Ім'я файлу: 5 Матеріальний баланс виробництва.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 20.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Зелений дім.pdf
реферат.docx
1 Технічні характеристики продукції, шляхи підвищення ефективнос
2 Характеристика сировини та джерел її постачання.docx
3 Технологічна схема виробництва.docx
6. Технологічні, механічні, та теплотехнічні розрахунки.docx
7 Контроль виробництва.docx
10 Автоматичне регулювання виробництва.docx
11 Економіко – організаційні розрахунки.docx
12 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища.docx
Вступ.docx
Перелік посилань.docx
Реферат.docx
Титульний аркуш.docx

5 Матеріальний баланс виробництва

5.1 Матеріальний баланс виробництва

Розрахуємо витрати компонентів на 1м3 ,блоків газобетону.

Масу 1 м3 газобетону відповідає марці за середньою густиною:Теоретичні витрати вапна на 1 м3 газобетону:

де АC – активність суміші, %;

АB – активність вапна, %.

Розрахуємо теоретичну витрату цементу на 1 м3 газобетону:

де – склад цементу в % від .

Теоретичну витрата піску на 1 м3 газобетону GП, визначають за формулою:

Теоретична витрата піску в стані природної вологості на 1 м3 газобетону GПW, визначають із співвідношення:

де WП – природна вологість піску, %.

При співвідношенні вапно : пісок – 1 : 1 витрата сухого піску для вапняно-кремнеземистої суміші на 1м3 газобетону дорівнює витраті вапна:Витрата меленого піску для вапняно-кремнеземистої суміші в стані природної вологості GП1W, кг:

Теоретична витрата піску меленого, який іде напряму в газобетономішалку (сухого і в стані природної вологості) на 1м3 газобетону:

Теоретична витрата компонентів на 1м3 газобетону:

 • загальні витрати цементу  кг;

 • Загальні витрати вапна  кг;

 • загальні витрати сухого піску

 • загальні витрати вологого піску

 • загальні витрати сухого меленого піску для вапняно-кремнеземистої суміші

 • загальні витрати меленого вологого піску для вапняно-кремнеземистої суміші

 • загальні витрати меленого піску сухого піску який іде напряму в газобетономішалку ;

 • загальні витрати немеленого вологого піску який іде напряму в газобетономішалку .


5.2 Розрахунок виробничих норм витрати сировини

Виробництво газобетону за рік дорівнює, м3:За одну добу технологічна лінія виробляє газобетону, м3:

де кількість робочих днів за рік.

За одну годину технологічна лінія виробляє газобетону, м3:Виробництво газобетону за рік з урахуванням браку після автоклавування, м3:

Де Р– виробництво газобетону згідно із завданням, м3;

ВБ– кількість браку після автоклавування, %.

Випуск газобетону за рік з урахуванням браку при пресуванні виробів, м3:

де ВС – кількість бракованих блоків під час пресування, %.

Надалі, в розрахунках приймають те, що брак блоків при пресуванні використовується в технологічному процесі і розрахунок потужності заводу ведуть із врахуванням лише кількості бракованих блоків після автоклавування.

Розрахунок виробничої норми витрати піску.

Отже, фактичні втрати піску ВП будуть складатись:

 • з втрат при транспортуванні, ВП1;

 • з втрат при очищенні, ВП2;

 • з втрат при приготуванні в'яжучої речовини, ВП3;

 • з втрат піску, пов'язаних з наявністю браку готових газобетонних виробів, ВП4.

Тоді, виробнича втрата піску для приготовлення 1 м3 газобетону розраховується за формулою:

де Gп – теоретична витрата сухого піску для виготовлення 1 м3 газобетону, кг;

Вп – втрати піску на всіх етапах виробництва виробів, %.

Загальна виробнича витрата піску в стані природної вологості для для виготовлення 1 м3 газобетону, кг:

де GПВ - загальна виробнича витрата сухого піску для виготовлення 1 м3 газобетону, кг;

Wп – природна вологість піску, %.

Витрата меленого піску для приготування вапно-кремнеземистої в'яжучої речовини визначається за формулами:де GП1В, GП1ВW - виробничі витрати меленого піску сухого і в стані природної вологості на 1 м3 газобетону ,кг.

Витрати меленого піску який іде напряму в газобетономішалку визначаються за формулами:

Розрахунок виробничої норми витрати вапна.

Виробнича витрата вапна розраховується також на 1м3 газобетону:

де GВ і GВВ – теоретичні і виробничі витрати вапна на 1 м3 газобетону, кг;

ВВ– витрати вапна в процесі виготовлення газобетону, %.

Розрахунок виробничої норми витрати цементу

де GЦ і GЦВ – теоретичні і виробничі витрати цементу на 1 м3 газобетону, кг.
5.3 Розрахунок потреби сировини для виконання виробничої програми

Річна потреба піску, вапна, цементу, вапняно-кремнеземистої суміші розраховується на основі відповідних норм і випуску продукції з врахуванням втрат при автоклавуванні.

Розрахунок потреби вапна

де РВВ- річна потреба вапна з врахуванням втрат, кг.

Розрахунок потреби цементу, кг:

де РВЦ- річна потреба вапна з врахуванням втрат, кг.

Розрахунок потреби піску (сухого і в стані природної вологості) із врахуванням втрат

Річна потреба меленого піску для вапняно-кремнеземистої суміші, кг:

Річна потреба меленого піску який іде напряму до газобетономішалки, кг:

Розрахунок потреби вапняно-кремнеземистої в'яжучої суміші:де, Gв.речв- витрата в'яжучої речовини на 1 м3 газобетону з врахуванням втрат, кг:

5.4 Розрахунок потреб алюмінієвої суспензії

Розрахунок витрати алюмінієвої пасти на 1 м3 газобетону, кг:

де, – вміст алюмінієвої пасти, %.

Річна потреба алюмінієвої пасти:

Розрахунок витрати поверхнево-активної речовини на 1 м3 газобетону, кг:

Річна потреба поверхнво-активних речовинскладає:

Рекомендується готувати алюмінієву суспензію з концентрацією алюмінієвої пасти 50 г на 1 л води (0,05 кг/дм3).

Розрахунок витрати алюмінієвої суспензії на 1м3 газобетону, кг:

де, – концентрація алюмінієвої пасти в суспензії.

Річна потреба алюмінієвої суспензії складає:


Таблиця 6.1 – Потреби сировини для виконання виробничої програми

Матеріал

На 1м3 газобетону, кг

На всю виробничу програму з врахуванням втрат, кг

Вапно

Цемент

Пісок

загальна витрата сухого

загальна витрата в стані природної вологості

сухого для вапняно-кремнеземистої суміші

в стані природної вологості для вапняно-кремнеземистої суміші

сухого, який йде напряму до газобетономішалки

який йде напряму до газобетономішалки в стані природної вологості

Вапняно-кремнеземиста суміш

Алюмінієва суспензія

скачати

© Усі права захищені
написати до нас