1   2   3
Ім'я файлу: 20130923-124450.docx
Розширення: docx
Розмір: 91кб.
Дата: 05.04.2022
скачати

МОРФОЛОГІЯ

1. Галуження, при якому верхівкова брунька стебла не розвивається, а найближча до неї бічна брунька дає пагін, який продовжує ріст стебла. Визначте тип галуження пагона.

а) дихотомічне

b) моноподіальне

c) симподіальне*

d) несправжньо-дихотомічне

2. Визначте тип органу: осьовий полісиметричний вегетативний орган необмеженого росту з листками і бруньками, наростає верхівкою (від’ємний геотропізм), галуження і закладання бруньок проходять екзогенно.

а) бульбоцибулина

b) корінь

c) кореневище

d) стебло (пагін)*

3. При вивченні студентами зовнішньої будови стебла хмелю з’ясувалось, що його стебло піднімається над поверхнею землі, обвиваючись навколо інших рослин. Таке стебло за положенням у просторі називається …

а) чіпке

b) прямостояче

c) витке*

d) лежаче

4. Визначте тип галуження пагона: дві гілки виростають не з верхівкової бруньки (вона щорічно відмирає), а з двох супротивних пазушних бруньок так, що утворюється розвилка, між якою зберігається ділянка відмерлої осі попереднього порядку (як у кінського каштана, клена татарського).

а) дихотомічне

b) моноподіальне

c) симподіальне

d) несправжньо – дихотомічне*

5. Для підвищення врожайності пшениці її попередником у сівозміні висіяли бобову культуру, оскільки корені бобових...

а) із мікоризою

b) з азотфіксуючими бактеріями*

c) з фотосинтезуючими бактеріями

d) швидко мінералізуються

6. Корені дуба, берези, клена, липи, сосни зовні обплетені гіфами грибів, які забезпечують мікотрофне живлення, утворюючи...

а) ендобактеріоризу

b) ендомікоризу

c) екзомікоризу*

d) екзобактеріоризу

7. При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими міжвузлями. Це…

а) бульба

b) стеблоплід*

c) коренеплід

d) цибулина

8. При дослідженні рослини встановлено, що її підземний орган складається з додаткових коренів, а головний корінь не розвинений. Отож, це ...

а) мичкувата коренева система*

b) стрижнева коренева система

c) змішана коренева система

d) кореневище з додатковими коренями

9. До складного підземного органа кульбаби звичайної входить стрижневий корінь, гіпокотиль та нижня вкорочена і здерев'яніла частина пагонів. Усі вони разом утворюють…

а) стеблокоренеплід

b) багатоголове кореневище

c) кореневі бульби, або шишки

d) стеблокорінь, або кауденс*

10. З досліджених підземних органів різних рослин відібрано метеморфози кореня, а саме ...

а) бульби картоплі

b) коренеплоди моркви*

c) кореневище пирію

d) цибулини часнику

11. В листках рослини виділяється центральна жилка, від якої відходять бічні, що в свою чергу, неодноразово галузяться, утворюючи сітку дрібних жилок, тобто жилкування листків…

а) дугове

b) паралельне

c) перистосітчасте*

d) пальчастосітчасте

12. У листковій пластинці по центру проходить чітко виражена головна, або центральна, жилка, від якої в обидва боки рівномірно відходять бічні жилки. Яку назву має такий тип жилкування?

а) пальчасте

b) перисте*

c) паралельне

d) дуговидне

13. Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують у просторі вусики, які є видозміною…

а) цілого складного листа

b) прилистків

c) верхніх листочків складного листка*

d) верхівкових пагонів

14. В складному листку три листочки розташовані на верхівці черешка. Ці листки:

а) пальчастоскладні

b) двічіперистоскладні

c) парноперистоскладні

d) трійчастоскладні*

15. Лікарську сировину складають листки, порізані до основи листової пластинки на сегменти, що розташовані віялоподібно. Ці листки є…

а) перисторозсічені

b) пальчасторозсічені*

c) пальчастолопатеві

d) перистороздільні

16. У глухої кропиви білої з вузлів формується по два листки, причому, в кожному наступному вузлі перпендикулярно попередньому. Таке листкорозміщення називається…

а) спіральне

b) навхрест-супротивне*

c) мутовчасте

d) прикоренева розетка

17. Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберенено-яйцевидних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до довгого черешка, а отже являються…

а) перистоскладними

b) пальчастоскладними*

c) перисторозсіченими

d) пальчасторозсіченими

18. В еліптичних листках подорожника великого декілька рівноцінних жилок проходять паралельно краю листкової пластинки і зближуються на верхівці. Тож, жилкування…

а) дугове*

b) паралельне

c) перисте

d) дихотомічне

19. Суцвіття аіру болотного оточено покривним листком (покривалом), а дрібні сидячі квітки компактно розташовані на потовщеній м'ясистій вісі, що притаманно для суцвіття…

а) початок*

b) колос

c) зонтик

d) щиток

20. Деякі частини квітки покритонасінних рослин пристосувалися до спороношення і називаються спорофілами. Назвіть їх.

а) тичинки і маточки*

b) пиляк і пелюстки

c) чашолистки і тичинки

d) чашолистки і пелюстки

21. При морфологічному аналізі тичинок рослин родини Жовтецеві було виявлено, що не у всіх розвинутий пиляк, такі тичинки переважно виконують роль нектарників і їх називають...

а) двосильними

b) стамінодії*

c) зрослопиляковими

d) багатобратніми

22. В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей ...

а) двосильний

b) багатобратній*

c) чотирисильний

d) однобратній

23. Виберіть тип суцвіття, який відповідає опису: квітконіжки нижніх квіток довші за квітконіжки верхніх квіток і всі розміщені на одному рівні.

а) кошик

b) щиток*

c) головка

d) зонтик

24. При вивченні суцвіття чистотілу виявлено наступні ознаки: головна вісь дуже вкорочена, квітки на квітконіжках майже однакової довжини розміщуються ніби в одній точці. Для якого суцвіття характерні ці ознаки?

а) колос

b) початок

c) сережка

d) зонтик*

25. Конюшина лучна відноситься до родини Бобові. Однією з ознак цієї рослини є будова суцвіття, яке характеризується: вісь вкорочена та розширена, на ній знаходяться квітки на дуже вкорочених квітконіжках. Назвіть цей тип суцвіття.

а) китиця

b) кошик

c) головка*

d) сережка

26. Суцвіття подорожника (колос) і кукурузи (початок) об’єднує те, що сидячі квітки в них знаходяться на добре розвинутій головній вісі, що наростає моноподіально. Такі суцвіття відносять до...

а) агрегатних

b) симподіальних

c) простих моноподіальних*

d) складних моноподіальних

27. У вишні садової головна вісь суцвіття вкорочена, квітконіжки приблизно однакової довжини, виходять ніби з однієї точки. Це характерно для суцвіття:

а) зонтик*

b) китиця

c) колос

d) щиток

28. При вивченні будови суцвіття дуба звичайного з’ясувалось, що воно просте і складається з багатьох одностатевих квіток. Квітки розташовані на пониклій вісі та мають квітконіжки. Назвіть це суцвіття.

а) звивина

b) колос

c) сережка*

d) китиця

29. У квітці розглянуто андроцей, що складається з двох довгих і двох коротких тичинок. Отже, андроцей квітки…

а) двосильний*

b) чотирисильний

c) двобратній

d) чотирибратній

30. Спостереження за формуванням суцвіття дихазій показало: після утворення першої верхівкової квітки ріст головної осі припинився, а наростання і галуження забезпечили бічні супротивні генеративні бруньки. Отже, за типом суцвіття...

а) моноподіальне складне

b) моноподіальне просте

c) симподіальне*

d) тирсоїдне

31. У складному суцвітті валеріани лікарської на добре розвиненій головній осі розміщені бічні осі наступих порядків, що вкорочуються поступово до верхівки пагона. Вони несуть дихазії, розташовані приблизно на одному рівні. Тож, у валеріани суцвіття...

а) зонтик

b) колос

c) тирс*

d) китиця

32. Квітка горицвіту весняного має гінецей з багатьох вільних плодолистків, тобто він є:...

а) апокарпний*

b) монокарпний

c) синкарпний

d) ценокарпний

33. Плід, що аналізується, псевдомонокарпний із здерев’янілим оплоднем і однією насіниною, шкірка якої не зростається з оплоднем. Такий плід носить назву…

а) вислоплідник

b) горіх*

c) зернівка

d) сімянка

34. Виберіть плід, який відповідає опису: плід монокарпний, переважно багатонасінний, розкривається лише по черевному шву. Насіння знаходиться на стінках оплодня вздовж черевного шва. Цей плід –

а) одногорішок

b) однокістянка суха

c) біб*

d) однокістянка соковита

35. Відібрано монокарпний однонасінний плід, у якого ендокарпій твердий, склерифікований, а мезокарпій – соковитий. Це ...

а) біб

b) стручок

c) однокістянка*

d) коробочка

36. Аналіз плодів показав, що один плід має залозистий екзокарпій, губчастий мезокарпій та розрослий ендокарпій, який має вигляд соковитих мішечків. Цей плід – ...

а) ягода

b) стручок

c) біб

d) гесперидій*

37. У рослин родини Lamiaceae (Labiatae) схизокарпний плід розпадається при дозріванні на 4 однонасінні, горішковидні ереми, тобто плід

а) багатосім'янка

b) багатолистянка

c) ценобій*

d) калачик

38. Соковиті плодики кістянки малини звичайної сидять на опуклому плодоложі і при дозріванні більш-менш легко від нього відокремлюються. Отже цей плід…

а) багатолистянка

b) однокістянка

c) багатокістянка*

d) цинародій

39. При встановленні типу псевдомонокарпного плоду кульбаби лікарської враховано, що його оплодень шкірястий, твердий і зазвичай має пір’ястий чубок. Отже, цей плід називається ...

а) коробочка

b) сім’янка*

c) багатогорішок

d) ценобій

40. Плід Betula verrucosaутворився із ценокарпного гінецею, але має одне гніздо і одну насінину, шкірка якої не приростає до здерев'янілого оплодня. Отож, це псевдомонокарпний плід ...

а) біб

b) жолудь

c) горіх*

d) зернівка

41. Жолудь дуба звичайного описаний як плід сухий, однонасінний, нерозкривний, ...

а) псевдомонокарпний*

b) монокарпний

c) ценокарпний

d) апокарпний

42. Препарований соковитий плід груші домашньої: визначений як ценокарпний несправжній, бо його шкірястий екзокарпій і соковитий мезокарпій утворились із гіпантію, а насінини оточує хрящуватий ендокарпій, утворений стінками нижньої зав'язі. Отож, цей плід ...

а) ценокапна кістянка

b) цинародій

c) яблуко*

d) ягода

43. У представника роду мальваплід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід ...

а) коробочка

b) ценобій

c) регма

d) калачик*

44. Шипшина травнева має плоди, у яких плодики горішки лежать вільно у бокаловидному гіпантії. Назва цього плоду …

а) багатолистянка

b) стручок

c) ценобій

d) цинародій*

45. Дурман звичайний має плоди, утворені з ценокарпного гінецея, сухі, багатонасінні, що розкриваються обламуванням стулок. Це …

а) коробочка*

b) стручок

c) ценобій

d) листянка

46. У листковій пластинці жита посівного паралельно проходять рівнозначні жилки. Яку назву має такий тип жилкування?

a) Пальчасте

b) Перисте

c) Паралельне*

d) Дуговидне

47. Простий листок визначений як перистороздільний, оскільки його довжина перевищує ширину,а розчленованість відносно половини пластинки листка сягає...

а) середини*

b) третини

c) чверті

d) головної жилки

48. У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують розширені і сплощені черешки складних листків - ...

а) колючки

b) філодії*

c) вусики

d) батоги

49. При основі складного листка білої акації добре помітні парні колючки, що являють собою видозмінені ...

а) рахіси

b) листкові пластинки

c) прилистки*

d) черешечки

50. Сукупність чашолистиків в квітці називається:

а) чашечка*

b) прилистки

c) віночок

d) черешечки

51. В листках рослини виділяється центральна жилка, від якої відходять бічні, що доходять до краю листкової пластинки, тобто жилкування листків …

a) дугове

b) паралельне

c) перистосітчасте

d) перистокрайове*

52. В складних листках чотири листочки розташовані на верхівці черешка. Ці листки:

a) Пальчастоскладні*

b) Двічіперистоскладні

c) Парноперистоскладні

d) Трійчастоскладні

53. Лікарську сировину складають листки, порізані до центральної жилки на сегменти. Ці листки є :

a) Перисторозсічені*

b) Пальчасторозсічені

c) Пальчастолопатеві

d) Перистороздільні

54. Листкова пластинка нижніх стеблових листків анісу звичайного майже цілісна, її ширина лише трохи перевищує довжину, тому за формою пластинка ...

а) еліптична

b) округло-нирковидна

c) ромбовидна

d) широкояйцевидна*

55. Зібрані максимально розчленовані прості листки із віялоподібно розміщеними вільними сегментами. Ці листки...

a) Пальчасторозсічені*

b) Пальчастоскладні

c) Перисторозсічені

d) Пальчасторозсічені

56. Під час листопаду кожен листочок перисто-складного листка робінії відділився від рахіса, залишивши на місці зчленування з ним ...

а) сочевички

b) листкові рубці*

c) листкові сліди

d) листкові піхви

57. Листки бузини складаються з 5 листочків, прикріплених до продовження черешка - рахіса, а отже являються…

a) Перистоскладними*

b) Пальчастоскладними

c) Перисторозсіченими

d) Пальчасторозсіченими

58. Ценокарпний плід томата називається:

a) Ягода*

b) Біб

c) Стручок

d) Гесперидій

59. Встановлено, що розчленованість листкової пластинки округлої форми складає більше 1/3 напівпластинки, але не доходить до її середини. Це дозволяє охарактеризувати листок як...

а) перистолопатевий

b) перисторозсічений

c) перистороздільний*

d) пальчастороздільний

60. Студенти на польовій практиці виявили рослину з листками, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

a) Гетерофілія*

b) Листкорозміщення

c) Метаморфоз

d) Листкова мозаїка

61. Препарована квітка має п'ятизрослолисту чашечку, зірчастий віночок, багато тичинок і маточок, розташованих кільцями на квітколожі. Це дозволяє охарактеризувати квітку як...

а) неправильну, двостатеву

b) правильну, двостатеву*

c) правильну, маточкову

d) правильну, тичинкову

62. Препарована квітка має маточку, утворену одним плодолистком, тож гінецей квітки...

а) апокарпний простий*

b) апокарпний складний

c) ценокарпний

d) псевдомонокарпний

63. У квітці розглянуто андроцей, що складається з дев’яти зрослих і однієї вільної тичинки. Отже, андроцей квітки :

a) двосильний

b) чотирисильний

c) двобратній*

d) чотирибратній

64. Якщо чоловічі і жіночі квітки знаходяться на різних особинах, то рослина:

a) Однодомна

b) Дводомна*

c) Багатодомна

d) Багатобратня

65. При морфологічному аналізі тичинок рослин було виявлено, що тичинок багато і вони зрослись в кілька пучків, такий андроцей називають...

a) Двосильним

b) Стамінодіями

c) Зрослопиляковим

d) Багатобратнім*

66. Оцвітина, складена із чотирьох однакових забарвлених, вільних пелюсток і чотирьох вільних зелених чашолистків. Така оцвітина...

а) подвійна, правильна, зірчаста

b) подвійна, правильна, хрестоподібна*

c) проста, правильна, наперсткоподібна

d) проста, неправильна, дзвоникувата

67. Оцвітина п'ятичленна, складена із однакових забарвлених, вільних пелюсток і вільних зелених чашолистків. Така оцвітина...

а) подвійна, правильна, зірчаста*

b) подвійна, правильна, хрестоподібна

c) проста, правильна, наперсткоподібна

d) проста, неправильна, дзвоникувата

68. Препарована квітка має маточку, утворену п’ятьма зрослими плодолистиками, тож гінецей квітки...

а) апокарпний простий

b) апокарпний складний

c) ценокарпний*

d) монокарпний

69. Квітка звіробою має андроцей, що складається з великої кількості тичинок, що зрослись у кілька пучків. Отже, андроцей квітки :

a) двосильний

b) чотирисильний

c) двобратній

d) багатобратній*

70. Якщо чоловічі і жіночі квітки знаходяться на одній особині, то рослина:

a) Однодомна*

b) Дводомна

c) Багатодомна

d) Багатобратня

71. У квітці
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас