи, найактивніші учні отримають оцінку за урок.

Завдання 1: продовжити речення.Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 1. Прикладна програма, яка призначена для введення даних до комірок і обробка їх за формулами називається… (табличний процесор)

 2. Файл табличного процесора за замовчуванням (поки ви не дали йому свою назву) називається… (Книга-1Microsoft Excel)

 3. Таблиця Excel складається з ….. (стовпців та рядків)

 4. Мінімальний елемент електронної таблиці … (комірка)

 5. Стовпці в табличному процесорі позначаються… (латинськими літерами)

 6. Рядки в табличному процесорі позначаються … (арабськими цифрами)

 7. Ім’я комірки складається з … Наведіть приклади (назви стовпчика та номера рядка, В23, С12, А5)


5

3

4
Завдання 2: вказати адресацію комірок таблиці.Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів.
A

B

C1
D

1

223

4

5

Ключ: 1- А1 2 – С3 3 – В3 4 – С2 5 – D5

Молодці, пригадали. Так як наш урок інтегрований, то вам ще потрібно повторити тему з фізики, щоб пізніше виконати практичну роботу, розв’язавши задачі за допомогою табличного процесора Excel.

Вчитель фізики.

Давайте пограємо у гру «Впіймай помилку», я зачитую твердження, а ви якщо погоджуєтесь піднімаєте смайлик, що посміхається, а якщо ні, то сумний. Правильні відповіді фіксуєте у зошиті. Тоді починаємо.

 1. Механічним рухом називають зміну положення тіла в будинку відносно інших тіл з плином часу. Ні

 2. Поступальним рухом називають рух, за якого всі точки рухаються неоднаково. Ні

 3. Матеріальною точкою називають тіло розмірами якого можна знехтувати. Ні

 4. Шляхом називають довжину траєкторії, описану тілом під час свого руху. Так

 5. Механічний рух тіла має відносний характер. Так

 6. На координатній прямій положення тіла визначають двома координатами, на площині – трьома, у просторі – однією. Ні

 7. У таксі ми платимо за пройдений автомобілем шлях. Так

 8. Тролейбус можна вважати матеріальною точкою, коли він рухається вулицею від зупинки до зупинки. Так

 9. Тролейбус можна вважати матеріальною точкою під час виходу з нього пасажирів. Ні

 10. Переміщення спортсмена, що пробіг одне коло на стадіоні, дорівнює довжині кола. Ні

 11. Пройдений шлях спортсмена, що пробіг одне коло на стадіоні, дорівнює нулю. Ні

 12. При перельоті в літаку ми платимо за переміщення. Так

Завдання 2. Повторення формул, записуючи їх на мультимедійні дошці.

1. Записати формулу швидкості рівномірного прямолінійного руху:2. Перевести значення швидкості космічного супутника 7,5 км/с в м/с:

7500 м/с.

3. Пліт з туристами пливе річкою. Туристи на плоту перебувають в стані спокою відносно:

води;

5. Для вимірювання швидкості руху використовують прилад:

спідометр.

6. За якою формулою можна обчислити час рівномірного руху?

а)

7. Подайте швидкість руху 54 км/год в метрах на секунду:

15 м/с.

Ви всі молодці і гру пограли і матеріал повторили. А зараз приступимо до вивчення матеріалу з інформатики.

IV. Вивчення нового матеріалу з інформатики.

Вчитель інформатики.

Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню та опрацюванні даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів, різнотипні розрахунки. Все це робить дані в електронній таблиці зручними для сприйняття і розуміння користувачем. Також можна розв’язувати задачі з різних предметів. А ми спробуємо розв’язувати задачі з фізики. Для того, щоб правильно розв’язати задачу ви повинні правильно ввести дані та опрацювати їх. Для цього вам будуть потрібні посилання на клітинки та формули.

Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 та стовпця А, має адресу А1.

У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні значення (числові та текстові дані), а й формули. За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що розміщуються в інших клітинках таблиці.

Формула — це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій.

Формула може містити адреси клітинок чи їх діапазонів, знаки арифметичних дій тощо.

Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака «=» для того, щоб можна було відрізняти формули від даних. Наприклад, формула може мати такий вигляд: =(А1 + А2)/5 де А1, А2 — адреси клітинок, 5 — число, + та / — знаки арифметичних операцій.

Формула відображається у рядку формул. А її результат по завершенні введення — у відповідній клітинці, наприклад, A3. Для перевірки правильності написання формули при її уведенні або редагуванні посилання на різні клітинки позначаються різними кольорами, і навколо таких клітинок на екрані відображаються рамки відповідного кольору.

Дуже добре, після повторення вивченого та ознайомлення з новою темою ви можете приступати до виконання практичної роботи, а саме розв’язування задач з фізики використовуючи знання з інформатики.

V. Закріплення знань учнів.

Практична робота у табличному процесорі Excel.

 1.    Виразіть у метрах за секунду швидкості: 1) 7,2 км/год ;  2) 3600 см/хв;  3) 6 м/хв; 4) 36 дм/год.

Розв’язання:

Відповідь:    

7,2 км/год = 2 м/с; 

3600 см/хв = 0,6 м/с;                                       

6 м/хв = 0,1 м/с ;     

36 дм/год = 0,001м/с  

2.  Потяг проїхав 20 км за 15 хв. Яка швидкість потяга? 

Дано:

S = 20 км = 20000 м

t = 15 хв = 900 с         

Розв’язання: 

v=

v=

v - ?

Відповідь:         v = 22,2 м/с

3. Відстань між двома кілометровими стовпами потяг проїхав за 10 с. Виразіть швидкість потяга в кілометрах за годину. 

Дано:

S = 1 км = 1000 м

t = 10 с     

Розв’язання: 

v=

v=v=?

Відповідь: v= 360 км/год

4. Яку відстань пролітає літак за 1 хвилину, якщо він летить зі швидкістю 840 км/год? 

Дано: 

v= 840 км/год

t = 1 хв = 1/60 год

Розв’язання:   

v=

S=vt S - ?

Відповідь:  S = 12 км

5. За який час гоночний автомобіль, що рухається зі швидкістю   180 км/год проїде 360 км? 

Дано:

S  = 360 км  

= 180 км/год

Розв’язання:   

v=

t=

 t= = 2 год

t - ?

Відповідь:    t = 2 год.

VI. Підсумок уроку.

Ось і підходить наш урок до кінця. А чи пам’ятаєте ви, чиї слова ми використали на початку уроку? Так, правильно, Аристотеля. Як ви думаєте, чи мав сенс вислів: «Розум полягає не тільки в знанні, але й в умінні докладати знання на ділі». Так, я також разом з вами повністю погоджуюсь з сьогоднішнім епіграфом, оскільки обов’язково не тільки знати, а ще й вміло використати знання на практиці. Ви молодці, дуже плідно попрацювали.

Вам сподобався сьогоднішній урок? Щоб побачити ваші враження, прошу кожного намалювати на дошці ваші емоції.

VІІ. Оцінки за урок. Домашнє завдання.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас