Ім'я файлу: тести.docx
Розширення: docx
Розмір: 35кб.
Дата: 23.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
lo.docx
Комунікативна компетентність.docx

Тести

1. До якого виду відповідальності мають право притягнути посадові особи органів державної влади працівників, винних у порушенні законодавства про охоронупраці?

1.Матеріальна

2.Кримінальна

3.Адміністративна

4.Дисциплінарна

2. Хто здійснює громадський контроль за станом охорони праці?

1.Профспілка

2.Державна служба з питань праці

3.Служба охорони праці

3. Чи може здійснюватися проведення державного нагляду за охороною праці за анонімними заявами?

1.Так

2.Ні

3.Залежить від обставин

4. Громадський контроль за станом охорони праці може бути:

1.Внутрішній

2.Зовнішній

3.І внутрішній, і зовнішній

5. Чи відноситься до основних завдань Держпраці питання обов'язкового соціального страхування?

1.Так

2.Ні

6. Вогнегасники розміщують

1.у недоступному місці

2.біля виходу на видному і легкодоступному місці

3.в кабінеті директора

4.У шкафі

7. На пожежних постах розміщують

1.гаки, драбини, діжки з водою, пісок

2.вогнегасники, відра

3.сокири, лопати

4.граблі, вила, молотки

8. Щоб допомогти людям якнайшвидше вийти з громадського приміщення під час пожежі.

1.оголошують напрямок руху по гучномовцю

2.встановлюють спеціальні знаки

3.вмикають світло, щоб видно було куди йти

9. Який з вогнегасників не тушить клас А

1.Порошкові

2.Вуглекислотні

3.повітряно-пінні

4.Жодний вогнегасник

10. Який з вогнегасників тушить клас В

1. Порошкові

2. Вуглекислотні

3. Повітряно-пінні

4. Всі

11. Який з вогнегасників не тушить клас С

1. Порошкові

2. Вуглекислотні

3. Повітряно-пінні

4. Всі

12. Який з вогнегасників не тушить клас Е

1. Порошкові

2. Вуглекислотні

3. Повітряно-пінні

4. Жодний вогнегасник

13 Який з вогнегасників не тушить клас D

1. Порошкові

2. Вуглекислотні

3. Жодний вогнегасник

4. Повітряно-пінні

14. Основними причинами виникнення пожеж є :

1. Порушення правил протипожежної безпеки

2. Витікання газу

3. Обережне поводження з вогнем

15. Пожежна небезпека це:

1. Можливість виникнення пожежі

2. Розвиток пожежі

3. Локалізація пожежі

4. Можливість виникнення і розвиток пожежі.

16. Пожежна безпека це:

1. Виникнення пожежі

2. Захист матеріальних цінностей

3. Виключається можливість виникнення пожежі

4. Небезпечні фактори

17. Горючі будівельні матеріали поділяють на групи:

1.Дві

2. Три

3. Чотири

4. Вісім

18. За займистістю горючі будівельні матеріали поділяються на групи:

1. Дві

2. Три

3. Чотири

4. Пять

19. Правила пожежної безпеки в Україні:

1. НАПБ А.01-001:2018

2. НАПБ А.01-001:2014

3. ППБУ-2018

4. ППБ-2014

20. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги.

1. ДБН В.1.1-7:2020

2. ДБН В,1.2-6-2019

3. Закон України «Про пожежну безпеку.»

4. ДБН В.1.1-7:2016

21. Типи протипожежних перекриттів:

1. Одне

2. Два

3. Три

4. Чотири

22. Скільки є ступенів вогнестійкості будівель та споруд:

1.Сім

2. Чотири

3. Десять

4. Вісім

23. Вступний інструктаж проводить:

1. спеціаліст відділу охорони праці

2. керівник підприємства

3. керівник підприємства

4. головний інженер

24. Робочий час для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, повинен тривати:

1. 40 годин на тиждень

2. 24 години на тиждень

3. не більше 36 годин на тиждень

4. не більше 30 годин на тиждень

25. Для підлітків віком від 16 до 18 років; осіб віком від 15 до 16 років та учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, встановлюють:

1. робочий час нормальної тривалості

2. робочий час скороченої тривалості

3. робочий час підвищеної тривалості

4. неповний робочий день

26. Чи можна перевозити разом з пестицидами інші вантажі ?

1. так, якщо вони у герметичній упаковці

2. ні, не можна

3. так, але тільки будівельні матеріали

4. так, але крім харчових продуктів

27. Застрахованими є:

1. роботодавці

2. фізичні особи

3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

4. юридичні особи

28. Якщо стався нещасний випадок пов’язаний з виробництвом, то складають акт за формою:

1. Н-1

2. НТ

3. П-5

4. П-4

29. До біологічних шкідливих виробничих факторів відносять:

1. живі клітини і спори, що містяться в препаратах

2. деякі речовини біологічної природи, що отримані хімічним синтезом

3. важкість праці

4. виробничий шум, ультразвук, інфразвук, вібрацію

30. Скільки в середньому триває стажування:

1. 1 - 5 змін

2. 6 - 10 змін

3. 2-15 змін

4. 10 – 15 змін

31. Для оцінки швидкості руху повітря використовуються:

1. психрометри;

2. психрометри;

3. газоаналізатори;

4. анемометри

32. . Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності, і їх зберігають на підприємстві протягом:

1. 10 років

2. 25 років

3. 25 років

4. 50 років

33. Інструкції бувають:

1. орієнтовні загальні

2. орієнтовні і робочі

3. робочі й загальні

4. орієнтовні та ті, що діють на підприємстві

34. Згідно з яким законодавчим актом роботодавець створює службу охорони праці:

1. Законом України “Про охорону праці”

2. Законом України “Про пожежну безпеку”

3. Цивільним кодексом України

4. Кодексом законів про працю України

35. Вид інструктажу, який проводять з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади

1. повторний

2. вступний

3. цільовий

4. первинний

36. Службу охорони праці створюють на підприємствах, в організаціях, господарствах з кількістю працівників:

1. 50 осіб і більше

2. не більше 50 осіб

3. не більше 100 осіб

4. не менше 100 осіб

37. Яка величина струму смертельна для людини?

1. 0,02 А.

2. 0,05 А.

3. 0,1 А.

4.0,03 А.

38. Яка величина струму безпечна для людини?

1. 0,03 А.

2. 0,1 А.

3. 0,02 А.

4. 0,05 А.

39. Яка напруга електричного струму є безпечною для людини в особливо небезпечних приміщеннях?

1. 12 В;

2. 60 В;

3. 36 В;

4. 40 В

40. Висота евакуаційних шляхів і виходів має становити не менше

1. 2 м

2. 5 м

3. 4 м

4. 10 м

41. Яка гранична норма підіймання і переміщення вручну вантажів для неповнолітніх (юнаків і дівчат) віком 16 і 17 років під час короткочасного підіймання?

1. ю-14,0 кг , д -7,0 кг ю-16,0 кг , д -8,0 кг

2. ю-12,0 кг , д -6,0 кг ю-14,0 кг , д -7,0 кг

3. ю-12,0 кг , д -6,0 кг ю-14,0 кг , д -7,0 кг

42. Яка періодичність перегляду інструкцій з охорони праці на об’єктах з підвищеною небезпекою, що діють на підприємстві?

1. Не рідше одного разу у 3 роки

2. Не рідше одного разу у 4 роки

3. Не рідше одного разу у 2 роки

4. Не рідше одного разу у 5 роки

44.Робота з використанням сильнодіючих ядовитих речовин обмежується часом:

1. 4 години

2. 2 години

3. 6 годин

4. 5 годин

45. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися:

1. у напрямку виходу з приміщення;

2. у будь-який бік;

3. всередину приміщення;

46. Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів:

1. А, Б і В.

2. А,В

3. А,В,С

4. А,Б

47. Розвиток аварії в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства.

1. Рівень А

2. Рівень Б

3. Рівень С

4. Рівень В

48. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві:

1. Пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження.

2. Матеріальні збитки підприємству.

3. Погіршання морального клімату в колективі.

49. Як повинен себе поводити працівник під час аварії на виробництві?

1. Діяти рішуче, спокійно і впевнено;

2. Чекати яка поступить команда від керівництва;

3. Залишити робоче місце і йти в місце збору.

50. Який інструктаж проводиться при порушенні правил охорони праці або нещасному випадку?

1. Позаплановий

2. Цільовий

3. Повторний

51. Чи зобов'язаний власник під час укладання трудового договору проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його права i пільги?

1. Ні

2. Так, якщо громадянин цього вимагає

3. Так

52. Документ, у якому вказані евакуаційні шляхи й виходи, встановлені правила поведінки людей на випадок аварії:

1. план евакуації з приміщень на випадок аварій;

2. план ліквідації аварій;

3. інструкція з охорони праці;

53. Евакуаційних виходів із будівлі з кожного поверху повинно бути:

1. один;

2. не менше двох;

3. не більше трьох;

54. Шляхи евакуації мають бути завширшки не менше:

1. 0,8 м;

2. 1,5 м;

3. 1 м;

4. 2м.

55. Штучними джерелами УФВ є:

1. конструкції будівель і споруд

2. газорозрядні джерела світла

3. сонце

4. всі живі організми

56. Яка періодичність проведення повторного інструктажу для робіт з підвищеною небезпекою?

1. 1 раз на 6 місяців;

2. 1 раз на місяць;

3. 1 раз на 3 місяців;

4. 1 раз на 4 місяців;

57. Що таке виробнича травма?

1. травма отримана внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою.

2. травма, одержана працюючим на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці

3. травма отримана працівником дорогою на роботу або з роботи

58. В який термін комісія повинна провести розслідування нещасного випадку, що стався з здобувачем освіти в процесі навчання?

1. Протягом 7 робочих днів;

2. Протягом 10 робочих днів;

3. Протягом 5 робочих днів;

4. Протягом 3 робочих днів;

59. Коли проводиться позаплановий інструктаж?

1. При виконанні нової для працівника роботи

2. При переводі працюючого з одного об'єкту на інший

3. при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

60. Страхування від нещасного випадку здійснює:

1. Кабінет Міністрів України

2. Пенсійний фонд України

3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

4. підприємство

61. Аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства.

1. Рівень Б

2. Рівень В

3. Рівень С

4. Рівень А

62. Аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, можливістю впливу уражальних чинників аварії на населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства (об'єкти), а також на довкілля.

1. Рівень В

2. Рівень С

3. Рівень А

4. Рівень Б

63. План евакуації складається в......примірниках

1. 4

2. 2

3. 1

4. 3

64. Кваліфікована медична допомога надається

1. вузькими спеціалістами медичної галузі

2. особою, що перебуває поряд

3. медичними спеціалістами

65. Природним джерелом УФВ є:

1. сонце

2. газорозрядні джерела світла

3. лазери

4. конструкції будівель і споруд

66. Перша медична допомога надається

1. особою, що перебуває поряд

2. вузькими спеціалістами медичної галузі

3. медичними спеціалістами

67. План ліквідації аварій складається на

1. 2 роки

2. 8 років

3.5 років

4. 3 роки

68. Страховий ризик — це:

1. конкретне явище або сукупність явищ, при настанні яких проводяться виплати із наперед створеного страхового фонду в грошовій формі, що пов'язані з ймовірністю настання несприятливих подій

2. одинична подія, яка має суб'єктивний характер і підлягає регулюванню з боку людей

3. несприятливі обставини у господарській діяльності суб'єктів господарювання, призводять до перерв у виробництві

4. аномальні явища в природі

69. Всебічна і детальна перевірка (ревізія) стану безпеки і умов праці на підприємстві (на великих підприємствах – на окремих виробництвах, цехах, об’єктах тощо) – це:

1. оперативна перевірка

2. цільова перевірка

3. комплексна перевірка

4. контрольна перевірка

70. Перелік яких документів містить нормативно-технічна база охорони праці підприємства?

1. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП); нормативні (локальні) акти про охорону праці окремих підпри­ємств: правила, ОСТи, норми, положення, статути, інструкції, керівництва, вказівки, рекомендації, вимоги, технічні умови безпеки, переліки та інші, яким надано чинність норм, обов'язкових для виконання.

2. Лише інструкції, стандарти, норми, положення реко­мендації з охорони праці.

3. Конституцію України, Кодекс законів про працю, За­кон України "Про охорону праці", інструкції з охорони праці.

4. Конституцію України, Кодекс законів про працю, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Закон України "Про охорону праці", інструкції та стан­дарти з охорони праці.

71. Які є види планування роботи з охорони праці?

1. Перспективне, поточне, оперативне.

2. На рівні структурного підрозділу, на рівні підприєм­ства, на місцевому рівні, на регіональному рівні.

3. Динамічне, екстраполяційне.

4. Динамічне, екстраполяційне.

72. Які види відповідальності можна застосовувати до працівників за порушення законодавчої бази щодо охорони праці?

1. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна

2. Адміністративна, дисциплінарна.

3. Дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, матеріальна.

4. Адміністративна, матеріальна, кримінальна.

73.

74. Який обов’язок роботодавця стосовно охорони праці під час укладання трудового договору з працівником згідно закону України «Про охорону праці»?

1. Роботодавець повинен проінформувати працівника про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я.

2. Роботодавець не зобов’язаний інформувати працівника під розписку про умови праці, небезпечні фактори, наслідки від них, оскільки працівнику повідомляють цю інформацію під час проведення інструктажів та в небезпечних місцях розміщенні попереджувальні знаки та плакати.

3. Роботодавець повинен проінформувати працівника про проходження медичного огляду.

4. Роботодавець повинен інформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я .

75. В якому Законі України задекларовані основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

1. У Законі України « Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

2. У Законі України «Про охорону праці».

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

4. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

76. Які нормативні акти про охорону праці розробляються та затверджуються власником підприємства?

1. Стандарти

2. Рекомендації, вимоги

3. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями

4. Технічні умови безпеки

77. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності – це:

1. СУОП

2. безпека праці

3. охорона праці

4. виробничий травматизм

78. Після якого виду інструктажу новоприйняті працівники допускаються до роботи?

1. Вступного

2. Цільового

3. Первинного інструктажу на робочому місці

79. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків? (без згоди батьків)

1. з 14 років

2. з 17 років

3. з 16 років

4. з 16 років

80. Хто являється суб’єктом управління охорони праці ?

1. Особа, яка ставить цілі перед об’єктом управління , деталізує їх у формі завдань, доводить до об’єкта управління.

2. Група осіб, яка ставить цілі перед об’єктом управління, деталізує їх у формі завдань , доводить до об’єкта управління та контролює їх виконання.

3. Група осіб, яка ставить цілі перед об’єктом управління, деталізує їх у формі завдань , доводить до об’єкта управління.

4. Особа або група осіб, які ставлять цілі перед об’єктом управління, деталізують їх у формі завдань, доводять до об’єкта управління та контролюють їх виконання.

81. Що означає поняття "соціальний діалог"?

1. Це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

2. Це узгодження позицій між роботодавцями, профспілками та найманими працівниками з питань створення безпечних умов праці, належної оплати праці, дотримання вимог охорони праці.

3. Це взаємодія органів державної та місцевої влади, роботодавців, профспілок та найманих працівників з питань законодавчого забезпечення охорони праці; створення безпечних умов праці на підприємствах; дотримання працівниками вимог охорони праці під час роботи на підприємстві.

4. Це співпраця найманих працівників, профспілок, роботодавців та органів влади з питань охорони праці.

82. Яка тривалість робочого часу встановлена для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці?

1. 36 годин на тиждень.

2. 30 годин на тиждень.

3. 46 годин на тиждень.

4. 40 годин на тиждень.

83. В яких главах Кодексу законів про працю в Україні передбачені вимоги охорони праці?

1. "Охорона праці", "Робочий час".

2. "Охорона праці", "Трудовий договір", "Відповідаль­ність за порушення законодавства про працю".

3. "Охорона праці", "Робочий час".

4. "Охорона праці", "Трудовий договір", "Робочий час", "Час відпочинку", "Праця жінок", "Праця молоді", "Професійні спілки", "Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю".

84. Що необхідно розуміти під поняттям "система управління охороною праці (СУОП) "?

1. Це перелік посадових осіб, які здійснюють управління охороною праці та їх повноважень у цій сфері.

2. Це комплексна система заходів та засобів з управління охороною праці на різних рівнях: підприємства, регіону, держави.

3. Це сукупність органів законодавчої, виконавчої влади, які регламентують питання охорони праці на різних рівнях: загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні конкретного підприємства.

4. Це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання прав працівників, гаран­тованих законодавством з питань охорони праці.

85. В якому році засновано Міжнародну організацію праці?

1. У 1915 році.

2. У 1919 році.

3. У 1920 році.

4. У 1965 році.

86. Яка найбільша перерва для відпочинку та харчування може надаватися працівникам?

1. Не більше ніж 2 години.

2. Не більше ніж одна година.

3. Не більше ніж 3 години.

4. Не більше ніж півтори години.

87. З якого року Україна є членом Міжнародної організації праці?

1. З 1991 року.

2. 3 1954 року.

3. З 2000 року.

4. З 1945 року.

88. В яких випадках здійснюється оперативне планування робіт з охорони праці?

1. За підсумками стану охорони праці в структурних під­розділах та на підприємстві загалом, за результатами перевірок органів державного нагляду за охороною праці.

2. Після аварій та нещасних випадків на підприємстві.

3. За наявності коштів, при виявленні порушень охорони праці працівниками.

4. Після аварій та нещасних випадків на підприємстві.

89. Якою має бути послідовність створення системи управління охороною праці (СУОП)?

1. Визначення мети та об'єкта управління, визначення завдань та заходів щодо охорони праці, визначення функцій і методів управління, побудова організаційної структури управ­ління, складання нормативно-технічної документації.

2. Підбір фахівців, аналіз умов праці, виявлення відхилень від нормативних показників, підбір необхідних засобів захисту, розробка посадових інструкцій, розробка інструкцій з охорони праці.

3. Аналіз умов праці, аналіз забезпеченості кадрами, під­бір фахівців, аналіз забезпечення нормативною документацією, розробка та затвердження нормативних актів.

4. Визначення мети системи, аналіз умов праці, забезпе­чення засобами індивідуального та колективного захисту, роз­робка та затвердження нормативних актів з охорони праці.

90. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

1. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

2. На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

3. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

4. На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності

91. Для чого використовується пісок при виникненні загоряння?

1. для ліквідації доступу повітря до вогнища

2. для влаштування дренажу

3. для створення загороджувального бар’єру

92. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу :

1. Згідно колективного договору

2. Згідно Закону "Про охорону праці"

3. Згідно розпорядження адміністрації

4. Згідно Кримінального кодексу

93. На кого покладено виший нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

1. На органи прокуратури

2. На керівників підприємства

3. На профспілки та технічну інспекцію

4. На службу охорони праці

94. Потерпілий від дії електричного струму вважається мертвим, якщо у нього:

1. Відсутнє дихання;

2. Смерть встановлює лікар.

3. Відсутнє дихання і серцебиття;

95. Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

1. До захворювань

2. До зниження працездатності

3. До травмування

96. Що необхідно для звільнення з роботи осіб віком до 18 років з ініціативи власника:

1. Працевлаштування на новому місці.

2. Попередня згода комісії у справах неповнолітніх;

3. Рішення комісії з трудових спорів;

97. На який час дозволяється накладати джгут при сильній кровотечі у літній період року?

1. На 1,5 -2 години;

2. На 2-3 години;

3. На 1 годину;

98. Який період доби вважається нічним робочим часом?

1. 3 22.00 до 6.00.

2. 3 23.00 до 7.00;

3. 3 20.00 до 8.00;

99. Якими заходами підвищується рівень знань з техніки безпеки?

1. В основному самоосвітою

2. Шляхом позапланових перевірок

3. Консультаціями, семінарами, курсовими роботами, бесідами

4. Роботою постійних гуртків

100. Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?

1. Притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності

2. Стягнення у вигляді грошових штрафів, які накладають на винну особу органи державного нагляду за охороною праці

3. Накладення: догани, звільнення з посади, строгої догани, переведення на нижче оплачувану роботу
скачати

© Усі права захищені
написати до нас