Ім'я файлу: 49-54.docx
Розширення: docx
Розмір: 43кб.
Дата: 05.06.2022
скачати

49. Автоматичне регулювання температури системи охолодження СДВЗ. Схема регулятора температури.

Системи охолодження сучасних суднових дизелів у більшості випадків виконуються замкну тими. Для забезпечення роботи дизеля на оптимальному температурному режимі, при якому досягаються найбільше значення ефективного ККД двигуна і мінімальні знос деталей циліндро-поршневої групи, температура охолоджуючої води внутрішнього контуру автоматично підтримується на заданому рівні.

Регулювання температури охолоджуючої води може здійснюватися одним з таких способів:

  1. Способом дросселювання, при якому на вході або виході води, охолоджуючої двигун, встановлюється дросельний клапан, змінюючи прохідний переріз якого, можна змінювати кількість води, що проходить через двигун;

  2. Способом обводу, при якому змінюється кількість забортної води, яка прокачується через холодильник, за рахунок обвода частини її за байпасним трубопроводом;

  3. Способом перепуску, при якому частина гарячої води, що виходить з двигуна, по перепускному трубопроводу подається назад на вхід двигуна.

Найбільше поширення в суднових установках отримав спосіб регулювання перепуском, при цьому залежно від місця встановлення чутливого елемента можна підтримувати постійною температуру води на вході або виході з двигуна.

На рис. 5.1. зображена принципова схема САР температури води з найбільш поширеним місцем установки чутливого елемента на трубопроводі з водою, що виходить з двигуна. В цьому випадку регульованою величиною, підтримуваною з урахуванням статичній помилки на заданому рівні, є температура води на виході, а температура її на вході буде змінюватися у залежності від режиму роботи.
Рис. 5.1. Схема САР температури охолоджуючої води

Дослідження показали, що при прийнятій схемі регулювання забезпечується більш сприятливий розподіл температур в охолоджуваних деталях, ніж при регулюванні температури на вході, а перехідні процеси за скидання і накидання навантаження протікають по експоненційному закону.

У зв 'язку з цим ГОСТ 10150 62 і ГОСТ 12709 67 встановлюють в якості регульованої величини температуру води на виході з двигуна.

При підвищенні температури води САР повинна спрацювати таким чином, щоб кількість води, яка проходить через холодильник, збільшувався, а що йде на перепуск – зменшувалося. В разі пониження температури – навпаки.

Згідно з ГОСТ 12709 67 САР температура охолоджуючої води повинна задовольняти наступним вимогам:

Діапазон налаштування регулятора – 35 – 100 ° С;

Нерівномірність (статична помилка регулювання) – не більше 12 ° с;

Нечутливість – не більше 1 ° с;

Інерційність регулятора, під якою розуміється час переміщення регулюючого органу на 2/3 повного ходу при стрибкоподібній зміні температури середовища на величину, рівну нерівномірності регулятора – не більше 40 с;

Закидання температури в перехідних процесах при одиничному стрибкоподібному обуренню – не більше 6 ° С;

Тривалість перехідного процесу в САР при повному часі скидання або накидання навантаження – не більше 20 хв для головних двигунів і не більше 10 хв для допоміжних.

В САР температури масла регульованою величиною є температура масла на вході в двигун, а регулювання її зазвичай здійснюється за допомогою перепуску частини забортної води. Вимоги до САР температури масла є аналогічними викладеним вище.

2. Регулятори температури

Регулятори температури або терморегулятори виконуються прямої і непрямї дії. На двигунах невеликої потужності переважно застосовуються терморегулятори прямої дії, на потужних двигунах застосовують терморегулятори як прямої, так і непрямої дії.
Регулятори прямої дії виконуються не дистанційними, коли чутливий елемент вбудований в регулюючий орган, і дистанційними.
Чутливі елементи в терморегуляторі застосовуються парорідинні і об 'ємного типу50. Класифікація та структура регуляторів. Режими навантаження (розгону) дизеля за допомогою системи дистанційного автоматизованого керування (ДАК).

51. Автоматичне регулювання в’язкості палива. Схема регулювання в’язкості палива

52. Системи дистанційного керування СДВЗ. Сигналізації та захист СДВЗ.

53. Конструкція суднових СДВЗ.

54. Системи забезпечення роботи СДВЗ.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас