1   2   3   4
Ім'я файлу: 2 лист КП.doc
Розширення: doc
Розмір: 949кб.
Дата: 07.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Дипломний проект ОБР Savenko_bakalavr.docx

9. Охорона праці і навколишнього середовища під час проектування та експлуатації розробленої технологічної лінії

До самостійної роботи у формувальному цеху з виробництва каркасних плит пустотного настилу допускаються особи, які досягли 18 річного віку, які пройшли попередньо медичний огляд.

Новоприйняті на роботу проходять вступний інструктаж у кабінеті охорони праці, який наводиться інженером з охорони праці, первинний інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, що проводиться майстром дільниці. Не рідше одного разу на три місяці в цеху проводиться повторний інструктаж на робочому місці з метою перевірки знань, при зміні технологічного процесу, заміні устаткування і матеріалів повинен проводиться позаплановий інструктаж.

Контроль за станом охорони праці спрямований на перевірку станів умов праці працюючих і прийняття ефективних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Основними видами контролю є: оперативний, який здійснюють керівники робіт та інші посадові особи (майстер, начальник цеху) і триступеневий контроль: здійснюваний на першій позиції - майстром, начальником дільниці, начальником зміни і громадським інспектором з охорони праці щоденно; на другому ступені - комісією очолюваний начальником цеху і старшим громадським інспектором з охорони праці на тижні; на третьому щаблі - комісією, очолює головний інженер і голова профкому, як правило, один раз на місяць.

Санітарно-побутове обслуговування працівників цеху передбачає забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями: гардеробними, душовими, туалетами та умивальниками, місцями для відпочинку та паління.

У цеху для нормалізації повітря встановлена загальнообмінна вентиляція, яка забезпечує повітрообмін у всьому цеху. Вентиляція в цеху застосовується в поєднанні з технологічними заходами.

У формувальному цеху використовується природне освітлення, обумовлене сонячними променями і штучне за допомогою електричних ламп розжарювання.

Для попередження проникнення холодного повітря ворота, двері, цеху обладнуються ущільнювальної гумою. Для підтримування заданого температурного режиму в холодний період року в цеху передбачені опалювальні пристрої.
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

При роботі з основними технологічним устаткуванням необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки. До початку роботи має бути перевірено технічний стан обладнання та інструменту.

Роботи в ямних камерах повинні виконуватися в строгому дотриманні інструкції з техніки безпеки. Камери пропарювання повинні бути обладнані системами безперервного видалення конденсату, у поєднанні кришки з ямної камерою повинні бути водяні затвори, що виключають надходження ПЗПГ у виробничі приміщення. По периметру ямна камера обладнується стаціонарними металевими майданчиками заввишки більше 1 метра, з драбинами. Виробництво ремонтних робіт і огляд камер виконується з відома оператора та дозволу майстра.

При експлуатації віброплощадки забороняється: ставати на раму майданчики при її роботі; запускати обладнання без попереднього подання сигналу; робити огляд і регулювання механізмів під час її роботи; працювати на обладнанні з несправними огороджувальними і захисними пристроями.

З вібрацією також пов'язаний підвищений рівень шуму, для зниження використовують звуко поглинаючі щити і кожуха. Допустимий рівень шуму в різних діапазонах суворо регламентований відповідними нормативними документами і повинен регулярно контролюватися інженерно-технічними працівниками.

При експлуатації машин для укладання бетонної суміші забороняється чинити, змащувати й ремонтувати машини, коли в зоні її дії або на майданчику обслуговування знаходяться люди, запускати і зупиняти машину баз попередньої подачі звукового сигналу, машини з електричним приводом повинні мати заземлення металевих частин.

Для виконання вантажопідіймальних машин цех обладнаний двома мостовими кранами, які оснащуються: засобами сигналізації, приладами та пристроями безпеки, автоматичними вимикачами. Безпека вантажопідіймальних кранів залежить від надійності гальм, вантажозахоплювальних пристроїв.

Для транспортування бетонної суміші до місця формування застосовують стрічковий конвеєр, під яким обладнають огорожі у вигляді навісів і сіток, передбачають майданчики для ремонту. При використанні стрічкових конвеєрів натяжні і барабани захищаються так, щоб стрічка була закрита на відстані не менше 1 метра від барабана. Також для безпеки роботи конвеєр оснащений світловою та звуковою сигналізацією, автоматичними пристроями, що дозволяють виключити пуск обладнання без попереднього подання сигналу, блокуванням всіх двигунів при поєднанні з іншими видами устаткування, реле швидкості і аварійним тросовим вимикачем для зупинки. Рама конвеєра заземлена.
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Відповідальність за пожежну безпеку покладається на начальника цеху. У цеху передбачена охоронно-пожежна сигналізація, що сповіщає органи пожежної охорони, і в разі виникнення пожежі передбачені евакуаційні шляхи, пожежні водопроводи з пожежними кранами, стаціонарна автосистеми пожежогасіння.

Причинами пожежі можуть бути необережне поводження з полум'ям при виконанні технологічних операцій різання, зварювання. У цеху є засоби пожежогасіння: вогнегасники, лопати, багри і сокири. Підступ до пожежного інвентарю, пожежним засобам, виходи з цеху та інші приміщення не повинні загороджуватись.

Організаційно - технічні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в цеху включають: організацію пожежної охорони; навчання працюючих правилам пожежної безпеки - новоприйняті працівники проходять первинний інструктаж з пожежної безпеки, який проводять особи з числа інженерно-технічних робітників, також на робочих місцях проходять повторний інструктаж з пожежної безпеки; раз на рік працівники цеху проходять навчання за пожежо-технічному мінімуму; розробку інструкцій про порядок роботи з пожежонебезпечними матеріалами і з дій працюють на випадок виникнення пожежі. Правильне планування промислових будівель, зміна конструкцій і матеріалів, влаштування протипожежних розривів запобігає поширенню вогню.

Для гасіння невеликих початківців вогнищ полум'я, що виникли в результаті виникнення пожежі застосовують пінні вогнегасники або порошкові.

Для гасіння засмаглих електроустановок, що знаходяться під напругою не вище 380В слід застосовувати тільки вуглекислотні вогнегасники. У випадки виникнення пожежі, що виявив зобов'язаний дати сигнал пожежної тривоги, вжити заходів з гасіння пожежі.

Для виявлення порушень пожежної безпеки, проведення роз'яснювальної роботи серед працівників цеху, надання допомоги при пожежній охороні, в цеху створена добровільна пожежна дружина.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

Збереження навколишнього середовища при сучасному рівні розвитку науки і техніки одна з самих великомасштабних і дорогих програм. Тому в цеху розроблені комплексні заходи з охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів пилу і твердих відходів виробництва.

Для захисту атмосферного і внутрішньозаводського повітря передбачено пристрій припливно-витяжної вентиляції і установка фільтрів - пилоуловлювачів і циклонів в місцях рясного пиловидалення. Відходи виробництва і сміття збираються в сміттєзбірник, які в міру заповнення видаляються з цеху на загальну смітник, розташований за межами підприємства на землі, не придатної для сільськогосподарського використання та відокремленій від житлового району санітарно-захисною зоною шириною не менше 500 метрів. Сам цех розташований на околиці міста з підвітряного боку і віддаленого від житлового району санітарно-захисною зоною шириною не менше 100 метрів.

У цеху встановлено дві категорії за забрудненням повітря: стаціонарне і маршрутне. Стаціонарне забезпечує безперервну реєстрацію.

Маршрутне проводиться за визначеним графіком у фіксованих точках. Згідно з цим складена карта., В якій вказується найменування устаткування, робочого місця, де можуть бути викиди, зазначено вид викидів. Потім в карті за визначеним графіком фіксується наявність викидів, їх кількість, а так само гранично допустимої концентрації.

В даний час доцільно здійснюється перехід на без відхідні виробництво, так як шлюб і бій виробів відбувається дроблення на дробильної установки і знову використовується в якості заповнювачів, технічна вода після очищення використовується повторно. Все це дозволяє суттєво зменшити забруднення навколишнього середовища.

ВИСНОВКИ

При розробці курсового проекту застосував сучасну технологічну схему виробництва залізобетонних виробів, завдяки якій автоматизуються і механізуються більшість операцій технологічного процесу. У проекті передбачені заходи з економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів: застосування високопродуктивного сучасного устаткування дозволило підвищити якість лицьової поверхні готового виробу. Суворе дотримання технологічних параметрів, забезпечення підтримки заданих режимів дозволяють знизити виробничі втрати на протязі всього технологічного процесу.

Економія матеріалів дозволяє скоротити матеріальні та енергетичні витрати, тим самим забезпечуючи зниження собівартості виробів, підвищуючи конкурентоспроможність на ринку збуту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Комар А.Г. и др. Технология производства строительных материалов. – М.: Высшая школа, 1984.

2. Сулименко Л.М. Технология вяжущих материалов и изделий на их основе. – М., 1983.

3. Стефанов Б.В. и др. Технология бетонных и железобетонных изделий. – Киев, 1982.

4. Баженов и др. Технология бетонных и железобетонных изделий. – М., 1984.

5. Бурлаков И.А. Технология легких бетонов на пористых заполнителях. – М., 1984.

6. Сапожников М.Я. и др. Справочник по оборудованию заводов строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1970.

7. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. - М.: Высшая школа, 1971.

8. Бауман В.А. и др. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1986.1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас