Ім'я файлу: Вирусные и детские инфекции Закладный О.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 22.05.2020

І. ГРВІ

1. На розтині у померлого хлопчика, віком 8 років, в обох легенях виявлено перибронхіальні ділянки ущільнення неправильної форми різних розмірів, червоного кольору, які вибухають або інколи западають відносно поверхні розрізу легеневої тканини, з вибухаючих ділянок розрізу стікає червона рідина. Найбільш вірогідна етіологія хвороби:

A. *Вірус грипа

B. Паличка Фридлендера

C. Стрептокок пневмонії

D. Повна обтурація окремих бронхів

E. Часткова обтурація окремих бронхів
2. У 30-річного чоловіка, який хворів на гостре респіраторне захворювання та помер при явищах гострої легенево-серцевої недостатності, під час розтину знайдено фібринозно-геморагічне запалення в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбронхит, збільшені легені, яки мають пістрявий вигляд за рахунок абсцесів, крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Грип

B. Парагрип

C. Респіратрно-синцитіальна інфекція

D. Кір

E. Аденовірусна інфекція
3. Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.

A. *Грип

B. Парагрип

C. Аденовірусна інфекція

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Стафілококова бронхопневмонія
4. У хворого 60 років, який скаржився на субфебрильну температуру, головний біль та кашель з мокротою протягом 10 днів, задуху. Через 6 діб настала смерть. На розтині слизові, серозні та мозкові оболонки, просочені кров’ю, у легенях ознаки інтерстиційної пневмонії, що викликана вірусом , і бронхопневмонії, що пов’язана із вторинною інфекцією, геморагії та ателектази. Ваш діагноз:

A. *Грип

B. Кір

C. Ентеровірусна інфекція

D. Натуральна віспа

E. ВІЛ-інфекція
5. Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5 років, який хворів на ГРВІ, було знайдено: серозно-геморагічний риноляринго- трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки в трахеї і бронхах; в легенях – множинні вогнища серозно-геморагічної пневмонії з поодинокими гіаліновими мембранами в просвітах альвеолярних ходів. Діагностуйте форму грипу.

A. *Важка

B. Легка

C. Середньої важкості

D. Грипозний токсикоз

E. Велика строката легеня
6. Хворий 67 років мав важку форму грипу з летальним наслідком. На секції зміни в легенях були подібні змінам “великих строкатих легень”. При мікроскопічному дослідженні виявлено: різке повнокрів’я судин, крововиливи, набряк легеневої тканини, в просвіті бронхів і альвеол ексудат, який містить переважно еритроцити. Про який характер запалення легень свідчать ці морфологічні ознаки?

A. *Геморагічна бронхопневмонія

B. Катаральна бронхопневмонія

C. Гнійна бронхопневмонія

D. Десквамативна бронхопневмонія

E. Фібрінозна пневмонія
7. У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижні захворювання. На розтині серце зі значним розширенням порожнин, в'яле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокрів'я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A. *Міокардит

B. Стенокардія

C. Гостра коронарна недостатність

D. Інфаркт міокарду

E. Кардіоміопатія
8. Больной заболел гриппом, умер на 2-ой день от интоксикации. Назовите вид возбудителя.

A. *Вирус

B. Бактерия

C. Грибы

D. Бледная трепонема

E. Микоплазма
9. При вскрытии трупа больного, умершего от легочной недостаточности обнаружено увеличенное легкое с очагами темно-красного, розовато-желтого цвета "большое пестрое легкое", некротический трахеобронхит. Каким заболеванием наиболее вероятно страдал больной?

A. *Гриппозная пневмония

B. Крупозная пневмония

C. Казеозная пневмония

D. Фиброзирующий альвеолит

E. Коревая пневмония
10. На вскрытии в легком обнаружены множественные очаги до 2,5 см. в диаметре округлой формы, плотноватые, безвоздушные, без четких границ, ярко-красного цвета. При микроскопическом исследовании в просвете альвеол найдены эритроциты, небольшое количество лимфоцитов. Описанные изменения характерны для:

A. *Гриппозной пневмонии

B. Крупозной пневмонии

C. Геморрагического инфаркта легкого

D. Коревой пневмонии

E. Аспирационной пневмонии
11. Больной умер при явлениях дыхательной недостаточности. Заболел остро 4 дня назад, температура тела - 40°С, явления катара верхних дыхательных путей в течение суток сменились приступами непродуктивного кашля, болью в грудной клетке, одышка в течение 2 суток прогрессировала. В лечебное учреждение привезен скорой помощью (вызвли соседи), без сознания, с дыхательной недостаточностью III ст., сердечно-сосудистой недостаточностью III А ст., температура тела – 39°С, явления гипоксии ЦНС. Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь больной, скончался через сутки после госпитализации. На вскрытии: легкие большие, пестрые серо- красные очаги пневмонии сменяются темно-красными зонами полнокровия, а также отдельные участки легких с множественными мелкими кровоизлияниями. не спадаются на разрезе, в бронхах разных калибров – панбронхит с участками воспалительной инфильтрации, лизирования и некроза. Наиболее вероятный диагноз:

A. *Гриппозная пневмония

B. Обострение хронического бронхита

C. Инфаркт миокарда

D. Сыпной тиф

E. Сальмонеллез
12. Больной заболел остро. Предъявлял жалбы на озноб, повышение температуры до 40 °С, головную боль, кашель, одышку. На 5 день больной скончался. На вскрытии: легкие увеличены в объеме, пестрого вида – “большое пестрое легкое”. Для какого заболевания характерна такая картина в легком

A. *Грипп

B. Аденовирусная инфекция

C. Крупозная пневмония

D. Респираторно-синцитиальная инфекция

E. Бронхоэктазы
II. ВІЛ-інфекція

1. У померлого 44 років, громадянина України, за результатами розтину встановлено поєднання пневмоцистної пневмонії, саркоми Капоші та В-клітинної лімфоми. В анамнезі невпорядковані статеві контакти. Що є найбільш вірогідним?

A. *Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія СНІДу

B. Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія преСНІДу

C. Вторинний імунодефіцит внаслідок первинної В-клітинної лімфоми

D. Вторинний імунодефіцит внаслідок саркоми Капоші
2. Який клон імунокомпетентних клітин уражується при інфікуванні вірусом імунодефіциту людини?

A. *Т-лімфоцити хелпери

B. В-лімфоцити

C. Т-лімфоцити кіллери

D. Макрофаги

E. Клітини пам’яті
3. У больного с наркоманией по результатам клинико-лабораторного исследования поставлен диагноз СПИД. Укажите возбудителя данного заболевания.

A. *Ретровирусы

B. Аденовирусы

C. Реовирусы

D. Риновирусы

E. Энтеровирусы
4. У больного с наркоманией длительно отмечалась лихорадка, генерализованная лимфоаденопатия, снижение массы тела. Смерть наступила от пневмоцистной пневмонии. Ваш предположительный диагноз.

A. *СПИД

B. Лимфосаркома

C. Туберкулез

D. Сепсис

E. Лимфолейкоз
5. При аутопсии умершего наркомана, на коже дистальных отделов нижних конечностей обнаружены багрово-красные пятна, бляшки и узлы (саркома Капоши). Выявлена также острая пневмония, вызванная пневмоцистами. Для какого заболевания характерны данные изменения?

A. *СПИД

B. Грипп

C. Корь

D. Дифтерия

E. Сибирская язва
6. У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини, з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідком, і які нагадують “совине око”. Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого.

A. *Цитомегаловірус

B. Пневмоциста карінії

C. Атипова мікобактерія

D. Герпес-вірус

E. Токсоплазма
7. У хворого з клініко-лабораторними проявами набутого імунодефіциту, зумовленого ВІЛ-інфекцією на шкірі дистальних відділів нижніх кінцівок розташовуються множинні темно-червоного кольору плями, бляшки. Гістологічно в біоптаті шкіри з цих ділянок визначається пухлинна тканина, яка складається з множинних новоутворених, хаотично розташованих тонкостінних судин і пучків веретеноподібних клітин. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A. *Саркома Капоши

B. Лімфома шкіри

C. Дерматомікоз

D. Базальноклітинний рак

E. Запальний дерматит
III. Натуральна віспа і сказ: –
Дитячі інфекції

I. Скарлатина

1. Під час огляду ротової порожнини хлопчика 14 років була знайдена картина “палаючого зіву”, мигдалики збільшені, яскраво-червоні. Мікроскопово у мигдаликах знайдено гіперемію, дрібні вогнища некрозу з незначним лейкоцитарним інфільтратом та ланцюжками стрептококів. Підщелепові лімфатичні вузли збільшені. Через 3 тижні після видужання появилися ознаки гострого гломерулонефриту. Діагностуйте захворювання.

A. *Скарлатина

B. Дифтерія

C. Важка форма грипу

D. Первинна фолікулярна ангіна

E. Первинна апостематозна ангіна
2. У дитини 10 р. з’явилися різкий біль при ковтанні, набряк шиї, температура тіла підвищилась до 39 ºС, з’явились яскраво-червоні дрібноточкові висипання по всьому тілу. У зіві і мигдаликах – різке повнокрів’я (“палаючий зів”), “малиновий язик”. На поверхні мигдаликів – поодинокі сіруваті вогнища некрозів. Про яке захворювання може йти мова?

A. *Скарлатина

B. Менінгококовий назофарингіт

C. Дифтерія

D. Грип

E. Кір
3. У дитини 7 років з`явилась біль у горлі. підвищилась температура тіла. На 2-ий день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тіло, за виключенням носогубного трикутника. При огляді порожнини рота – в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново – червоний. Ваш діагноз?

A. *Скарлатина

B. Аденовірусна інфекція

C. Дифтерія зіва

D. Кір

E. Стрептококова ангіна
4. У ребенка 6 лет заболевание, началось остро с резкого катара в зеве и миндалинах, который распространился на слизистую оболочку рта, язык ("малиновый язык"), глотку. На поверхности миндалин некрозы. Местами по мере отторжения некротических масс образуются язвы. Шейные лимфоузлы увеличены. На теле мелкоточечная сыпь ярко-красного цвета, за исключением носогубного треугольника. О каком заболевании можно думать?

A. *Скарлатина

B. Дифтерия

C. Ангина

D. Корь

E. Менингококковый назофарингит
5. Девочка 5 лет заболела остро. Появилась боль в горле, высокая температура, присоединилась мелкоточечная сыпь на коже. При осмотре полости рта выявлена резкая гиперемия зева, малиновый язык, увеличенные ярко-красного цвета миндалины с сероватыми и желтоватыми тусклыми очагами, которые распространяются на перитонзиллярные ткани, увеличены подчелюстные лимфатические узлы. Для какого заболевания характерны данные изменения?

A. *Скарлатина

B. Корь

C. Дифтерия зева

D. Дифтерия гортани

E. Менингококковый назофарингит
6. На вскрытии у ребенка найдена некротическая гнойная ангина, флегмона шеи, гнойный отит, гнойный менингит. Эти изменения наиболее характерны для:

A. *Септической скарлатины

B. Менингококковой инфекции

C. Токсической скарлатины

D. Дифтерии зева

E. Отогенного сепсиса
II. Кір

1. Хворий 25 років госпіталізований до інфекційного відділення з діагнозом “Кір. Вторинний міокардит” зі скаргами на гострий біль в області серця, що посилювався при кашлі, температуру 39,5ºС, задуху. При аускультації вислуховувався характерний шум тертя перикарду та розширення меж серця при перкусії. На 3 добу при явищах прогресуючої серцево-легеневої недостатності хворий помер. На розтині під вісцеральним листком перікарду дрібні крововиливи, поверхня серозної оболонки тьмяна, дифузно вкрита нашаруваннями сіро-білого кольору у вигляді сіточки, волосків та плівок, в просвіті перикарда 200 мл каламутної рідини. Який вид запалення характерний для даної форми перикардиту?

A. *Крупозне фібринозне

B. Дифтеритичне фібринозне

C. Серозне

D. Гнійне

E. Катаральне
2. Дитина 12 років занедужала гостро з підвищенням температури до 38°C, з головним болем, першінням у горлі, потім з'явився грубий кашель, на 3 день на шкірі обличчя, шиї і верхньої частини тулуба – рясна плямиста папульозна висипка, яка не свербить. Слизова оболонка рота яскраво гіперемійована, з наявністю на щоках біля нижніх корінних зубів дрібної білої енантеми. Який найбільш імовірний діагноз?

A. *Кір

B. Скарлатина

C. Краснуха

D. Алергічний дерматит

E. Дизентерія
3. У ребенка 2 лет появился катаральный конъюктивит, фарингит, ларинготрахеобронхит. На слизистой оболочке щек, соответственно нижним малым коренным зубам, белые пятна, а позднее – крупнопятнистая и папулезная сыпь на лице, туловище, конечностях. О каком заболевании следует думать?

A. *Корь

B. Скарлатина

C. Менингококковая инфекция

D. Сыпной тиф

E. Грипп
4. У ребенка, появилось повышение температуры до 38,5 ºС, насморок, конъюнктивит, кашель. На коже - крупнопятнистая сыпь, в полости рта белесоваты отрубевидные высыпания на слизистой оболочке щек. На 4 сутки появилась отдышка, в легких - влажные хрипы. Внезапно появилось затруднение дыхания. Смерть наступила при явлениях асфиксии. О каком заболевании идет речь?

A. *Корь

B. Менингококцемия

C. Грипп

D. Легочная форма муковисцидоза

E. Пневмония
5. У ребенка 7 лет повысилась температура тела до 39 °С, появились насморк, конъюнктивит, кашель. На коже отмечались крупнопятнистые высыпания, при осмотре полости рта – беловатые высыпания на слизистой оболочке щек. Внезапно появилось тяжелое дыхание и наступила смерть при явлениях асфиксии. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. *Корь

B. Скарлатина

C. Дифтерия

D. Менингококковій назофарингит
скачати

© Усі права захищені
написати до нас