Ім'я файлу: Банников Ек1ск Економ природокор..doc
Розширення: doc
Розмір: 53кб.
Дата: 26.06.2022
скачати

5. Тестові завдання з дисципліни 


1. Що вивчає природокористування, як наукова дисципліна?

а) природу;

б) сукупність дій людства на географічну оболонку Землі;

в) загальні принципи раціонального використання природних ресурсів людським суспільством.

2. У чому полягає різниця між практичним природокористуванням і наукою природокористування?

а) це одне і те ж, різниці немає;

б) практичне природокористування існувало завжди, а наука природокористування з'явилася недавно;

в) наука природокористування повинна орієнтувати практичне природокористування в умовах екологічної і ресурсної кризи, що насувається.
3. До яких наук відноситься природокористування - природних, суспільних, технічних або комплексних?

а) до природних;

би) до комплексних;

в) до технічних;

4. Екологія є частиною природокористування або природокористування - частиною екології?

а) Екологія є частиною природокористування;

б) це одне і те ж;

в) природокористування є частиною екології.

5. Яка наука вивчає економічний механізм взаємодії природи і суспільства?

а) етологія|;

б) економіка природокористування;

в) екологія.
6. Які сировинні товари мають низьку еластичність попиту, і як ця їх якість використовується при перерозподілі ренти через податки?

а) енергетичні ресурси, тому уряд прагне звільнити їх від податків;

б) енергетичні ресурси, тому уряд прагне обкласти їх податками;

в) водні ресурси.

7. Що таке економічна рента?

а) нетрудовий дохід, що вилучається паразитуючим правлячим класом у трудящих;

б) будь-яке постійне джерело доходу або платіж, що поступає власнику ресурсу;

в) прибуток підприємства.
8. Чому, з рентних позицій, необхідно піклуватися про родючість землі і підвищувати її якість? 

а) підвищення родючості сприяє збільшенню рентних надходжень;

б) підвищення якості землі збільшує врожай;

в) підвищення родючості скорочує кількість сільськогосподарських земель і дає можливість використовувати їх в інших цілях.
9. Чому слід піклуватися про екологічний стан ґрунту? 

а) це дозволяє запобігти екологічній кризі;

б) тому що, купуючи екологічно чисті продукти, ми бережемо здоров'я;

в) тому, що екологічно чисті продукти вище оцінюються споживачем, і виникає можливість одержувати не тільки диференціальну, але і екологічну ренту.
10. Чому міські земельні ділянки у багато разів дорожчі за сільськогосподарські? 

а) тому, що створюється можливість земельних спекуляцій;

б) тому, що щільність населення в містах у багато разів вище, ніж в сільській місцевості і землі використовуються значно інтенсивніше;

в) тому, що площа міст обмежена і дефіцит земель значно вище.
11. Яка роль психологічних чинників в оцінці міських земель? 

а) дуже велика;

б) незначна;

в) вони не впливають на оцінку.
12. Як впливає рівень впорядкування на оцінку земельних ділянок в містах? 

а) трохи;

б) дуже сильно;

в) практично не впливає.
13. Що повинні робити міські влади для зниження цін на земельні ділянки на користь жителів? 

а) регулювати ціни;

б) викупляти земельні ділянки в муніципальну власність;

в) будувати нові транспортні магістралі і освоювати порожні території.
14. Якою інформацією потрібно володіти при ухваленні рішення про інвестиції в гірську промисловість? 

а) про запаси корисних копалини;

б) про продуктивність ресурсу, що добувається;

в) про ступінь економічного ризику освоєння родовища.

15. Чи є приватна власність на природні ресурси абсолютною?

а) так;

би) ні;

в) природні ресурси здаються суспільством власнику в суборенду, яку він оплачує спеціальним додатковим податком, і можуть бути вилучені при неправильному використанні. 
16. Екологічна оцінка повинна застосовуватися

а) до будь-якої діяльності, що може заподіяти суттєвий несприятливий вплив або внести вклад у фактичний або потенційно можливий сукупний вплив;

б) відповідно до встановленої процедури і технічного завдання на проект, включаючи узгоджені терміни;

в) із застосуванням найкращих досягнень науки, а також технології зниження негативних впливів;

г) у ході всього проектного циклу, починаючи якомога раніше на стадії розробки концепції проекту
17. В констатуючій частині змісту висновків екологічної експертизи міститься:

а) відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо реалізації об'єкта екологічної експертизи;

б) коротка характеристика видів запланованої чи здійснюваної діяльності її впливу на стан навколишнього природного середовища,

в)кількісні та якісні показники, об'єкта екологічної експертизи

г) оцінка об'єкта екологічної експертизи, зауваження
18. Замовники екологічної експертизи зобов'язані:

а) мати пропозиції щодо вдосконалення (обґрунтування) його екологічного впливу;

б) знайомитися з висновками екологічної експертизи;

в) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості та матеріали

г) одержувати інформацію про хід проведення екологічної експертизи, порушувати відповідні клопотання та одержувати консультаціїскачати

© Усі права захищені
написати до нас