Ім'я файлу: Практична робота 3.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 24.01.2023
скачати

Адаптація як універсальна

властивість біологічних систем

Практична робота № 1(3)

Прояви адаптації на різних рівнях

Молекулярний

  1. Збільшення або зменшення концентрації білків унаслідок відповідних змін у їх синтезі;

  2. Приєднання до існуючих макромолекул різних речовин, які модифікують їх властивості і просторову організацію;

  3. Зміна регуляторних функцій білків;

  4. Зміна просторової організації біополімерів залежно від параметрів середовища;

  5. Синтез нового типу макромолекул унаслідок мутацій та інших змін генному.
Приклади

1.Зміна форми молекул гемоглобіну в результаті заміни однієї пари нуклеотидів відповідного гена

Клітинний

  1. Відновлення втрачених або пошкоджених частин клітини.

  2. Захист клітини від несприятливих умов існування.

  3. Зниження функціональної активності клітин.

  4. Специфікація клітин відповідно умовам існування.

  5. Формування специфічних клітинних структур.
1. Регулювання кількості Мітохондрій і Хлоропластів шляхом їх подвоєння.

2. Захист ДНК від пошкоджень- Репарація -набір процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК.

Організмовий

У процесі формування адаптацій на організмовому рівні виділяють три фази. Початкова фаза адаптаційного процесу - це звикання організму до короткочасної дії певних чинників.

Наступна фаза - перехід до стійкої адаптації - здійснюється за умов тривалого впливу певного чинника або комплексного впливу різних чинників.

Третя -досягнення певної адаптації організму є якісно новий його стан, для якого характерна підвищена стійкість до впливу.несприятливих факторів та раціональне витрачання енергії.

Види адаптацій:

-морфологічні; -філогенетичні;

-фізіологічні; - етологічні;

-онтогенетичні; -соціальні.

1. Мімезія – спроможність тварин у разі небезпеки нагадувати за формою або забарвленням рослини або неїстівні предмети.

2. Зміна поведінки особин.

3. Ароморфози та ідіоадаптації

Популяційно-видові

Сформовані протягом існування окремих популяцій або історичного розвитку виду. Ці адаптації спадково закріплені на молекулярно-генетичному рівні. У тварин такі адаптації зачіпають як окремі системи органів, так і функціональні системи. Вони насамперед пов’язані з регуляторними системами організму: нервовою та ендокринною. Адаптації спочатку формуються в окремих особин і лише згодом поширюються в популяції. 

Адаптації на популяційному рівні також спрямовані на підтримання гомеостазу.

1.Спільне добування їжі зграєю вовків або прайдом левів.

2.Нерест риб.

3.Забарвлення тварин відповідно сеедовища їх існування(у грунтах коричневого кольору більшість організмів мають коричневе забарвлення).

Екосистемний

Екосистемна адаптація (ЕА) передбачає використання біорізноманіття, екосистемних функцій і послуг та їх урахування у загальній стратегії адаптації, підтримка суспільства, зокрема місцевим громадам, у процесі адаптації до несприятливих наслідків зміни клімату

1.Мікориза орхідей з базидіальними грибами.

2. Мутуалізм риб-клоунів з актиніями.

3. Бактеріориза бульбочкових бактерій роду Rhizobium з бобовими рослинами.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас