Ім'я файлу: І етап олімпіади.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 19.11.2020
скачати

8 клас

    1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: морська вода, кухонна сіль, повітря, спирт, сірка, бензин, газована вода, залізний цвях, балонний газ, кальцинована сода. (5б.)
    2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища: а) плавлення цукру; б) замерзання води; в) утворення туману; г) горіння спирту; д) вітер; є) ржавіння заліза; ж) виникнення запаху при горіння пташиного пір’я. (5б.)
    3. Дайте характеристику елемента № 17 ( положення в періодичній системі, число електронів, протонів, нейтронів, атомна маса, протонне число, нуклонне число, електронна конфігурація та графічна формула ) (5б.)
    4. Розчин якої сполуки має зелений колір:

а) NiSO4; б) FeSO4; в) CuSO4; г) CoSO4. (5б.)
    5. З даного переліку випишіть окремо формули  простих і складних речовин: F; S8; Са(ОН)2; НСl; Fе; Аl; Мn2О7; О3; NН3; Na2SiO3. (5б.)
    6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Магнію і атома Оксигену; б) атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену; б) атома Мангану і двох гідроксильних груп; г) атома Кальцію і двох нітратних груп. (5б.)
    7. Складіть рівняння хімічних реакцій згідно їх схем (5б.):

а) N2 + О2 →;           

б) СН4 + О2 →;  

г) Nа + О2 →; 

д) КМnО4 →.
    8. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску: а) випарювання; б) фільтрування; в) дія магнітом; д) розчинення. (5б.)
    9. Яка формула відповідає сполуці, якщо вона складається з атома Алюмінію, атома невідомого елемента та чотирьох атомів Оксигену, а її відносна молекулярна маса дорівнює 122. (5б.)
    10. Обчисліть масову частку Н в формулі сполуки NH4ОН. (5б.)

9 клас

    1. Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одного хімічного елемента, має назву: а) анізотропія; б) алотропія; в) мізантропія;  г) мезомерія. (5б.)
    2. В алхімії і астрології існують стійкі асоціації між металами і небесними тілами,як, наприклад, Сонце – золото, Меркурій – ртуть, Марс – мідь тощо. Однак ці асоціації не мають наукового підґрунтя. А який хімічний елемент і за назвою і за поширеністю має безпосереднє відношення до Сонця?

А) Фосфор; б) Гідроген;    

в) Прометій; г) Гелій. (5б.)
    3. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння: а) металічна;           

б) йонна; в) атомна; г) молекулярна. (5б.)
    4. Швидкість хімічної реакції не залежить від: а) температури; б) каталізатора;

в) маси реагентів; г) природи реагентів. (5б.)
    5. Глауберова сіль – це:

а) CaSO4∙2H2O;

б) Na2SO4∙10H2O;

в) Na2CO3∙10H2O;

г) FeSO4∙7H2O. (5б.)
    6. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою:

а) кальцій оксид;

б) барій оксид;

в) магній оксид;

г) стронцій оксид. (5б.)
    7. Про який хімічний елемент йдеться якщо він належить до III групи періодичної системи хімічних елементів, а його відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 70? (5б.)
    8. Атом деякого хімічного елемента має на 5 електронів більше аніж йон цинку. Який це елемент? Напишіть його електроні конфігурації атома і йона. (5б.)
    9. Напишіть рівняння хімічних реакції згідно наведеної схеми:

Са → СаО → Са(ОН)→ КОН → КСl → НСl → ВаСl2. (5б.)
    10. В результаті реакції розчину сульфатної кислоти масою 16 г і надлишку барій хлориду утворився осад масою 5,7 г. Обчисліть масову частку кислоти в розчині. (5б.)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас